Meghívó önkormányzati ülésre

2015. április 18. 11:31:31  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel 

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármesterN a p i r e n d:


I.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2015.(…) önkormányzati rendelet-tervezete Vasvár Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

II.Vasvár Város Képviselő-testülete megbízatásának idejére szóló gazdasági programja (2014-2019.) 
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

III.Tájékoztató a város környezetvédelmi helyzetéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

IV.2014. évi költségvetési beszámoló beterjesztése
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

V.FOLYÓ ÜGYEK:

1)VASIVÍZ ZRt. 2014. évi beszámolója (Figyelemmel a beszámoló nagy terjedelmére, elektronikusan kerül kiküldésre.)  
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. I/3. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének megszüntetésére, illetve bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

3)Előterjesztés Szigeti Józsefné Vasvár, Árpád tér 2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4)Előterjesztés a 42/2015.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat határidejének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyzőV a s v á r,  2015. április 15.
 
                                    TÓTH BALÁZS
  polgármester

Program
2020. november 23. hétfő
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)