Bemutatkoznak a képviselőjelöltek

2019. október 06. 15:42:15  nyomtatási kép
A Vasvári Újság bemutatkozási lehetőséget nyújtott a 2019. október 13-ai önkormányzati választáson induló három polgármester- és 17 képviselőjelöltnek. Akik polgármesternek és képviselőnek is indulnak, az ő bemutatkozásuk nem jelenik meg kétszer, hanem írásuk a polgármesterek között olvasható el.


Balogh-Lenzsér Andrea – Vazsvári Krónika

Talpra állítjuk a gazdaságot!
Véget vetünk a tétlenségnek! Egy igazi városvezető nem karba tett kézzel szemléli az eseményeket, hanem dolgozik azért, hogy legyen előrelépés. Kitartó munkával gyárakat, üzemeket, termelő vállalkozásokat fogunk hozni a városba. Ezzel párhuzamosan az idegenforgalmat is be fogjuk indítani. Új alapokra helyezzük a fürdő üzemeltetését, továbbá szállodák, éttermek tulajdonosaival is tárgyalunk és elérjük, hogy beruházzanak Vasváron.
A hivatalon belül kialakítunk egy vállalkozásokat segítő csoportot. Ez a csoport mind a meglévő, mind az induló helyi vállalkozásoknak segítséget nyújt ügyeik intézésében; jogi tanácsadással, könyveléssel, pályázatok figyelésével és pályázatírással segíti a boldogulásukat. Aktívan teszünk érte, hogy a befektetők Vasvárra jöjjenek. Vonzó feltételeket fogunk kínálni számukra. Tevékenyen hozzájárulunk a hiányzó infrastruktúra kialakításához és a munkaerő átképzéséhez is. Tűzön-vízen keresztül el fogjuk érni, hogy már 2 év alatt legalább 200 új munkahely jöjjön Vasvárra! Ha mégsem tudjuk teljesíteni, vállaljuk a felelősséget és lemondunk!
Amikor elkezd fellendülni a gazdaság, egymást erősítő kedvező folyamatok indulnak be. Ha több munkahely van helyben, akkor többet költenek az emberek a városban, és ez még több munkahelyet teremt. Ez pedig növeli az adóbevételeket, jóval több pénzből gazdálkodhat a város!
Vasvár önkormányzatának éves költségvetése 1,5 milliárd Ft. Bük lakossága kisebb, mint Vasvaré, a költségvetése viszont 4,2 milliárd Ft! Ez nem valamiféle csoda, hanem a kitartó, szorgalmas városvezetői munka eredménye. Ha Vasvárnak végre valódi városvezetői lesznek, középtávon mi is képesek leszünk megháromszorozni a város költségvetését! 10-15 év múlva olyan dolgokra lesz pénz, amiről ma még álmodni sem mernénk


