Meghívó

2018. február 15. 19:55:17  nyomtatási kép
M E G H Í V Ó

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 22-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s s a l
e g y b e k ö t ö t t

ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-
                ben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

N a p i r e n d :

I.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2018.(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

II.Előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján Vasvár Város Önkormányzata saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyleteiről 
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

III.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2018.(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

IV.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2018.(…) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


V.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2018.(…) önkormányzati rendelet-tervezete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2012.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VI.FOLYÓ ÜGYEK:
1)Előterjesztés a Nagy Gáspár Kulturális Központ 2018. évi munkatervének fenntartói jóváhagyására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2)Előterjesztés a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

3)Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4)Pályázat kiírása civil szervezetek 2018. évi támogatására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

5)Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek 2018. évi bérleti díjának megállapítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6)Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
Előadó: PÁLLÁNÉ Dr. LAKICS ERIKA a vállalkozás vezetője

7)Beszámoló a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft 2017. évi tevékenységéről
Előadók: Dr. PATAKY PÁL a felügyelő bizottság elnöke, GALAMBOS ISTVÁN és UNGER JÓZSEF a felügyelő bizottság tagjai

8)Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. fsz. 7. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9)Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. I/1. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10)Előterjesztés Balogh Sándor Vasvár, Alkotmány u.11. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11)Előterjesztés Gulyás Tünde Vasvár, Eötvös L.u.6/A. fsz.4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző 

12)Előterjesztés Görcsi Beáta Vasvár, Árpád tér 4. fsz. 2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

13)Előterjesztés Horváth Károly Vasvár, Petőfi S.u.32. fsz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

14)Előterjesztés Böröczky Imre Vasvár, Németh A.u.3. fsz. 3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

15)Előterjesztés Bartók Gábor Vasvár, Németh A.u.3. fsz. 2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

16)Előterjesztés Koltai Istvánné Vasvár, Eötvös u. 6/A. fsz. 3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

17)Előterjesztés a Vasvár, Vérmező u. 9. fsz.3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

18)Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez 
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

19)Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez 
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

20)Előterjesztés automata meteorológiai mérőállomás helyszínének kiválasztására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

21)Előterjesztés a polgármester szabadsága éves ütemezéséhez
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

22)Javaslat bevándorlás-szervező irodák létesítése elleni nyilatkozathoz
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármesterV a s v á r,  2018. február 13.

                                    TÓTH BALÁZS 
                                    polgármester

Program
2019. május 23. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
19
20
21
22
23
24
27
28
30
31
Időjárás
23 órakor Vasváron
12.9
60 %
páratartalom
Szél:
2.5 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)