vissza1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 127 előre
Egy kis csapat nagy napja VasváronKézilabda ünnep volt 2005. február 16-án Vasváron. Zsúfolásig megtelt a helyi általános iskola tornaterme. Sokan eljöttek egy­részt, hogy szurkoljanak a Magyar Kupában a nyolc közé
A Rába mentén, a Hegyháton és az Õrségben élõk lapjaXVI. évfolyam 3. szám2005. február 18.A lap tartalmából:* A Batthyányak megvették a várost* Anonim maradt az adományozó* Alapítvány mûködtetné a rábafüzesi
A korábbi évekhez hasonlóan a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal idén is átadja a Dercsényi Dezsõ sajtódíjat az arra legméltóbb publikációk szerzõinek.Az alapító okirat értelmében a díjat az az újságíró, riporter, publicista,
Vasváron az EDS 1988-ban indult 14 fõvel. Mára már közel 1000 fõt foglalkoztatnak Vas­váron, Rábahídvégen és Budapesten. A piacon a versenyhelyzet megõrzése érdekében Vas­vár újabb bõvülés elõtt áll, ugyanis Budapestrõl
Kedves Pártfogónk! Tisztelettel megköszönve eddigi támogatá­sát, a Vasvári Fúvószenekarért Alapítvány Ku­ratóriuma, a Vasvári Városi Fúvószenekar ez­úton is kéri a fúvószene támogatóit, hogy a tör­vényben adott lehetõséggel élve a személyi jö­vedelemadójának 1%-át
Örömmel tájékoztatjuk, hogy kiépítésre került Vasvár város csillagpontos kábelteleví­ziós rendszere. Vasvár, Zsidófölde, Szentmi-hályfalva városrészekben egyaránt igénybe vehetõ az új antenna hálózat, amelyen színvo­nalas műsorok gazdag kínálata található. 47 televízió-csatorna és
Év eleji hagyományos találkozóra hívta össze városunk alpolgármestere az önkormányzathoz bejelentkezett civil szervezetek vezetõit, képviselõit január 17-én 17 órára. Kovács Tilda alpolgármester asszony meleg szeretettel köszöntötte a közélet legaktívabb résztvevõit,
Világviszonylatban és Magyarországon is az elmúlt években a lakosság egészségi ál­lapotára irányuló felmérések jelezték a pszichés, mentális problémák megjelenését és rohamos növekedését. A felmérések sze­rint a modern társadalmakban a depresz-szió
9800 Vasvár, Árpád tér 8. ? Tel.: 94/573-045 hegyhatijsza@axelero.hu ? Tel. /Fax: 94/573-046   Igénybe vehetõ szolgáltatások a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítványnál A Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány szociális szolgáltatási köré­nek intenzív fejlesztésének eredményeképpen
Az idén a dr. Bendefy László Városi Könyvtár látta vendégül a megemlékezés résztvevõit. Gyöngyösi Zsuzsanna könyv­tárigazgató bevezetõ szavai után Kovács Tilda alpolgármester asszonyt kérte fel ün­nepi beszédének elmondására. Az elõadó
A meteorológia január hónap harmadik he­tére prognosztizálta a tél érkezését. Több na­pon keresztül ígérve a havazást, a viharos idõ­járást. A televíziós csatornák híradásaiból lát­hattuk, hogy az USA-ban és Nyugat-Európá­ban milyen
Vasvár és környéke az új esz­tendõben amellett, hogy több vá­rosi üzlet bezárta kapuit, újszerû vállalkozásokkal is gazdagodott. Ilyen üzleti vállalkozás egy, az uniós normákat maximálisan be­tartó mozgó tejbolt. Az agrári­umban
Bár a tél, a január végét kivé­ve, eddig többnyire nem bizo­nyult hidegnek, fûteni azért mégis kell. Vasváron a lakások nagy hányada távfûtéses, de so­kan vannak, akik egyedi gázfû­téssel próbálkoznak enyhíteni
Hatályba lépett Vasváron a képviselõ-testület idei munkater­ve. Ebben a testület tõ célkitûzé­sként az önkormányzati törvény­bõl adódó lakossági ellátásjavítá­sát, a szigorú gazdálkodási fegye­lem érvényesítését, a településfej­lesztés kiemelt megszervezését jelölte meg. A
A vasvári önkormányzat 2002-tõl vesz részt a hátrányos helyzetû tanulók Arany János tehetséggondozó programjában.A projekthez csatlakozó ön­kormányzatok, így a vasvári is, a városban lakó diákok iskolai tanulmányait támogatják havi 5000
A Rába mentén, a Hegyháton és az Õrségben élõk lapjaXVI. évfolyam 2. szám2005. február 4.A lap tartalmából:* Gotthárdon még félmilliárdos a hiány* Vegetál a Szentkút fürdõ Vasváron* Õriszentpéteren megszünt egy
III.11.(péntek)  18 óra "HAZA SZÉP" rendezvény benne: könyvbemutatóközreműködik:   Buda Ilona, Tóth Zsóka, Mátyus Alíz III. 13.(vasárnap) Családi Vasárnap a Húsvét jegyében III. 14.(hétfő) 18óra Trianon című film vetítése, utána beszélgetés III. 15.(kedd) a 10
A Művelődési Ház gratulál Rumi Gabriellának (V.SZ.E. tag) és Szakály Ferencnek (tanár úr, "a Hegyhát kutatója) akik Dr. Kiss Gyula Közösségért díjban részesültek: A Bendefy László Városi Könyvtárban megrendezett Magyar
Hiánypótló új mûtéti eljárás a mûködésbe adott körmendi kórházban Magyarországon elõször a - a 2004. nyarán HospInvest Rt.-nek mûködésbe adott - körmendi, Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Kft.-ben fognak beültetni komplett BOKAPROTÉZIST.
Kabátlopási ügybe keveredett a köztiszteletnek örvendõ, Körmenden élõ magyar-szudáni állampolgárságú dr. Abdel Hameed. Az orvos mostanában gyakran kényszerül magyarázkodni és bizonygatni az ártatlanságát, miután az egyik napilapban beszámoló jelent
Program
2021. január 24. vasárnap
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)