Barabás Miklós – Fidesz-KDNP

Barabás Miklós vagyok. Születésem óta, 57 éve Vasváron élek. Feleségem Szijártó Lívia, akivel 34 éve kötöttünk házasságot. Négy gyermeket neveltünk fel, Ők már mindannyian önálló életet élnek. Gyermekeink szerencsére önállóságuk ellenére nem szakadtak el tőlünk, sokszor töltjük együtt szélesebb körben Velük és 4 gyönyörű unokánkkal a hétvégéket.
Az EVO Asztalitenisz Klub megyei illetve NB III-as bajnokságban szereplő csapatának játékosa, valamint évek óta rendezett versenyeink egyik szervezője és lebonyolítója vagyok.
Tanulmányaimat a Győri Közlekedési és Távközlési Főiskolán, valamint másoddiplomás ként a Zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végeztem.
Pályakezdő koromtól fogva, már 37 éve, építőipari kivitelező vállalatoknál dolgozom. Tíz évig közvetlen termelésirányításban, majd azt követően különböző vállalatoknál felsővezetői pozíciókban tevékenykedtem. 1993 és 2006 közt aktív közreműködője voltam egy folyamatnak, mikor egy kisvállalkozást, a Hoffmann GMK-t, néhány év leforgása alatt az ország egyik legjelentősebb magyar tulajdonú építőipari vállalkozásává építettük fel. Ezt követően hat évig egy nemzetközi nagyvállalat, a Bilfinger Berger budapesti székhelyű leányvállalatának vezetője voltam. 2012 óta dolgozom jelenlegi munkahelyemen, a 70 főt foglalkoztató zalaegerszegi Hydrocomp Kft-nél, melynek 2014 óta ügyvezetője vagyok.
1988-90-ben lelkes fiatalként aktív részese voltam a vasvári rendszerváltásnak, majd az első önkormányzati képviselő-testületnek.
Életemben központi szerepet tölt be az építés. Legyen szó családról, otthonról, munkahelyi közösségről, vállalatról vagy a sok műszaki létesítményről, melyek megvalósításához közöm volt az elmúlt évtizedekben. Úgy érzem, megválasztásom esetén képviselőként tapasztalataimat Városunk javára tudnám kamatoztatni.


Barbalics Imre János- független

Itt az ideje, hogy nyíltan beszéljünk Vasvár problémáiról. Én vasvári vagyok, itt születtem. Nem felvett nevem a „V”, hogy utalhassak a vasvári mivoltomra vagy a nagyapám vitézi címére.
Felelőtlenül nem ígérgetek. Amihez értek, azt hasznosítani szeretném Vasvár érdekében. Eddig nem tehettem, mert Vasvár dicső vezetősége mindent megtett az ellehetetlenítésem érdekében. Volt olyan oszkói, aki azt mondta nekem: „ha nem tetszik, ami van, el is mehetsz”. Ennek a hozzáállásnak a megváltoztatásáért is tenni kell!
Vasvár történetének egyik legválságosabb idejét éljük. Munkahely alig van, a helyben lakók száma egyre csökken. A vezetés nem tart kapcsolatot a lakókkal. Ennek két oka lehet: vagy nem akar, vagy nem tud.
Változás kell, mert az elmúlt 30 év nem fejlődést, hanem visszafejlődést eredményezett. A vezetők megválasztásával nem volt szerencsénk. A néhai tanácselnök után vasvári ember nem került vezető pozícióba. Az ország minden részén találunk vasváriakat vezető pozícióban, de Vasváron nem. A vezető helyeket az elmúlt 30 évben kalandorok és idegenek foglalták el. Alkalmatlant alkalmatlan követett. Lehetetlenné tették az itt élők életét.
A mostani választáson a Fidesz-ellenes csoportosulás megosztására hárman is fellépnek. Aki sétáltatott kutyát pórázon, tudja, hogy a kutya csak addig megy el, ameddig a póráz engedi! A szavazatok megosztása bolsevik találmány, annak idején Sztálin is sikeresen alkalmazta. Van olyan vezetőnk, aki a Néphadseregben politikai tiszt, vagyis komisszár kiképzést kapott. A megosztást, bomlasztást felsőfokon alkalmazza. Amíg ezt hagyjuk, addig változás nem lesz.
Menjünk el szavazni és szavazzunk olyanokra, akik eddig nem voltak a színpadon! A színházban nemcsak a székeket, hanem a szereplőket is cserélni kell! 


Dr. Fabók Tibor – független

Tisztelt Választópolgárok, kedves Vasváriak!

