Képviselő-testületi ülés

2015. november 03. 19:09:48  nyomtatási kép
Az októberi ülés első napirendi pontja a polgármesteri hivatal tevékenységéről szóló beszámoló volt, amit a kulturális koncepció vitaanyaga követett. A város régebbi évjáratú sószóró gép vásárlásával is készül a télre. 
Tóth Balázs, Vasvár polgármestere tájékoztatta a képviselőket a legutóbbi testületi ülés óta történt legfontosabb eseményekről. A tájékoztatóból kiderült, hogy a ZALAISPA Zrt. ülésén szó volt a vasvári hulladéklerakó második ütemű rekultivációjáról is, amelynek munkálatait még az ősszel elvégzik. Készül a csapadékvíz-elvezetés tervezése, mert rövidesen megjelennek a pályázati felhívások. A pályázatnál előnyt élveznek a vis major kárt szenvedett települések, ezért a polgármester felmérette a műszaki osztállyal: hol, milyen károkat okozott a csapadékvíz. A város a kértnél kevesebb tűzifát kapott az államilag támogatott tűzifa vásárlási akcióból, de saját erőből 10százalékkal megnöveli a vásárolandó mennyiséget. 
Az első napirendi pont a Vasvári Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló volt. Dr. Ódor Ildikó jegyző asszony elmondta, hogy az új törvény előírja: a hivatal évente köteles beszámolót tartani munkájáról. Az önkormányzati feladatok az elsődlegesek, valamint a rendeletek alkotásai is a prioritások közé tartoznak. Megemlítette, hogy a jogszabályi változások nagy ívűek voltak, s ehhez igazodniuk kellett. A rengeteg feladatuk pontos elvégzése mellett lényegesnek tartják a belső szabályzatok meglétét és tökéletesítését. Mint mondta, az elég szép számú önkormányzati bérlakásokkal való gazdálkodás is a feladatuk közé tartozik. Tájékoztatót készített a kintlévőségekről, a fejlesztésekről, a karbantartásokról. Emellett szólt arról, hogy az adózás helyzete is sok feladatot ró a hivatalra. Második napirendi pontként Vasvár kulturális koncepciójáról nyújtott tájékoztatót Gergye Rezső képviselő, aki a nagy ívű, jövőképet vázoló anyag kapcsán megköszönte a részt vállaló szervezetek, intézmények vezetőinek munkáját. Kiemelte: arra törekedett, hogy minél többen megismerjék a vitaanyagot, amelyben vannak nagy eszmék és földhözragadt valóságok is. „Életünket a realitások szabályozzák, de az utópiák viszik előre”, ez a Németh László idézet a kulturális koncepció egyik mottója. Gergye Rezső kiemelte: nem a művelődési ház igazgatójaként kapta ezt a feladatot és készítette el a vitaanyagot, hanem képviselőként. Célja: a vasvári, hegyháti kultúra közösségteremtő erejének megújítása a hagyomány és a modernség jegyében. A művelődési szakember számba vette a vasvári, hegyháti feltételeket, azaz feltérképezte az erősségeket, a gyengeségeket, a lehetőségeket és a veszélyeket is. Így hívta fel a figyelmet egyebek mellett a város kulturális vonzáskörére, a marketingkommunikáció erősítésére, a média specifikus felületek kidolgozásárára, a kulturális fizetőképesség alacsony szintjére. Írásában hangsúlyozta: rendkívül lényeges, hogyha a helyieket megkérdezik, hol van a Békeház, a vasvári sánc, a Török Richárd-kiállítás, vagy éppen Fábián Tamás ásványgyűjteménye, akkor nyomban tudják rá a választ. Most sok helyi mindegyik kérdésre nem tudna felelni. Úgy véli, szakítani kell a konvenciókkal, s a városlakókat aktivizálni kell! A koncepció pár hangsúlyát is kiemelte: ilyen a vallás, vagy a színházi élet. Kiemelte: a fejlődés szempontjából is fontosak a konferenciák, az irodalmi estek, a táborok, vagy éppen a testvérvárosi kapcsolatok. Lényeges elem az elszármazottak hazahívása. Dr. Pataky Pál képviselő meghatározónak tartaná a szentkúti színpad hasznosítását, valamint megjegyezte: kiemelkedően ítéli a művelődési ház idei színházi bérletét. Unger József képviselő felvetette, hogy kulturális kerekasztalt kellene életre hívni havi rendszerességgel, amin a szervezetek, intézmények vezető megvitatnák terveiket, nem lenne programütközés, s a pályázati források - közösen - könnyebben elérhetővé válnának. A szerteágazó koncepciót, mint vitaanyagot tárgyalták és fogadták el a képviselők.
Ezt követően a Ficánkoló Óvoda – ahova 133 gyermek jár - éves munkatervét véleményezték. Tóth Balázs kiemelte, hogy az intézmény dolgozóinak munkáját a szülők is elismerik, s a gyermekek szeretnek óvodába járni. Hangsúlyozta: a vasvári óvodában rendszeres a lovaglási lehetőség, amit más óvoda nem nagyon mondhat el magáról. A védőnői három körzet megmaradásáról is döntést hoztak a képviselők. Füzi Andrea, az Egészségház vezetője az intézménnyel kapcsolatban elmondta, hogy kitöltöttek a rendelések, az egészségügyi szolgáltatásokat a vasváriak helyben igénybe veszik. Majd az állami tulajdonban álló, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása került a figyelem középpontjába. Dr. Fabók Tibor a pénzügyi bizottság állásfoglalásában összegezte: alaposan megvizsgálták a kérdést, s nem támogatják azt. Ezzel a képviselők egyetértettek. Az önkormányzat régebbi típusú sószóró gép megvásárlásával is készül a télre, derült ki az ülésen. 
Az E-ON átvizsgálta számlázását és kiderült, hogy az önkormányzat több éven keresztül csak áramdíjat fizetett, rendszerhasználati díjat nem, mert az EON elfelejtette leszámlázni. Összességében jól járt a város, mert 14 millió forint követelésből 6 millió forint már elévült, így 8 millió forintot kell megfizetni. Az önkormányzat az „önhiki” forrásba beállította ezt a tételt, s meg is kapta azt. 

sna

Program
2020. szeptember 26. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)