Járás-bejárás

2015. november 25. 06:38:02  nyomtatási kép
"Járásnyi közelségben az állam." - vasvári épületbejárás Tauszné Vincze Edit hivatalvezetővel
Vasváron, az Árpád tér 1. szám alatt felújított, modernizált épületben kapott helyet a Vasvári Járási Hivatal.  Itt található a Vasvári Kormányablak is. A hivatal átadón ugyan jelen voltam, de az épületben nem jártam. Most azonban igen. A célom a bejárással az volt, hogy olvasóinknak ismerős legyen az épület, ha leendő ügyfélként keresik majd fel a szolgáltatásokat. Előre leszögezem: tetszeni fog mindenkinek, amit ott talál. Hogy miért, az remélhetőleg a következőkből kiderül: Tauszné Vincze Edit hivatalvezető volt a kalauzom.
- Még mielőtt belépnénk, meg kell jegyeznem: Akadálymentesítést látok mindenütt a bejárat közelében. 
- Igen, a mozgásukban korlátozottakat lift hozza fel a lépcsőn. A munkatársak közül néhányan oktatáson vettek rész, tudják a szerkezetet kezelni. Volt már ügyfelünk, aki személyi okmányait tudta elintézni az akadálymentesítésnek köszönhetően. A látássérült ügyfeleket is segítjük a feljutásban a lépcsőbe épített elemekkel.
- Parkolás? Ez egy kicsit nehéz a hivatal közelében?
- Parkolni elsősorban az Alkotmány úton illetve a posta és a Körház melletti parkolóban lehet. De egy- két perc alatt bárhonnan elérhető a hivatal. A kerékpárosok, és a kismamák számára van az épület mögött egy hely, ahol az ügyintézés alatt hagyhatják a biciklit, babakocsit.
- Akkor lépjünk be az épületbe!
- Rögtön jobbra egy nagy információs tábla igazítja el az ügyfeleket. De a fogadótérben van egy információs pult is. Ha úgy tudjuk szervezni a munkát, egy-egy munkatárs ül itt. A jövőben azonban egy recepciós látja majd el az útbaigazítási feladatokat. Az előtérből jobbra, üvegajtó nyitja a munkaerő-piaci pontot. A belépésnél egy tágas várótérbe érkeznek az ügyfelek. Benne bababarát sarok, információs terminál és egy ügyintéző, aki elsősorban munkaerő-piaci információkat nyújt, illetve önéletrajzok írásában segít az érdeklődőknek. A munkaerő piaci pont várójából szintén jobbra egy iroda nyílik: Itt két, egymástól elválasztott munkaponton intézik a munkát keresők ügyeit. Visszatérve a váróba, ebből még egy helyiség nyílik. Itt a többi közt munkanélküliek számára szervezett képzések, tréningek zajlanak. 
- Kilépve a munkaerő-piaci pont várójából, újra a központi fogadótérbe jutunk.
- Igen. Ha pedig továbbmegyünk, ismét jobbra tartunk. Itt található a hat munkaállomásos kormányablak. Ezek közül az egyik "mindent tudó" részleg. Itt minden ügykörhöz - amiből már most több mint négyszáz van és lesz olyan idő, mikor 3000 is lehet-, az összes jogszabály nyomtatvány letölthető.
- Hogy juthat az ügyfél a kormányablak ügyintézőihez?
- Internetes vagy telefonos időpontfoglalásra van mód. Helyben pedig egy korszerű hívórendszer működik a folyosón. Ez alapján szólítják az ügyintézők az ügyfeleket. 
- Úgy tudom, az ügyintézőknek komoly tanfolyamon kellett részt venni, hogy az összetett munkát végezni tudják.
- Összesen 11 ügyintéző vett részt és végezte el sikeresen a több hónapos képzést. Közülük hat munkatárs dolgozik a kormányablakban. De a többiek is a hivatalban hasznosítják a megszerzett tudást. A továbbképzések folyamatosak. 
- Itt van egy fotófülke is!
- Igen, a jogosítvány-, igazolvány vagy útlevélfotók itt készülnek.
- A berendezést meg kell dicsérnem. Finom pasztell zöld és pasztellszürke színek jellemzik a formatervezett bútorokat. Itt is van gyermeksarok.
