Képviselő-testületi ülés

2020. július 06. 17:21:38  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. július 9-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést
tart, melyre tisztelettel 
m e g h í v o m.

 Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

                táridejű határozatainak végrehajtásáról,

                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-

                ben hozott döntésekről

                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

 

N a p i r e n d:

 

            I.     Tájékoztató Vasvár város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Dr. HÁZI BÉLA városi rendőrkapitány

 

          II.     2019. évi belső ellenőri jelentés elfogadása

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

        III.     Integritásjelentés, belső kontrollrendszer elfogadása

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

          IV.     Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési zárszámadása

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

            V.     RÉGIÓHŐ Kft. beszámolója a 2019. évi gazdasági évről

Előadó: NÉMETH ISTVÁN a RÉGIÓHŐ KFT ügyvezető igazgatója

 

          VI.     Beszámoló a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás működéséről

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

        VII.     Vasvár Város Önkormányzaa Képviselő-testületének ../2020.(…) önkormányzati rendelet-tervezete Vasvár Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

      VIII.     FOLYÓ ÜGYEK:

1)Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

2)Előterjesztés közterületek elnevezéséről

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

3)Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. III/2. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

4)Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. II/1. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

5)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. II/4. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

6)Előterjesztés Kőműves József Vasvár, Árpád tér 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

7)Előterjesztés Kovács Tibor Vasvár, Vérmező u. 9. fsz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

8)Előterjesztés Varga Dániel Vasvár, Gyár u. 13. fsz. 2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

9)Előterjesztés Horváth Katalin Vasvár, Árpád tér 2. fsz. 5. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

10)      Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 11. I/2. és Vasvár, Árpád tér 2. fsz. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti szerződésének megszüntetésére, másik lakás egyidejű bérbeadásával (zárt ülés)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

11)      Előterjesztés a Vasvár, Árpád tér 2. fsz. 4. szám alatti önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadására (zárt ülés)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

12)      Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. I/4. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

13)      Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. fsz. 4. szám alatti önkormányzat lakás bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

14)      Előterjesztés fűtési költségosztó készülékek felszerelésére vonatkozó árajánlathoz

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

15)      Pályázat kiírása a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/2. szám alatti önkormányzati lakás értékesítésére

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

 

 

Vasvár, 2020. június 29.

 

 

 

                                 TÓTH BALÁZS  

                                     polgármester

Program
2021. május 7. péntek
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)