vissza1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 előre
"Mesét mondani, hallgatni, gyönyörködtető, ünnepi élmény.A mese lényegében saját kalandja annak,aki átéli: aki költötte, aki elmondja, aki hallgatja. "(Horváth Gabriella) Mesemondóverseny a Dr. Bendefy László Városi Könyvtárban Kedves Gyerekek, Szülők és Pedagógusok! A
A Dr. Bendefy László Városi Könyvtár köszöni mindazoknak, akik a 2004. évben jövedelemadójuk 1%-át könyvtárunknak ajánlották fel. Az így kapott 135.164,- Ft állományunk bővítésére és a szolgáltatásaink korszerűsítésére fordítottuk. Amennyiben
  Hegyháti turisztikai projektA Hegyháton végsõ állomásához érkezett a Marco Polo vendégváró turisztikai program. A hónap végén befejezõdõ projekt lényege, mint már korábban is hírt adtunk róla, hogy három térségre vonatkozó
A civil szervezetek számára felajánlható egy százalékokról való rendelkezés látszólag pará­nyi az összeg, de a sok kicsi fo­rint hatványozódva valóban so­kat segíthet egy egyesület mûkö­désében. De ha a felajánlás nem
150 néző előtt nagy sikerrel adott koncertet a Capella Savaria együttes Handel, Bach és Telemann műveiből. A rendezvényről további képeket talál képgalériánkban.
Értékelik a dolgozók eredményességétVasváron az önkormányzatnál meghatározták az idei évre szóló köztisztviselői teljesítmények alapját képező célokat. Ezek segítségé­vel kerül értékelésre a dolgozók teljesítménye a munkakörök által behatárolt feladatok mellett. A
Ismét megtartották aktuális ér­tekezletüket a vasvári önkor­mányzati intézmények vezetõi. Az önkormányzat részben önálló­an gazdálkodó költségvetési szer­vei, az általános iskola, az óvoda, a könyvtár, a zeneiskola és a mû­velõdési ház mellett
TÁJÉKOZTATÓ A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓLA jogi segítségnyújtás keretében a szociálisan hátrányos helyzetben lévõk kaphatnak jogi tanácsot, tájékoztatást, kérhetik beadvány készítését jogaik érvényesítése, jogvitáik megoldása érdekében.A jogi segítõ peren kívül:- jogvitás ügyekben
Bemutatkozik a Vasvári Színi EgyletA legújabb kori vasvári színjátszó csoport 1987-ben alakult Területi Színpad néven. Több működési formán és névváltozá­son ment keresztül, míg 1994 elején egyesületté alakult a mai ne­vén.
A vasvári önkormányzat janu­árban összehívta a helyi civil szervezetek képviselőit és segí­tőit. A hét év óta rendszeres év eleji programban a város vezetői ezúttal is megköszönték a civil kezdeményezőknek a
Nagy örömünkre egyre többen tisztelnek meg ben­nünket bizalmukkal és mu­tatják meg nekünk, mit is gondolnak a világról, mit is látnak belőle, mit tartanak fontosnak képben, írásban. Nagyon sok alkotást kap­tunk
Vasváron újabb építkezés ve­szi kezdetét a közeljövõben, melynek földmérõ munkálatait a közelmúltban végezték el a szakemberek. A most már Fõ­szolgabíró térnek nevezett egy­kori piactér mellett a már átadott Körzeti Földhivatal
A civil szervezet ifjúságsegítő referense és ifjúságsegítő munkatársa a közelmúltban felkereste azoknak a településeknek a polgármestereit, akik az ifjúság helyzetének megjobbítása érdekében mikrotérségi összefogásba tömörültek, így Alsóújlakra, Kámba, Szemenyébe, Oszkóba
Egy kis csapat nagy napja VasváronKézilabda ünnep volt 2005. február 16-án Vasváron. Zsúfolásig megtelt a helyi általános iskola tornaterme. Sokan eljöttek egy­részt, hogy szurkoljanak a Magyar Kupában a nyolc közé
A Rába mentén, a Hegyháton és az Õrségben élõk lapjaXVI. évfolyam 3. szám2005. február 18.A lap tartalmából:* A Batthyányak megvették a várost* Anonim maradt az adományozó* Alapítvány mûködtetné a rábafüzesi
A korábbi évekhez hasonlóan a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal idén is átadja a Dercsényi Dezsõ sajtódíjat az arra legméltóbb publikációk szerzõinek.Az alapító okirat értelmében a díjat az az újságíró, riporter, publicista,
Vasváron az EDS 1988-ban indult 14 fõvel. Mára már közel 1000 fõt foglalkoztatnak Vas­váron, Rábahídvégen és Budapesten. A piacon a versenyhelyzet megõrzése érdekében Vas­vár újabb bõvülés elõtt áll, ugyanis Budapestrõl
Kedves Pártfogónk! Tisztelettel megköszönve eddigi támogatá­sát, a Vasvári Fúvószenekarért Alapítvány Ku­ratóriuma, a Vasvári Városi Fúvószenekar ez­úton is kéri a fúvószene támogatóit, hogy a tör­vényben adott lehetõséggel élve a személyi jö­vedelemadójának 1%-át
Örömmel tájékoztatjuk, hogy kiépítésre került Vasvár város csillagpontos kábelteleví­ziós rendszere. Vasvár, Zsidófölde, Szentmi-hályfalva városrészekben egyaránt igénybe vehetõ az új antenna hálózat, amelyen színvo­nalas műsorok gazdag kínálata található. 47 televízió-csatorna és
Év eleji hagyományos találkozóra hívta össze városunk alpolgármestere az önkormányzathoz bejelentkezett civil szervezetek vezetõit, képviselõit január 17-én 17 órára. Kovács Tilda alpolgármester asszony meleg szeretettel köszöntötte a közélet legaktívabb résztvevõit,
Program
2021. április 13. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)