- Igen, ez egységes minden kormányablakban. Illetve a falon egy nemzeti színekből kirajzolt ablak is a dekoráció része. Szintén innen, a kormányablak helyiségéből egy kisebb szoba nyílik: Itt van mód diszkrét ügyek tárgyalására vagy éppen gyermekvédelmi ügyek intézésére. Kilépve a kormányablak tágas helyiségéből, véget is ér az a tér, ami az ügyfeleket 90 százalékban kiszolgálja. Az emeletre lépcső vezet fel. Ott irodai háttérmunka folyik, illetve itt vannak a vezetői irodák is. 
-A lépcső mentén festményeket látok!
- Ezeket Kovács Tilda, volt polgármester közbenjárására kaptuk ideiglenesen a Hegyháti Képtár anyagaiból. 31 festményt tudtunk elhelyezni a hivatal falain. 
- Azért mutassuk be az emeleti részt is az olvasóknak!
- A lépcsőn felérve a munkaerő-piaci pont irodája és vezetői szobája található. A másik két irodában hatósági, gyámhivatali ügyeket intéznek a kollégák. Az emelet bal szegletében a hivatalvezetők, osztályvezetők irodája található. Egyébként a Vasvári Járási Hivatal három osztályból áll.  A Vasvári Kormányablak, valamint a Hatósági és Gyámügyi Osztály az új, Árpád téri székházban működik. A Földhivatali Osztály munkatársai egy másik épületben dolgoznak a Főszolgabíró téren. 
- A járás területén hol érhetők még el a Vasvári Járási Hivatal szolgáltatásai?
- A járás területén egy polgármesteri hivatal működik Vasváron, három közös önkormányzati hivatal pedig a térségben: Kámban, Rábahidvégen és Oszkóban. Itt, valamint Csehimindszenten, Győrváron, Gersekaráton települési ügysegédek intézik a hivatalos ügyeket. De a Hegyhát többi aprófalvában is töltenek egy-egy órát hetente ezek a munkatársak a kormányhivatal megbízásából. 
- Térjünk vissza az augusztus 13-án átadott épületre: A nyitva tartás is ügyfélbarát.
- Még az ebédidőt is úgy osztják be a kollégáim, hogy mindig legyen, aki ügyfelekkel foglalkozik.  
- Akkor körbe is értünk az épületben. Hadd kérdezzem meg: milyen elvárásai vannak vezetőként a hivatal munkájával kapcsolatban?
- Szeretném, ha nem csak a dolgozóinknak, hanem a vasváriaknak is otthona lenne az ügyintézés során a teljesen akadálymentes, modern, megújult épület. A munkatársak a legjobb tudásuk szerint igyekeznek ezt szolgálni. Őket folyamatosan képezzük annak érdekében, hogy az ügyintézés végeztével elégedetten távozzanak a hivatalból az ügyfelek. A Vasvári Kormányablakban több mint 423 ügy intézhető egy helyen, az úgynevezett "egyablakos" rendszerben a korábbi 378 helyett. A cél az ügyfél-elégedettség biztosítása és hatékony munkavégzés. Ha azt kérdezi, mi a vezetői hitvallásom? Korszerűen, szakszerűen az ügyfelek elégedettségére gyorsan szolgáltatni. A kormányhivatal az első állomás, ahol az állampolgár az állammal találkozik. Pozitív benyomással kell távoznia. Épp ezért sokoldalúan képzett, empatikus munkatársakra van szükségünk, ami örömömre, a mi járásunk esetében már teljesült is. 
Egyszerűsödött az ügyek intézése - A Vasvári Kormányablak néhány szolgáltatása:
A kormány célja a szolgáltató közigazgatás megteremtése. A hatékony, gyors, egyszerű, törvényes ügyintézés biztosítása, a lakóhelyhez közel, a járási hivatalokban, kormányablakokban, valamint a kistelepüléseken a települési ügysegédek útján. Az "Államreform 2" keretében a Bürokráciacsökkentés Programja újabb intézkedéseket vezetett be a közigazgatás hatékonyabbá tétele érdekében. Magas színvonalú szolgáltatás biztosításával, a kormányzati célkitűzések megvalósításával szeretné a hivatal elérni, hogy a vasvári járás polgárai ténylegesen is érezzék: "Járásnyi közelségben az állam."

