Céljuk a foglalkoztatási szint emelése

2017. március 26. 19:18:58  nyomtatási kép
Nagyszabású projektindító ünnepséget tartottak Vasváron, a hivatal dísztermében március 24-én. A "Dél-Vas megyei gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában" elnevezésű, 614 millió forint támogatású projekt kapcsán együttműködési megállapodást írtak alá az érintett felek. A Vasvár Város Önkormányzata által vezetett konzorcium magába foglalja a dél-vasi területeket, így Vasvár mellett Szentgotthárd, Körmend, Őriszentpéter térségét is, ahol a foglalkoztatás fejlesztése az elsődleges cél. A projekt 2020. december 31-én zárul. 

A TOP-os projekt céljai: a Dél-Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása, a munkaerő kereslet és kínálat összehangolása, a szektorok közötti, konkrét igényekre alapuló együttműködés létesítése, a képzések és a munkaerő igények összekapcsolása, az álláskeresők képzése, munkához jutásuk előkészítése, figyelemfelkeltés a minél szélesebb nyilvánosság bevonásával, valamint az információáramlás javítása.
Tóth Balázs, Vasvár polgármestere köszöntő beszédében elmondta, hogy a foglalkoztatási paktum egyben régi és újszerű program is a városban és az országban egyaránt. Hangsúlyozta: az együttműködés fontosságát. Megjegyezte: ha a gazdasági szférában nehezen találkozik egymással a munkaadók és a munkavállalók igénye, akkor ez esetben belépnek a támogató szereplők, akik együttműködnek egy térség foglalkoztatási helyzetének javításában. Miért kell ezt aláírással is megerősíteni?, tette fel a kérdést, majd megválaszolta azt: digitális kapcsolattartással el lehet jutni egy szintig, de utána egy adott ügy érdekében személyesen szükséges tartani a kapcsolatot. Csak így lehet sikeres a projekt. Emellett fontosnak tartja a területiséget, mivel az ott működő önkormányzatok vannak direkt kapcsolatban az emberekkel. Kiemelte: 2020 év végéig tart a négy éves projekt, amely uniós támogatással valósul meg. A projekt időszak előkészítése nyolc-tíz évet ölelt fel, miközben a gazdaság folyamatosan változott. 2008. után magas volt a munkanélküliség. A cél az volt, hogy munkahelyeket teremtsenek, most, 2017-ben pedig nem a munkahelyek hiányoznak, hanem a munkaerő. Feladatuk, hogy a hátrányos helyzetűeket, így az inaktívakat, vagy a közfoglalkoztatottakat bevezessék a munkaerőpiacra. Meghatározó az önkormányzatok szerepe, miközben a lehetőségeket a civil szektor szereplői is ki tudják használni. Azt kívánta, hogy a közel félmilliárdos projektet a gazdaság élénkítése érdekében hatékonyan használják fel. 
"A boldogságot az egészség, a családi kötelékünk és a munkánk határozza meg. Éppen emiatt is jelentős a mai megállapodás", kezdte beszédét V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, aki hiszi, hogy a projekt által számos embert fog nemesedni. Majd Exupéry gondolatát idézte: "A munka arra kényszerít, hogy elfogadd, magadévá tedd a világot. Aki szánt, kövekbe ütközik, esőtől retteg, vagy esőt kíván, és ezáltal benne él a világban, tágul és világosodik. Minden egyes lépte visszhangot kelt." Az országgyűlési képviselő fontosnak tartja, hogy a program a térségek közti különbségeket egyenlőbbé tegye. Mint mondta: nagyon sok cég strukturális munkaerőhiánnyal küzd. A jelenlévők célja, hogy a foglalkozási szintet emeljék, s összefogjanak ennek érdekében. Mindehhez pedig az kell, hogy megtalálják a rejtett tartalékokat. A projekt fontosságát mutatja, hogy a TOP-on belül 100 milliárd forintot erre különítettek el. Kereslet vezérelt a program, amelyben az önkormányzatok a közvetítők, de a cégek határozzák meg az igényeket. A projekt révén a dél-vasi régió fejlesztéséről beszélnek, amibe Vasvár, Körmend, Szentgotthárd, Őriszentpéter térsége tartozik bele. E területen a foglalkoztatás 60,7 százalékos, két százalékkal magasabb az országos átlagnál. Majd egy közmondást idézett, miszerint a munka az embert életre kelt. Mind több életre kelt munkavállalót szeretnének látni, zárta szavait. 
Hogyan lehet a hátrányos helyzetű embereket elhelyezni a munkaerőpiacon?, tette fel a kérdést Kovács István, a Regionális Humán Innováció Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Promen tanácsadó kft. ügyvezetője, a rendezvény moderátora. Megjegyezte erre a kérdéskörre ad választ a projekt, amelynek konzorciumi partnere a megyei önkormányzat. 
Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke tájékoztatott: a paktumok sorában ez az aláírás az utolsó. Az észak-vasi, a megyei és a Szombathely városit már aláírták. Így ezt követően immár a tettek és a cselekvések mezejére lépnek. Soha ennyi pénz és feltétel nem állt rendelkezésre Magyarországon e cél érdekében. Kiemelte a kölcsönös segítségnyújtás elvét. 