Dr. Fabók Tibornak hívnak, nős vagyok, kettő gyermek édesapja. Születésem óta Vasváron élek, és immár 11 éve itt is dolgozom ügyvédként. A feleségem, Dr. Fabók-Váradi Georgina szintén jogász, országos méretűvé fejlődött vasvári cégnél dolgozik. Csanád fiam 7 éves, szeptembertől a vasvári iskola első osztályos tanulója, Zsolna lányom 4 éves, óvodás.
A választáson pártpolitikától mentesen, ismét független jelöltként indulok, megválasztásom esetén a város érdekeit szolgáló, racionális kérdésekben azonban továbbra sem félek együttműködni az éppen aktuális többséggel. Az Önök megtisztelő szavazatával a leköszönő képviselő-testületnek tagja voltam, nyugodtan kijelenthetem, hogy egyike voltam azoknak, aki a legtöbb lakossági felvetést, problémát a képviselő-testület elé vitte. Több éves kérésemre lett egy új játszóterünk, a Petőfi belsőben meglévő játszótér megújítása elhatározásra került, a Kossuth utcai óvodában sportpálya kialakítására pályázat benyújtását szorgalmaztam, ugyanitt az ún. ÁFÉSZ támfal rendbetételéért kardoskodtam, az Újlaki utca a többszöri jelzésemet követően kapott új burkolatot, az Egészségház váróiban klímaberendezések kiépítését értem el, stb. Köszönöm a képviselőtársaimnak, hogy mindezekben partnerek voltak.
Eddigi képviselői munkámhoz megköszönöm azon sokak segítségét is, akik megszólítottak az utcán, vagy munkahelyi környezetemben. Közvetlenségük megtisztelt, igyekeztem viszonozni, megkeresésüknek megfelelni. Képviselői munkám során önös érdek nem vezérelt, tiszteletdíjamból és a saját anyagi lehetőségeimből karitatív munkát végző vasvári szervezeteket, illetve vasvári családokat támogattam. A jövőben is számíthatnak rám, kérem ezért Önöket, hogy a választás során szavazzanak nekem újra bizalmat. Tisztelettel. 


Frigy József – Vazsvári Krónika

Szolgáltató városházát!
A városházán jelenleg is látható a régi "városháza" felirat, a köznyelv viszont csak "hivatalként" emlegeti. Sajnos ma egy nehézkesen működő, akadékoskodó hivatalként ismert a városháza. Vissza fogjuk adni a városházát a lakosságnak, ismét a városban élők közös háza lesz, ami csak és kizárólag a vasváriak érdekében működik. A lakosság számára élmény lesz betérni a városházára, az ott dolgozók számára viszont valódi munkahely lesz, ahol a munkaidőt munkával kell tölteni.
Bővítjük az ügyfélfogadási időt, gördülékeny és szakszerű ügyintézés lesz. Minden lakossági kérdésre, kezdeményezésre érdemi választ adunk!
Kihelyezünk egy problémaládát (fizikailag, illetve az interneten is), ezen keresztül mindenki azonnal jelezheti a városban észlelt problémákat (pl. nem jó a közvilágítás, mozog a csatornafedél, eltörött a pad, kidőlt a korlát). Azonnal értesülni fogunk a megoldandó feladatokról és azonnal fogunk intézkedni. A mai világban egyre jellemzőbb az azonnali problémamegoldás a szolgáltató cégeknél, itt az ideje, hogy a város ügyei se szenvedjenek késedelmet!
Fontosnak tartjuk, hogy a lakosság segítségére legyünk a pályázati lehetőségek kihasználásában, illetve állami támogatások igénylésében (pl. háztartási gépek cseréje, Erzsébet-programos üdülés, CSOK igénybevételével történő lakásvásárlás). A városházán külön szakember fogja segíteni, hogy a vasváriak minden kedvező lehetőséget meg tudjanak ragadni.
A Vazsvári Krónika Egyesület egyik jelmondata: "Együtt gondolkodunk, együtt cselekszünk. Szövetségben a vasvári polgárokkal." A városháza épületében folyamatosan elérhető lesz a tervezett és folyamatban lévő projektek dokumentációja és látványterve. Nyilvánossá teszünk minden olyan elképzelést, ami közpénz felhasználását érinti. 


