Ülésezik az önkormányzat

2016. február 24. 09:34:30  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 25-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s s a l
e g y b e k ö t ö t t

ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-
                ben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


N a p i r e n d :

I.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2016.(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

II.Előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján Vasvár Város Önkormányzata saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyleteiről 
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

III.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2016.(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

IV.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2016.(…) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
V.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2016.(…) önkormányzati rendelet-tervezete Vasvár város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 17/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

VI.FOLYÓ ÜGYEK:
1)Előterjesztés a Nagy Gáspár Kulturális Központ 2016. évi munkatervének fenntartói jóváhagyására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2)A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal és a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadása
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

3)Előterjesztés a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás működéséről szóló megállapodás módosítására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

4)Előterjesztés Vasvár város Helyi Építési Szabályzat módosításának támogatásához – Németh Útépítő Kft 
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

5)Előterjesztés Vasvár város Helyi Építési Szabályzat módosításához
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

6)Előterjesztés megszűnő önkormányzati utak átminősítéséhez
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

7)Pályázat kiírása civil szervezetek 2016. évi támogatására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

8)Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. fsz. 3. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. IV/2. szám alatti összkomfortos lakás bérleti szerződésének megszüntetésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
10)Pályázat kiírása a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/2. szám alatti önkormányzati lakás értékesítésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11)Pályázat kiírása a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/3. szám alatti önkormányzati lakás értékesítésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12)Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz való csatlakozásra
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

13)Hozzájárulás a „Fürdők és fürdőhelyek a Dunántúlon” című könyvben való megjelenéshez, valamint a „Fürdők Magyarországon” mobilalkalmazáshoz
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

14)Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

15)Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

16)Előterjesztés Görcsi Beáta Vasvár, Árpád tér 4. fsz. 2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

17)Előterjesztés Bogdán Zsolt Vasvár, Németh A.u.2.fsz.1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

18)Előterjesztés Hegyi Andrea Vasvár, Árpád tér 4. I/1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

19)Előterjesztés Horváth Károly Vasvár, Petőfi S.u.32. fsz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

20)Előterjesztés a Vasvár, Németh A.u.3. szám alatti lakás bérleti szerződésének megszüntetésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

21)Előterjesztés a Vasvár, Németh A.u.3. szám alatti önkormányzati bérlakás szociális jelleggel történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

22)Előterjesztés iparterület bővítéséhez szántó terület vásárlására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

23)Előterjesztés a vasvári 0363/1. hrsz.-ú földterület vásárlására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

24)Előterjesztés a vasvári 0363/2. hrsz.-ú földterület vásárlására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

25)Előterjesztés Vas Megye Önkormányzata által alapított Gayer Gyula Emlékplakett adományozásához
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármesterV a s v á r,  2016. február 16.                                    TÓTH BALÁZS 
                                    polgármester

Program
2021. február 25. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)