Tájékoztató

2017. október 23. 20:16:31  nyomtatási kép
a szociális célú tűzifa juttatásról

A Belügyminiszter döntése alapján 2017. évre Vasvár Város Önkormányzata 149 köbméter szociális célú tűzifa vásárlására, valamint a Szombathelyi Erdészeti Zrt-vel kötött támogatási szerződés alapján további 116 köbméter tűzifa kiosztására szerzett jogosultságot.

Az önkormányzat a rendelkezésre álló készlet erejéig vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít a szociálisan rászoruló családnak, egyedül élő személynek.
A szociális rászorultság vizsgálatakor előnyben kell részesíteni azon kérelmezőket, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.), valamint az e tárgykört szabályozó helyi önkormányzati rendelet alapján leginkább rászorultak, az alábbi szempontok szerint:
a.) akik települési lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra jogosultak, 
 b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. Törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek,
 c.)  3 vagy több gyermeket vagy, tartósan beteg gyermeket nevelnek, 
 d.) a fogyatékkal élők,
 e.)  akiknél kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn,
 f.)  akik a Sztv. alapján aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosultak. 
A tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra lakosonként egy-egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszély fennállása esetén), kizárólag természetbeni ellátás formájában.
Amennyiben egy önálló ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezés sorrendjében történik.
Nem kérhető szociális célú tűzifa támogatás az üresen álló, nem lakott ingatlanra, illetve azon ingatlanra, ami tűzifával nem fűthető.
A szociális rászorultság vonatkozásában e juttatás annak adható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (jelenleg: 57.000.- Ft-ot), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (jelenleg: 71.250.- Ft-ot), továbbá rendkívüli élethelyzet - különös méltánylást igénylő súlyos, tartós betegség, egészségkárosodás  - esetén az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában nem haladja meg az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 260 %-át (jelenleg 74.100 Ft-ot), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (jelenleg 142.500 Ft-ot).
A szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.
Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Szociális és Gyermekjóléti Központ gondozójának javaslata alapján az eljárás hivatalból is indítható.
Az igényeket 2017. november hó 20. napjáig lehet benyújtani a Vasvári Polgármesteri Hivatal Szervezési, Jogi és Igazgatási Osztályán.
A kérelem elbírálásáról - a szociális kerekasztal ajánlását figyelembe véve - Vasvár Város Polgármestere dönt.
A szociális tűzifa juttatásért az önkormányzat semminemű ellenszolgáltatást nem kér.
A tűzifa átvételét a jogosult írásbeli átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa házhozszállításáról 2018. február 15-ig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. 

                  Tisztelettel:  

                   Vasvár Város Önkormányzata
Program
2019. október 22. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
20
22
24
25
26
28
29
30
31
Időjárás
16 órakor Vasváron
18.3
77 %
páratartalom
Szél:
1.8 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)