Meghívó önkormányzati ülésre

2016. április 21. 20:06:29  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 28-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel 
m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


N a p i r e n d:

I. Tájékoztató a város környezetvédelmi helyzetéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

II. Beszámoló az önkormányzati ingatlankezelés helyzetéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

III. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2016.(..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

IV. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés a vasvári köztemetők fenntartására, üzemeltetésére és a temetkezési kegyeleti közszolgáltatások végzésére kiírt pályázat elbírálásához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

2) Előterjesztés a Vasvár, Vérmező utcai 1843/4. hrsz.-ú telek eladásához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

3) Előterjesztés Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6-8. szám alatti 112 m2 önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására 
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
   
4) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/6. szám alatti önkormányzati lakás, lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5) Előterjesztés a Békevárosok Szövetségével közösen benyújtandó INTERREG pályázathoz
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


V a s v á r,  2016. április 22.
 
TÓTH BALÁZS
  polgármester
Program
2020. szeptember 23. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)