Gombásné Nardai Ibolya, a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatalának vezetője a humánerőforrás fejlesztését és a cégekkel való intenzívebb kapcsolat kiépítését is hangsúlyozta. Mint mondta: a hivatal sok más mellett részt vesz a toborzásban, a monitoringozásban, a képzések megtartásában és a dokumentáció készítésében is. 
Bebes István, Körmend polgármester kiemelte: három terület van, amit fontosnak tart. Egyik a szociális, másik az egészségügyi ellátás, amik alapot adnak a meghatározó foglalkoztatáshoz. Céljuk az ideálishoz, azaz a teljes foglalkoztatáshoz közelíteni. Ő egy egész országra kiterjedő foglalkoztatási feladatról beszélt. Fontos, hogy megtalálják a lehetőséget arra, miként, mivel vonzzák vissza az országon kívül dolgozókat. 
Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere is úgy látja, lépni kellett foglalkoztatás ügyben, mivel városuk ki van téve a nyugati országok elszívó hatásának. Egy cég felmérése alapján az Ausztriában dolgozók zöme mondta azt, hogy az osztrák bér 70 százalékáért helyben maradna, ha képzettségének megfelelő állást kapna. Úgy látja, a munkaerő mozdítható lesz. Útiköltség-térítéssel, bér- és a lakhatási támogatással járulnak hozzá mindehhez. 
Kovács Vince - a kötelező paktum szerepeket kapott - Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, hogy a forrásoknak a 60 százaléka a gazdaságba kerül. Bár, mint mondta, nem akar politizálni, de kiemelte, hogy a gazdaság részére korábban 15 százalék jutott, ami most megnégyszereződött. Üdvözli a döntést.
Majd Varga Eszter, a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt. Első nagy feladatuk a célcsoportok megtalálása. Pár éve meghirdették a lehetőséget, 10 embert kellett kiválasztani, s egy évig segíteni őket. Akkor az volt a kérdés, melyik célcsoport az, amelyiket be kellene vonzani a munkaerőpiacra. Most a feladat területileg, forrásaiban is nagyobb. "Találjuk meg, akiknek életet, cél tudunk adni!", ösztönzött.
A felszólalók mellett még Őri Zoltán, Őriszentpéter polgármestere és dr. Balázsy Péter megyei jegyző is aláírta a paktum megállapodást. 
Breznovits István szakértő a foglalkoztatási helyzetről beszélt. Várt eredmény: a munkaerőpiaci programba 398 főt kell bevonni, álláshoz jutók száma 174 fő, ebből a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma: 40 fő. Vasvár város feladata: a szakmai koordináció, a foglalkoztatási paktum létrehozása és a paktum iroda működtetése, a befektetés-ösztönzés menedzselése, s a széles körű nyilvánosság biztosítása. A pályázati program célcsoportjai:
?Alacsony iskolai végzettségűek: legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 0-2 szakképzés nélkül 
?25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 
?50 év felettiek 
?GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
?Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható) - legalább 3 hónapja álláskeresők 
?Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 
?Megváltozott munkaképességű személyek
?Roma nemzetiséghez tartozó személyek
?Inaktívak
?Közfoglalkoztatottak.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a fiatalok száma csökken a paktum térségében, míg az időseké nő. A térségben a népesség elöregedik, kevesebb a fiatal, aki hadra fogható. A tanuló létszám adatokat sújtja a demográfiai helyzet, nagy az elvándorlás középiskolai szinten a térségből: 38 százalékos!, A gazdasági mutatók tekintetében jól áll a megye.
Az álláskeresési ráta Vasvár térségében - megyei szinten - a legkedvezőtlenebb, de látható, érezhető a javulás. A szentgotthárdi járásban az idősebbek, Vasváron pedig a fiatalabb álláskeresők jelennek meg.
Az inaktívak elérési lehetőségéről Hollósi Szabolcs szakértő tartott tájékoztatást. Előadásában kiemelte, hogy az inaktívakról nincsen adat. Feltette a kérdést: miért nem jelennek meg az inaktívak a munkaerőpiacon? Kiemelte: nagyarányú a határ melletti területeken az eltartottak aránya, azaz míg a családfenntartó Ausztriában dolgozik, addig az édesanya a gyerekek, a család körüli teendőket látja el. Előfordulhat, hogy az adott inaktív ember nem kap szakájának megfelelő állást, vagy kevés az önbecsülése, esetleg egészségügyi, mentális problémái vannak, vagy nem megfelelő a közlekedés, vagy éppen nincs támogató közeg. Ezen kívánnak változtatni. 


Az együttműködési paktumszerződést aláírták: (balról jobbra) Varga Eszter, a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Gombásné Nardai Ibolya, a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatalának vezetője, Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Tóth Balázs, Vasvár polgármestere, V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, Bebes István, Körmend polgármestere, Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere, Őri Zoltán, Őriszentpéter polgármestere és dr. Balázsy Péter megyei jegyző. 

Program
2020. július 4. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)