Galambos István – Fidesz-KDNP

Galambos István okleveles erdőmérnök vagyok a vasvári Erdészet erdőművelési műszaki vezetője. Erdőmérnökként a vasvári és környékbeli állami erdőket kezelem immár 33 éve.
Az elmúlt 13 év nagy idő, mint képviselő, majd a Pénzügyi bizottság elnökeként végeztem munkámat a választók akarataként.
Gazdálkodásunk stabil, amit fenn kell tartani!
Erdészként fontosnak tartom környezetünk ápolását, fejlesztését. Ennek már jól látható jelei vannak, de ne legyünk még elégedettek! Növekvő zöldfelületünk további fejlesztést igényel, ami többlet feladatot is jelent és megoldásra vár!
A szakmai hozzáértés adott. Lakosként is sokat tehetnénk az ügy érdekében! Munkahelyteremtés továbbra sem könnyű itt, de előre kell lépni, következetesen, kitartva elképzeléseink mellett!
Sok bírálat fogalmazódott meg felénk. Ebből tanultam, nyitva állok választóink felé. Fogadom a véleményeket, ötleteket. Mindenkire számítok, mindenkivel számolok!
Ennek kívánok megfelelni, ehhez kell az önkormányzat nyitott kapuja is. S ez Önök előtt nyitva áll!
Miénk ez a város! Formáljuk közösen! Szóljon Rólunk, legyen a Miénk! 


Gergyéné Szakály Georgina - független

Gergyéné Szakály Georgina vagyok, 58 éves. Szombathelyen érettségiztem, általános ápoló és asszisztensként. Okleveles csecsemő és gyermekgondozónői képzettségem is van. Férjemmel, 33 éve élünk Vasváron, három felnőtt korú gyermekünk van. A Nagy Gáspár Művelődési Központban dolgozom. 2000-ben elvégeztem a Közművelődési Szakember képzését. 2008-ban, a „Helyi Programszervező”, majd 2011. évben a „City Cooperation” projekt keretében, a „Városakadémia- Városmerketing alapjai” képzéseket sikeresen teljesítettem. 2001-ben a Szociális és Családügyi Minisztérium Miniszteri Dicséretben részesített. Vasváron, a közszolgálatért alapított Barabás István Díjjal tüntettek ki, a Vasvári Színi Egylet elnökeként. Szakmai elismerésem a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület által adományozott díj. Fiatal korom óta a közösségekért tevékenykedő ember vagyok, a közéleti szerepvállalást eddig is kötelességemnek, és életem fontos részének tartottam. Elérkezettnek látom az időt arra, hogy független képviselőként is visszaszolgáljak valamit abból, amit a 33 év alatt itt kaptam önöktől, a vasvári emberektől. Töretlenül hiszek abban, hogy közösségi akarattal minden megváltoztatható. Hiszek abban, hogy minden, ami jó, az tovább vihető, és minden, ami nem Vasvár közösségének a javát szolgálja, elhagyható. Kiemelten fontosnak tartanám, hogy az itt élők reális napi problémáira gyors, valódi megoldásokat találjunk. A legfontosabb számomra a közvetlen, interaktív kapcsolat az itt lakókkal. Velem szinte naponta lehet találkozni az utcán, boltban, bárhol a városban. Olyan képviselő szeretnék lenni, akit ha megszólítanak, nem el-, hanem odafordul, és nem kifogásokat, hanem megoldásokat keres. Köszönöm az ajánlói aláírásaikat. Elkötelezetten várom a választók felhatalmazást arra, hogy képviselőjük lehessek. 


