Tanévnyitó ünnepség az általános iskolában

2016. szeptember 21. 21:50:02  nyomtatási kép
Augusztus vége a tanév kezdetét és egyben a nyár végét is jelenti. Évek óta hagyomány a vasvári iskolában, hogy e napon ünnepélyesen nyitják meg ünnepélyesen a tanévet. 17 órakor felcsendült a zene és 39 elsőst kísértek be a nyolcadikosok az iskola aulájába.
Tóth Andor, 8.b osztályos tanuló jelezte az ünnepség kezdetét és kérte a jelenlévőket a nemzeti Himnuszunk közös éneklésére.
Ezt követően Sejberné Szabó Marianna igazgatónő köszöntötte e jelenlévőket, külön tisztelettel Dr. Wesselyné Kupi Ildikót az intézményi Tanács elnökét, a Szülői Közösség vezetőségének tagjait, a hitoktatókat: Loyd atyát és Keresztiné Lennert Gabrellát, Mészáros György urat a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány elnökét,  
és külön köszöntötte azokat a diákokat és szüleiket, akik e tanévtől kezdik meg az iskolában tanulmányaikat. 
"Nemrég mondtam ki a bűvös mondatot, amivel hivatalosan bezártuk a tanévet, s máris itt vagyunk újra. A székhelyintézményünkben 310 diák, az alsóújlaki tagintézményben pedig 17 diák kezdi meg a tanévet.
Gondolom, kedves gyerekek, Nektek is hamar elrepült a nyár. Remélem sokkal gazdagabbak lettetek. Élményeket, új barátokat szereztetek. Sokat pihentetek, hiszen megérdemeltétek. Bízom benne, hogy ahogy kívántam júniusban, sokat beszélgettetek, kirándultatok, s együtt voltatok családotok tagjaival. Nos, a következő 9 hónapban mindezek mellett van egy nagyon fontos feladatotok: ez pedig a tanítóitokkal, tanáraitokkal való együttműködés, együttgondolkodás, tanulás.
Kedves kis elsősök!
Óvodásból iskolások lettetek. A következő év Nektek hoz legnagyobb változást életetekben. Megtanultok írni, olvasni. Ebben segítenek osztályfőnökeitek Maráczi Bea és Kovácsné Németh Edit tanító nénik, akik nagy varázslók, hiszen osztálytermeitekben helyes kis kuckókat varázsoltak. ?  Hubay Kinga és Horváthné Kovács Kati néni sokat fog veletek játszani a sportcsarnokban testnevelés órákon. S persze ott van a gyönyörű udvarunk is, ahol szünetekben és délutáni foglalkozásokon lehettek. (Itt szeretnék köszönetet mondani a technikai dolgozóknak és a közmunkásainknak Babócs Andreának, Tóthné Kiss Gabriellának, Horváth Lajosnénak, Kókol Attilának, akik gyönyörűen rendbe tették és rendben tartották udvarunkat, növényeinket, virágainkat.)
Kedves elsős szülők!
Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket, s a mi iskolánkat választották! Bízom benne, hogy meg tudunk felelni az elvárásaiknak. Azonban ehhez az is kell, hogy továbbra is bízzanak bennünk, forduljanak hozzánk nyugodtan. Csak szorosan együttműködve tudjuk elérni, hogy gyermekeik, akik most már a mi gyermekeink is, jól érezzék magukat, egészséges lelkületű, vidám emberpalánták legyenek, s majdan sikeres, boldog felnőttek. 
A harmadikosok nagyiskolások lettek, e tanévtől a nagy épületben fogtok élni. Az A osztályosok folytatják a munkát Németh Éva nénivel, a B-sek viszont új osztályfőnököt kapnak Tüskés Marianna személyébe, aki nem ismeretlen, hiszen németet tanított az évfolyamnak. 
Az ötödikesek felső tagozatosok lettek. Az A-sok osztályfőnöke Kovácsné Horváth Erika néni, akit már ismertek, hiszen a vizuális kultúra tantárgyat ő tanította Nektek, s most tanulásmódszertant fog tanítani. A B-seké pedig Ódor Anna tanárnő lesz, aki magyar nyelv és irodalom, valamint az angol nyelv rejtelmeiben fog bevezetni Benneteket.  
A többi felsős osztály irányítója változatlan. A termek azonban nem. Hiszen tudjátok, az 5-6. osztályok a 2. emeleten, a 7-8. osztályosok pedig az első emeleten vannak. 
Itt szeretném elmondani, hogy minden osztály tiszta, rendbetett tanterembe költözik.
Kedves Gyerekek! A technikai személyzet és a szakemberek jóvoltából tiszták, szebbek lettek tantermeink. Az ajtófélfák mellett nem tátong lyuk. Ezeket szakemberek megjavították, le is festették, ahogy az aula oszlopait, mindkét oldal lépcsőházának falát is, az épület előtti betűket is.
A kis épület folyosója, mindkét szinten faburkolatot kapott.  S még folyamatban van az udvaron a domboldalban egy tereprendezés. ? Az udvar minden oldalán kitisztították a technikai dolgozók a kerítés környékét. E helyen is köszönetet szeretnék mondani Tóth Balázs polgármesterünknek és Cserép Józsefnek, hiszen nekik és a közmunkásoknak is öszönhetően, remélem mindenhol sikerül megjavítanunk, pótolnunk a kerítéseket, nekik köszönhetően rendben van a Béke utca felőli járda is. 
A tornaterem folyosója és az öltözők festése hátravan, amiben a vasvári sportegyesület tagjai segítenek. Folyamatosan javítjuk az elromlott ajtózárakat, az udvaron a távolugró gödröt, a labdafogó hálókat.
A következő családi sportnap bevételéből egy modern, korszerű homokozót szeretnénk kialakítani, melyhez tisztelettel kérjük és várjuk hozzáértő támogatásukat, segítségüket. 
Kedves Szülők! Napjainkban közös nevelőmunkánk csak akkor lehet eredményes, ha a szülői ház és az iskola által közvetített értékek ugyanazok. ?..
Új nevelőként köszöntöm Plótár Edina földrajz-könyvtár szakos pedagógust, aki óraadóként az elmúlt tanévben már dolgozott iskolánkban, de idéntől könyvtárosi teendőket is ellát."

