Képviselő-testületi ülés

2017. február 05. 08:46:51  nyomtatási kép
A 2017. év első testületi ülésén Tóth Balázs, Vasvár polgármestere és a város képviselői áttekintették a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményeket.

Tájékoztató a város környezetvédelmi helyzetéről

Első napirendi pontként a városatyák a környezetvédelmi helyzetről szóló tájékoztatót tekintették át. A csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítettsége jelenleg alacsony szintű, éppen emiatt is szorgalmazza a város e terület fejlesztését. Minden lehetséges pályázati forrást megragadnak, ezért is nyílt lehetőségük a zárt és nyílt árkok rekonstrukciójára, ami négy szakaszt érint: a Szentmihályfalvi és Budai utcák vonatkozásában a Csipkés patakig, a Csokonai utca (iparteleptől) a Csipkés patakig, a Hármashegy III. utcában és a Járdányi utcában (a szakközépiskola előtt szakasztól) a Szentkút patakig. Vasvár 40 kilométeres közúthálózatán csak nyolc kilométeres szakaszon található kiépült, zárt csapadékvíz-elvezető rendszer. A város egészére vonatkozó engedélyezési terv elkészítése hamarosan lezárul, amit az eljáró vízügyi hatósághoz nyújtanak be. Szó volt arról, hogy a város levegőminősége kedvező. Üzemi eredetű zajterhelés lakóterületet közvetlenül nem érint. A lakosság egészséges ivóvízhez jut, s a településről rendszeresen elszállítják a hulladékot. A szennyvíz rendszer illegális rákötései esős időben továbbra is problémát okoznak. Megoldásra váró feladatok között emelték ki a hulladék mennyiségének csökkentését, a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségének növelését. Céljuk, hogy minél többen kössenek rá a szennyvízelvezető rendszerre. Fontos feladatuk a csapadékvíz-elevezető csatorna rekonstrukciója, a hiányzó területeken annak kiépítése. Az élővízbe vezetett szennyeződések csökkentése, valamint a zöldterületek fejlesztése. A testület tagjai egyetértettek abban, hogy Vasvár környezeti állapota jó.
Az értéktár bizottság beszámolója
Vasvár Város Önkormányzatának testülete 2014. december 18-i ülésén a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XX. törvény értelmében létrehozta a Települési Értéktárat, illetve a Települési Értéktár Bizottságot, melynek feladata összesíteni és rendszerezni a város területén fellelhető települési értékeket. A Települési Értéktár Bizottság elnöke, Sejber Mihály. A helyi értéktár célja máig: a térség természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti alkotásainak, hagyományainak, összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül a helyi összetartozás erősítése. Feladatuk: meglátni és megláttatni egy-egy helyi közösség speciális értékeit. A bizottság a tagok hathatós munkájával és a lakosság bevonásával állította fel a vasvári értéktárat, melyből több - így a kolostor épülete és gyűjteménye, vagy a római sánc - a megyei értéktár része is lett. A bizottság a Dr. Bendefy László Városi Könyvtárban helyi értéktár falat hozott létre, miközben máig bővítik a tárat.
Módosították a köztemetők és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletet
A vasvári köztemetőkre vonatkozó díjakat korábban a testület évekig nem emelte. Annak ellenére, hogy a temetőre fordított fejlesztési kiadások eddig közel 50 millió forintba kerültek: támfal építése, tereprendezés, ravatalozó felújítása, vizesblokk épület kialakítása. Az üzemeltetés éves költsége eléri az egymillió forintot. Éppen emiatt is emelik meg ez évtől a temetői díjakat, miközben a rendelet-tervezetről a fogyasztóvédelmi egyesület megyei szervezetét is értesítették. A tervezetet a képviselők megtárgyalták és elfogadták. 
A katolikus egyházközséget továbbra is támogatja a testület
2016. április 5-én a testület arról döntött, hogy a Vasvári Római Katolikus Egyházközség fejlesztéseit hárommillió-egyszázezer forinttal támogatja. Az összeget a Nagyboldogasszony temető kápolna és a Kálvária kápolna felújítására, valamint a domonkos templom északi kapujának kialakítására és akadálymentesítésére adták. Ghie Marselinus plébános jelezte: kevesebb összegről számolt el, mint az önkormányzati támogatás, mivel a közreműködő cégek, vállalkozók a tervezési folyamat végén az egyházközség felé 461 ezer forint értékben felajánlásokat tettek. A plébános arra kérte az önkormányzatot, hogy ezen megmaradó összeget felújítási munkákra fordíthassák, amiknek költségeiről szintén elszámol az önkormányzat felé. A testület tagjai támogatásukról biztosították az egyházközséget. 
Módosított társulási megállapodás
A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból 15 - nem vasi - önkormányzat kivált, így ezen települések január elsejétől nem tagjai a társulásnak. Éppen emiatt kellett módosítani a társulási megállapodást, amit a testület tagjai elfogadtak. A településről a hulladék elszállítása továbbra is zavartalan lesz. 
Az idősek otthonának biztonságot nyújt a támogatási szerződés
A képviselő-testület az idősek otthona ingatlanát saját erővel, pályázati úton valósította meg. A fenntartási időszak 2024-ig tart, eddig az ingatlan meg nem terhelhető, el nem idegeníthető a támogatási szerződés szerint. Az otthon működtetését feladat átadás-átvétellel a megyei önkormányzat végezte, az ingatlanon vagyoni értékű jogot nem szerzett. Az önkormányzat döntött arról, hogy a jövőben is biztosítja az ingatlant a feladat ellátásához - használati jog alapítása nélkül ! - a feladat ellátójának: a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézménynek és fenntartójának: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségének. 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
A polgármester illetménye az évek során nem emelkedett, most a törvényi változás kapcsán az illetmény, valamint annak 15 százalékának megfelelő mértékű költségtérítése módosult. Mindezt a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javasolta a képviselő-testületnek.
Majd döntöttek a vasvári Ficánkoló Óvoda óvodavezetői álláshelyének pályázati kiírásáról és arról, hogy a város még nagyobb biztonsága érdekében elkezdik kiépíteni a beígért kamerarendszert a forgalmas pontokon. 

Program
2019. október 18. péntek
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
20
22
24
25
26
28
29
30
31
Időjárás
19 órakor Vasváron
13.2
90 %
páratartalom
Szél:
1.1 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)