Gergye Rezső - független

Aki győz, az veszít, aki veszít, az győz
Ne győzni akarjon senki, hanem alázattal dolgozni, ha arra a közösség felhatalmazza. Mindenkiért dolgozni, azért is, aki rám voksolt és még jobban azokért, akik nem. Aztán ott vannak, akik nem is mennek el választani, azokért is dolgozni kell, hogy legközelebb elmenjenek. 2014-ben 11 jelölt volt képviselőnek, most 17. Nagyon rendben van ez így. A 17 tenni akaróból kell a legjobbnak vélt 6-ot kiválasztani. A választók (vagyis MI) fognak győzni. Mi a programom? Amikor ismertté válnak a megválasztott képviselők, azoknak kell az addig elhangzott véleményekből, javaslatokból a legfontosabbnak és hasznosnak ítélteket összegyúrni és közben Csapattá válhatnak a különféle emberek. Nagyon rövid idő alatt (2-3 nap) meg kell szerezniük azokat az ismereteket, amit addig jelöltként nem tettek meg. A város érvényben lévő stratégiai céljait, az összes érvényben lévő dokumentumot (Az Integrált városfejlesztési stratégiától a kulturális koncepcióig bezárólag, a megyei és országos fejlesztési tervekkel is tisztában lenni, hogy a várost ne csak lokalitásában lássuk, hanem mindig valamihez képest is. A lokalitásunkat a globális világban kell értelmeznünk.), a futó projekteket, hogy azokat érdemben meg lehessen változtatni az új célok irányába. A nyilvánosság fejlesztése mindennek az alapja, a demokrácia folyamatos tanulásának a terepe. Tanuljuk újra az őszinte köszöntéseket, ami még nagy értéke a városnak. Az egész város kezdjen el nyelveket tanulni, amiben a közszféra járjon élen a képviselőkkel együtt. Sétáljunk a városban! A város vizuális megjelenésében öltöztessük fel a szabad falfelületeket, szabad tereket, örömet motiváló képekkel. Bővebben a 10.hó 4-i 18 órakor kezdődő Találkozón beszélek Önöknek. Jöjjenek el!..


Józsa Péter – Vazsvári Krónika

Megállítjuk az elvándorlást!
Rengeteg munkahely szűnt meg, nincs elegendő bérlakás, nincs megfelelő bevásárlási és szórakozási lehetőség, nem csoda hát, hogy elvándorolnak a fiatalok. Célzottan tenni fogunk az elvándorlás okai ellen.
A város tulajdonában álló, üresen álló ingatlanokból jó minőségű bérlakásokat alakítunk ki, ezek egy részét kifejezetten a fiatal pároknak szánjuk. Az üresen álló bérlakások listáját és az igénylők névsorát nyilvánosan fogjuk kezelni. Átlátható lesz a várólista!
A város tulajdonában álló üres üzlethelyiségek megfelelő hasznosításával sokkal több üzlet és szolgáltatás lesz elérhető Vasváron, ezáltal is vonzóbb lesz a fiatalok számára itt élni. Az összes üzletlánccal tárgyalunk, hogy mielőbb nyíljon egy szupermarket a belváros közelében!
Megteremtjük a minőségi szórakozási lehetőségeket: lesznek például filmvetítések, sportolási lehetőségek, hasznos és érdekes tanfolyamok. Pezsgő kulturális élet lesz, igényes fesztiválvárost varázsolunk Vasvárból!
Segítjük a családalapítást: az első lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatást adunk, házasságkötéskor életkezdési támogatással segítjük az ifjú párt, továbbá egyszeri összeggel támogatjuk a gyermekek születését. Mindezek feltétele, hogy a szülők vállalják, hogy a következő 15 évben Vasváron fognak lakni és mindvégig Vasváron járatják óvodába, általános iskolába a gyerekeiket.
Mindent megteszünk azért, hogy az időlegesen nagyobb városokban tanuló vagy dolgozó fiataljaink minél gyakrabban járjanak haza Vasvárra, ne szakadjanak el a városunktól és nagyobb eséllyel térjenek majd haza családot alapítani. Az egyetemisták hazautazási költségének felét havi 2 alkalommal ki fogjuk fizetni.
Legalább olyan jó lesz Vasváron fiatalnak lenni és gyermeket nevelni, mint Szombathelyen! Sőt, jobb!