Egyszerűsített ügyintézés, rövidülő határidők a többi közt a következőkben: 
- Ezek közt szerepel több, közigazgatási hatósági eljárás díjának megszüntetése, az adminisztratív terhek csökkentése, az ügyintézési határidők csökkentése, az egyes hatósági ügyeket érintő, egyedi egyszerűsítési javaslatok elfogadása.
-A hatóságoknak kettő hónapon belül döntést kell hozniuk az ügyekben. Ha ez nem történik meg, kötelesek az ügyfél részére az eljárási díjat, ennek hiányában 10.000.-Ft-ot megfizetni.
-Az egyszerű megítélésű ügyekben a hatóságnak 8 napon belül kell befejeznie az eljárást. 
-A bürokráciacsökkentés keretében, 25 korábban engedélyhez kötött tevékenységet a jövőben bejelentés alapján lehet folytatni. Ezek közé tartozik a szálláshely szolgáltatás, vagy az állatotthon létesítése is. 
-Több ügytípusban a 30 napos ügyintézési határidő 21 napra csökkent. 
-Ha büntetlen előéletet kell igazolni, a hatóság lekéri az adatokat a nyilvántartásból, és nem kell az ügyfélnek erkölcsi bizonyítványt beszereznie. 
-Közlekedési ügyekben ingyenesen is lekérhető egy adott jármű műszaki előélete.
-A vállalkozásoknak nem kell alapszabályt módosítani minden tőkeemeléssel egyidejűleg. 
-A hatóságok között a belföldi jogsegély-eljárásokat elektronikus úton kell lefolytatni. 
Mindehhez szükséges a közigazgatási infrastruktúra fejlesztése. 
Mindehhez a Vasvári Járási Hivatalban a személyi és tárgyi feltételek adottak. Kormánytisztviselőink folyamatos képzéseken vesznek rész és az infrastrukturális feltételek is folyamatosan javulnak. 

A Vasvári Járási Hivatal szervezeti felépítése: 
2013. január 1-től a Törzshivatalból és 3 szakigazgatási szervből, a Járási Gyámhivatalból, a Járási Földhivatalból és Járási Munkaügyi Kirendeltségből állt. 32 fővel kezdte meg működését.
A Vasvári Járási Hivatal jelenleg a Vas Megyei Kormányhivatal főosztály jogállású, önálló feladat és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeként működik. 29 fő engedélyezett létszámmal. 
A Vasvári Járási Hivatal a közigazgatás átalakítását követően 2015. április 1-től 3 osztállyal rendelkezik, melyek a járás területén látják el feladataikat:
Okmányirodai Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály 
Földhivatali Osztály

