Képviselő-testületi ülés

2017. március 26. 19:17:35  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 30-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel 

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


N a p i r e n d:

I. Tájékoztató a Vasvári Rendőrkapitányság illetékességi területének és Vasvár város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Dr. HÁZI BÉLA r. ezredes, kapitányságvezető

II. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2017.(?) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

III. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés "Útfelújítási munkák ellátás Vasvár Város Önkormányzata részére" építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadására, az eljárás megindítására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2) Előterjesztés a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásához
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

3) Előterjesztés "Bölcsőde kialakítása Vasváron" építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának létrehozására és tagjainak kijelölésére
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

4) Civil szervezetek pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

5) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. I/1. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. fsz. 3. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. IV/2. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. III/2. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9) Előterjesztés a Vasvár, Petőfi u. 14. szám alatti Vasvári Idősek Otthona használatával kapcsolatban
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
 
10) Előterjesztés a Vasvár, Vérmező u. 9. fsz. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11) Előterjesztés Tar Rita Vasvár, Eötvös L.u.6/A. fsz. 5. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12) Előterjesztés a Vasvár, Árpád tér 4. fsz. 4. szám alatti önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

13) Előterjesztés Gayer Gyula emlékplakett adományozására történő javaslattételhez (zárt ülés)
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármesterV a s v á r,  2017. március 22. 
 
TÓTH BALÁZS
  polgármester
Program
2020. február 26. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
18
19
20
23
24
25
26
28
29
Időjárás
09 órakor Vasváron
5.1
94 %
páratartalom
Szél:
4.2 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)