Kereszti László : Fidesz-KDNP

Kedves Vasváriak!
A bizalmukat szeretném elnyerni, ezért fogadjanak el tőlem egy rövid bemutatkozást.
Kereszti Lászlónak hívnak, 60 éves vagyok, nős, 5 gyermek édesapja. 21 éve élünk Vasváron, pontosabban Nagymákfán. Gyermekeim közül a három kisebb már itt nevelődött, jelenleg két lányunk orvosnak illetve fizikusnak tanul, fiunk rendőr lett. Feleségem a vasvári plébániához tartozó iskolákban hittant tanít.
Én 1984-ben szereztem mérnök-tanári diplomát, és sok éven át dolgoztam fejlesztő mérnökként, majd saját cégünkben műszaki vezetőként. Az elmúlt 16 évben egy szombathelyi szakiskolában tanítottam, egy éve pedig létesítmény főmérnök lettem a Szova NZRt. alkalmazásában, a szombathelyi Tófürdő, Műjégpálya, Kalandváros létesítményeket vezetem. Ezek mellett 20 éve gazdálkodunk, lovakat és szarvasmarhát tartunk.
A közösségi lét számomra nagyon fontos, meg is teszek minden tőlem telhetőt ennek érdekében: a Vasvár Városi Kórus Egyesület elnökeként, a Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület, és a Nagymákfáért Kulturális Egyesület tagjaként.
A most záródó öt éves ciklusban a képviselő testület Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának tagjaként dolgoztam a város szolgálatában.
Keresztény konzervatív értékrendet vallok, a magyarság jövőjét csak ezer éves hagyományainkra, kultúránkra és nyelvünkben is őrzött szakralitásunkra épülő nemzeti keretek közt tartom elképzelhetőnek és megtarthatónak. Ez a törekvés ma a sokak érdekét sérti, ezért nagy erőkkel támadnak ellenünk. Ennek hullámai mára Vasvárt is elérték. A mostani választás tétje nagy. Kérem Önöket, hogy legyenek résen. Ne hagyják, hogy a közélet színterén eddig soha nem látott emberek semmibe sem kerülő ígéretekkel elhomályosítsák tisztánlátásukat. Vannak akik eddig már bizonyítottak, akikkel a jövő kiszámítható. Hozzanak felelős döntést!
Számomra a képviselő jelöltség nem személyes ambíció. Nem állok senki szolgálatában. Nem képviselem senkinek az érdekeit, kizárólag Vasvárét, az Önökét, a Miénket. A bizalmukat kértem, és ha siketült elnyernem, készen állok tudásomat, tapasztalataimat, kapcsolataimat a város szolgálatába állítani és képviselőként a városért és Önökért dolgozni. 