A járási hivatal 2015. augusztus 13-án új épületbe költözött. A Vasvár, Árpád tér 1. szám alatt lévő hivatal új, korszerű, a mai követelményeknek megfelelő hely.
Az új hivatalban az Okmányirodából lett Kormányablak Osztály, a Hatósági és Gyámügyi Osztály, valamint a Munkaerő-piaci pont található.
A Földhivatali Osztály önálló épületben, a Vasvár, Főszolgabíró tér 2. szám alatt működik. 
A kormányablakban 6 munkaállomás fogadja az ügyfeleket. A kormányablakban elintézhető ügyek száma folyamatosan bővül. Jelenleg közel 450 ügyben tudnak intézkedni az ügyfelek korszerű, kulturált körülmények között. A hivatal célja, hogy a polgárok számára a gyors és szakszerű ügyintézést biztosítsa. 
A Hatósági és Gyámügyi Osztály a járás a hatáskörébe utalt szociális és gyámügyi feladatokat látja el. Idén került az osztály hatáskörébe a foglalkoztatást helyettesítő támogatások folyósításának ügye, az ügyek intézése. 
A Földhivatali Osztály a Vasvári járás illetékességi területén 7 fővel végzi az ingatlanügyi hatósági feladatok intézését. Feladatkörébe tartozik az ingatlan-nyilvántartás. A hivatal a tulajdoni lapot érintő valamennyi ügy intézését, adatszolgáltatást az ingatlan-nyilvántartás adatairól, valamint az ingatlan-nyilvántartást érintő földmérési feladatok ellátásában is kereshető. De a földvédelmi, földminősítési és földhasználattal kapcsolatos feladatok ellátása, és az önálló ügyfélszolgálat működtetése is hozzájuk tartozik. 
A korábban önálló szakigazgatási szervként működő Munkaügyi Kirendeltség a Körmendi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályába integrálódott. A foglalkoztatással, munkaügyi ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat azonban továbbra is helyben, a vasvári munkaerő-piaci ponton lehet intézni a kormányhivatali épületben. A munkaerő-piaci pont kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal és közvetíti az általuk bejelentett munkaerőigényt. Ellátja az illetékességi területén a munkaközvetítést, az álláskeresők nyilvántartásával és juttatásaival, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat és közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásában. 
A Vasvári Járási Hivatal 2015. március 1-től a járás valamennyi településén megjelenik: települési ügysegédek segítik a hivatal munkáját a községek által igényelt időtartamban.  A települési ügysegédek az ügyfeleket helyben tájékoztatják. Számukra kérelem nyomtatványokat adnak és kitöltés után a kérelmeket a járási hivatalba személyesen eljuttatják. A cél a jövőben, hogy minél több ügy váljon helyben intézhetővé a járás polgárai számára. A Járás területén egy polgármesteri hivatal működik Vasváron, három közös önkormányzati hivatal a térségben, Kámban, Rábahidvégen és Oszkóban.  
 
Vas Megyei Kormányhivatal Vasvári Járási Hivatala
ELÉRHETŐSÉGEK és ÜGYFÉLFOGADÁS: 
Vasvár, Árpád tér 1. szám alatt található osztályok:
Vasvári Járási Hivatal: Vezető: Tauszné Vincze Edit  
Cím: 9800 Vasvár, Árpád tér 1. 
Telefon: 94/572-041
Ügyfélfogadás: H,Cs,P: 8,00-12,00  K,Sz: 8,00-16,00

Kormányablak Osztály:Vezető: Dr. Kiss Attila hivatalvezető-helyettes 
Telefon: 94/572-045  
Ügyfélfogadás: H: 7,00-17,00
  K,Sz: 8,00-16,00
Cs: 8,00-18,
P: 8,00-14,00

Hatósági és Gyámügyi Osztály Vezető: Varga Gyuláné
Telefon: 94/572-044
 Ügyfélfogadás: H,Cs,P: 8,00-12,00 
 K,Sz: 8,00-16,00
               
Vas Megyei Kormányhivatal Munkarőpiaci Pont Vasvár  Megbízott vezető: Kőris Tiborné
Telefon: 94/572-073 
Ügyfélfogadás: H,K,Cs: 8,00-12,00 - 13,00-15,00
P: 8,00-12,00
A Vasvár, Főszolgabíró tér 2. szám alatt található:
Földhivatali Osztály                 Vezető: Urbán Éva 
Telefon: 94/573-271
Ügyfélfogadás: H: 8,00-11,30    13,00-15
Sz: 8,00-11,30   13,00-15,00
Pogács Mónika

Program
2021. március 2. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)