E gondolatok után az igazgatónő köszöntötte Ódor Anna tanárnőt, Siposné Rózsa Erzsébet gyógypedagógust és Kissné Jákfalvi Marianna iskolatitkár, akik 25, illetve 30 éve közalkalmazottak. 
Az önkormányzat nevében Sejber Mihály alpolgármester köszöntötte az ünnepelteket, a  szülők közössége nevében pedig Dr Wesselyné Kupi Ildikó, Pappné Séllei Renáta és Pölöskei-Nagy Zsuzsannát.

Ódor Anna
az olaszfai, az oszkói általános iskola, majd a helyi középiskola után került a Kardos László Általános Iskolába magyar, angol tantárgyakat tanítani.
Jelenleg az osztályfőnökség mellett, a humán munkaközösség vezetője, szakértőként is tevékenykedik. Munkájában következetes, a tanulókhoz, a szülőkhöz fűződő kapcsolatára a megértés, szociális érzékenység, segítőkészség jellemző. Szakmai munkájában a megújulás, az önképzés, a korszerű módszerek alkalmazása állandóan jelen van.

Siposné Rózsa Erzsébet
az elmúlt három évtized alatt - ami teljes egészében Vasváron telt el - gyógypedagógusként dolgozott az eltérő tantervű tagozatunkon, majd az integráció bevezetése után integráltan az osztályok tanulóit segítette.  Megértés, szociális érzékenység, következetesség jellemzi munkáját. A sérült gyerekek mindennapos problémáinak megoldását, folyamatos segítésüket, az életre való kompetenciáik kialakítását munkája során kiemelt figyelemmel kíséri. 

Kissné Jákfalvi Marianna
1980-tól éli a dolgos hétköznapokat. 1991-től a püspökmolnári általános iskolában dolgozott iskolatitkárként, majd 2006-tól intézményünkben. Munkáját lelkiismeretesen, precízen végzi. Készségesen segít diákoknak, szülőknek és a pedagógusoknak egyaránt. Nemritkán a szabadidejét is feláldozza, ha a határidős feladatok azt megkívánják.

Az igazgatónő átadta Fodor István úr, szombathelyi Tankerületi Központ igazgatójának gratulációját is, aki sikeres tanévet kíván az iskolának és a benne élőknek.
A következőkben Mészáros György úr, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány elnöke kért szót a jelenlévőktől, s elsőként mindenkit tisztelettel köszöntött.
"Alapítványunk 2007-ben alapította az "Együtt a környezetünkért" vándordíjat, melyet a kiemelkedő környezetvédelmi tevékenységet végző oktatási intézmények elismerésére, anyagi támogatására hozott létre. Örömmel jelentem be, hogy ebben az évben az Önök intézménye a Kuratórium különdíját nyerte el, mely 50.000 Ft anyagi támogatással jár. Aki belép az Önök iskolájában, azonnal észreveszi, hogy itt színvonalas környezeti nevelés folyik. Bármerre nézünk, mindenütt a környezetvédelmi aktivitás jeleit láthatjuk. Színes, ötletes programokat valósítottak meg az elmúlt tanévben is. Mint például a környezetvédelemhez kapcsolódó zöld ünnepek, a 4. Zöld diáktalálkozó, melynek során a környezettudatos magatartás népszerűsítése harmonikusan kapcsolódott össze az egészséges életmódra neveléssel.
A pályázatukban bemutatott programok az bizonyítják, hogy az iskola életét, a mindennapjait átszövi a környezettudatos gondolkodás és az erre való nevelés határozott szándéka, mely bőven meghaladja a tantervi kereteket. A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma nevében gratulálok a Különdíjhoz. Az iskola vezetésének, tantestületének, minden dolgozójának, valamennyi diákjának szeretném megköszönni a munkáját, amely a különdíj elnyeréséhez vezetett. Kérem Önöket, hogy legyenek továbbra is ugyanilyen aktívak, inspirálják a gyerekeket a közös munkára, a környezetünk megismerésére, megóvására." - majd átadta Sejberné Szabó Marianna igazgatónőnek a különdíjat, aki szólította Németh Éva tanítónőt, s kézfogással gratulált és megköszönte neki külön, hiszen a díj az ő munkáját dicsérte.  

Az igazgatónő zárásként megköszönte a nyári programok, táborok szervezését. Örömét fejezte ki, hogy a gyermekek sok-sok élménnyel gazdagodva térhettek haza. Kérte a diákokat, hogy az ünnepség végén vegyék át az ajándék dvd-ket, melyen található felvételek a táborban készültek.
"Tevékeny, mozgalmas hónapok előtt állunk. Tudom, hogy senkinek sem lesz könnyű. Azonban azt is tudom, hogy együtt minden könnyebb. A 2016-2017-es tanévhez mindenkinek egészséget, sok örömet és kitartást kívánok, s ezennel egyben meg is nyitom azt."- zárta gondolatait az igazgatónő. 

Program
2019. május 26. vasárnap
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
19
20
21
22
23
24
27
28
30
31
Időjárás
11 órakor Vasváron
22.4
57 %
páratartalom
Szél:
2.7 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)