Kiss Zsolt – Vazsvári Krónika

Nem hagyjuk elveszni a város dicső múltját! Gazdag hagyományainkra építve a jelenben is gazdaggá tesszük a városunkat!
Minden eszközzel ösztönözni fogjuk a befektetőket, hogy kávéházakat, galériákat, antikváriumokat nyissanak Vasvár belvárosában. Éppúgy divat lesz Vasvárra kirándulni, a város középkori hangulatát élvezni és itt költeni, mint Kőszegen.
A fürdő működtetését és fejlesztését új alapokra fogjuk helyezni. A termálvíz hatalmas kincs, hasznosítani fogjuk! 20 év lemaradásban vagyunk, itt az ideje, hogy valódi fürdővárossá tegyük Vasvárt!
Mákfát igazi paradicsommá lehet varázsolni, ahova a külföldi turisták is szívesen járnak. Oszkó és Olaszfa jó példa lehet, ott már lerakták az ökoturizmus alapjait. Mákfán remek lehetőségek vannak, lehetne például gyógynövény túra, madármegfigyelés, kézműves tanfolyam. Az üdülőövezet kialakításához természetesen az elhanyagolt utakat is fel kell újítani!
Vasvár sikeres rendezvényeit (pl. Színjátszó Fesztivál, Rétesfesztivál) továbbra is támogatni fogjuk, de életre hívunk új rendezvényeket is, amelyek valódi turisztikai célponttá teszik a városunkat. Minden évben megrendezzük a Középkori Kavalkádot! Azt szeretnénk, hogy évről évre egyre hosszabb és gazdagabb programot nyújtson, ahogy ez a szombathelyi Savaria Karnevállal is végbement az elmúlt 20 évben. Lépésről lépésre haladva komoly idegenforgalmat lehet erre építeni.
Kézműves kirakodóvásárt szervezünk „Míves emberek sokadalma” néven. A horgászegyesület közreműködésével „Halászléfesztivált” is szeretnénk tartani minden évben.
Mindezeken felül életre hívunk új családi programokat is, ehhez várjuk majd a Vasváron élők javaslatait. Lehet például szüreti felvonulás, dödölle fesztivál, szervezhetünk közös húsvéti és adventi előkészületeket. Önökön múlik, hogy melyiket valósítsuk meg!


Kupi Imre – Vazsvári Krónika

Átláthatóvá tesszük a város gazdálkodását!
Megszüntetjük a hivatali dőzsölést, a közpénz csak közcélt szolgálhat! Nem kevés pénzről van szó, hiszen Vasvár költségvetése meghaladja az évi 1,5 milliárd Ft-ot!
A Vazsvári Krónika Egyesület megválasztott képviselői nem fognak hivatali mobiltelefont használni, mindenki a saját telefonkészülékét és a saját előfizetését használja. Enni-inni és kávézni sem fogunk közpénzen. Hasonló takarékoskodásra kérjük a városháza dolgozóit is. Megszüntetjük a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők béren felüli juttatásait, a fizetésen felül nem adunk pénzt semmilyen jogcímen. A köztisztviselőknél sokkal kevesebbet kereső emberek is a fizetésükből gazdálkodnak, tegyék ezt a köztisztviselők is!
Nyilvánosságra hozzuk a város tulajdonában álló gépkocsik típusát, forgalmi rendszámát és havi futásteljesítményét. A közpénzből vásárolt autókat ezentúl csak közfeladat ellátására lehet használni, a magáncélú használat szigorúan tilos lesz!
Spórolni tervezünk sok mindenen; az irodaszereken, a benzinköltségen, továbbá nem lesznek indokolatlan bútorcserék és feleslegesen leselejtezett munkagépek sem. Az így megtakarított összegeket arra fordítjuk, hogy a városképet elcsúfító szégyenfoltokat mielőbb eltüntessük. Ha rendezett a városkép, az idegenforgalmi és ipari befektetők is elkezdenek más szemmel nézni a városunkra.
Elkezdünk a saját lábunkra állni, azon dolgozunk, hogy egyre bővüljenek Vasvár saját bevételei és ebből valósíthassuk meg, amire a városnak szüksége van. Értelmes célokra természetesen fogunk pályázatokat benyújtani, de nem a pályázatok lélegeztetőgépén képzeljük el a város jövőjét. Évről évre egyre inkább abból fogunk élni és abból fogunk beruházásokat megvalósítani, amit mi magunk megtermelünk.


Sejber Mihály – Fidesz-KDNP

20 évnyi képviselői, szociális tanácsnoki, végül alpolgármesteri tevékenységem egyik tanulsága, hogy a lehetőségek megragadása mindig megelőzi a bármilyen részletes tervezést. Mégis fontos a tervek napirenden tartása, hogy adott esetben gyorsan lehessen lépni. A 74-es elkerülő út, a fürdő és horgásztó visszaszerzése, teljes árvízmentesítés, a kolostor teljes rekonstrukciója, ravatalozók, templomok felújítása. Szálloda, étterem, olcsó belvárosi vásárlási lehetőség, illemhely a turizmushoz, a környezetkímélő fűtés bővítése, 100 %-ot közelítő út és járdafelújítás, csapadékvíz-elvezetés, több munkahely a szolgáltató szektorban is, a megyei szinten kiemelkedő, de nem elegendő bérlakásszám emelése. …
Vasvár a rendszerváltáskor óriási lemaradásban volt. Ennek ledolgozásában nagyon sokat léptünk előre. Célunk az összefogás továbbfejlesztése. Értékek tudatosításával, környezetünk rendben tartásával, a helyi (Vasvárra bejelentett) vállalkozók erősítésével, a közterülethasználati-parkolási fegyelem fokozásával, a közösségi alkalmak növelésével.
A képviselőtestület összetétele sokat változott a 20 év során. Egyre inkább abba az irányba tolódott, hogy jól képzett, a város költségvetésétől független egzisztenciájú személyekből álljon össze. Egyúttal kifejezve a városlakók (és a Hegyhát) ideológiai orientációját is. Jelölti csapatunk tagjai ennek megfelelően nagy munkatapasztalattal is bírnak, szakmai- és közéletben egyaránt.
Jómagam ősztől főállású szobrász-restaurátor vállalkozóként, részmunkaidős pedagógusként dolgozom. Többirányú, 35 évet átívelő képzettségeimmel ezután is szívesen szolgálom városunk jobbá, szebbé tételét. Megköszönöm a családom és minden támogatóm bizalmát.


Unger József – Fidesz-KDNP

34 éves vagyok, születésem óta Vasváron élek. Szüleim pedagógusként, önkormányzati képviselőként, civil szervezetek tagjaiként, nővérem pedig az önkormányzat dolgozójaként rengeteget tettek már a város érdekében, ezt a vonalat viszem tovább immáron én is.
Párommal két kislány büszke szülei vagyunk, a nagyobb lassan 3, a kisebb 1 éves.
Felsőfokú tanulmányaimat idegenforgalmi közgazdászként Győrben végeztem. Pályakezdésem után 10 évig dolgoztam, a ranglétrát végigjárva, vezető beosztásokban is Szombathely, Sárvár, Szentgotthárd és Bük négy- és ötcsillagos szállodáiban. Az elmúlt 2 évben egy szombathelyi rendezvényszervező cég kötelékében pedig a legnagyobb Magyarországon megrendezett sportversenyek szervezésében vállaltam komoly szerepet.
Ahogy gyermekkoromban, úgy a munkám mellett is mindig fontos maradt számomra a közösségi élet. 20 évig tartoztam a Vasvár VSE labdarúgó csapatának kötelékébe és bár már nem játszom, de továbbra is szurkolok és ahol tudom, segítem az egyesületet.
Az önkormányzat által az elmúlt években elindított Város Bora versenyeket és a kapcsolódó civil eseményeket is rendszeresen látogatom, hisz a családi hagyományokat követve magam is hobbi szőlész-borászként tevékenykedem.
Az Önök döntésének köszönhetően az elmúlt 5 évben már a képviselőtestület tagja voltam és büszke vagyok rá, hogy ebben az időszakban példátlan mértékű fejlesztést tudtunk megvalósítani Vasváron, amit a következő ciklusban töretlen lendülettel szeretnénk folytatni. Szakmám révén pedig mindent meg fogok tenni, hogy a turizmusfejlesztés ebben kiemelt szerepet kapjon! Természetesen nem mellőzve minden egyéb területet, amelyek városunk kiegyensúlyozott, hosszú távú fejlődését biztosíthatják.
Ehhez a munkához szeretném a választó polgárok további bizalmát kérni!
Program
2021. április 16. péntek
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)