Elkezdődött a várostörténeti beruházás

2015. március 26. 15:32:41  nyomtatási kép
A geotermikus projektindítón alapcsövet fektettek le

Elkezdődött Vasvár történetének a szennyvízelvezetés utáni második legnagyobb beruházása. A „Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és bővítése Vasváron” című KEOP-projekt nyitórendezvényén ünnepi beszédek hangzottak el, amiket alapcső letétel követett.

A Himnusz eléneklése után a moderátor köszöntötte V. Németh Zsolt államtitkárt, Tóth Balázs polgármestert, Tauszné Vincze Editet, a Vasvári Járási Hivatal vezetőjét, Kovács Tilda asszonyt, Vasvár korábbi polgármesterét,
Sági Istvánt, a VIKUV Zrt., mint kivitelező konzorciumi tag képviselőjét, 
Szita Gábort, a Porció Kft., mint kivitelező konzorciumi tag képviselőjét, ügyvezető igazgatót, Kulcsár Lászlót, a Kapos Hidro Kft. ügyvezető igazgatóját. Emellett a város képviselőit, az önkormányzat, az intézmények és szervezetek vezetőit, a tervezést, a kivitelezést és a műszaki ellenőrzést végző vállalkozások képviselőit. 

Tóth Balázs, Vasvár polgármestere ünnepi beszédében szólt arról, hogy manapság az energia kérdése áthatja napjainkat. Az elmúlt időszakokba csupa olyan fogalmakkal – mint például: napkollektor, vagy alternatív energiaforrás – kellett megismerkednünk, amik a hétköznapjainknak is részeivé váltak. Mint mondta: Vasváron is egyre fontosabb az energia, az energiagazdálkodás. Egyre több helyi beruházás érinti az energia területét. A városban volt már napkollektor felszerelés, közvilágítás korszerűsítés, valamint modernizálták az intézmények energia felhasználását is. Hangsúlyozta: minőségi lépés előtt áll a város. A mostani beruházás a második legnagyobb Vasvár életében, de jelentőségében talán túlmutat még a szennyvíz korszerűsítésén is, mivel új alapokra helyezheti a város energia felhasználását, emellett megteremtheti az önellátó település alapját. Felhívta a figyelmet arra, hogy a termálvíz nem csak a távfűtésre lesz jó. Reményeik szerint kertészetre, növénytermesztésre is fel lehet majd használni. Számtalan olyan út nyílhat meg, amikre most még nem is gondolunk: akár befektetőket is vonzhat a városba, vagy szálloda beruházást is eredményezhet. A polgármester megjegyezte: nem volt egyszerű az út, amin idáig jutottak. Reméli, hogy fél év múlva gondtalanul állhatunk ugyanitt egy jól sikerült beruházás végén. Majd végezetül megköszönte mindenki munkáját, aki eddig is részt vállalt a feladatokban. 
V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár Szophoklész, görög drámaíró gondolatait idézte: „Az ember addig él, amíg a sorsa meg-megújuló öröm”. Hozzáfűzte: az élethez azonban szükséges a meg-megújuló energia is. Minden dolog elindításához, megfordításához, vagy éppen megállításához ez szükséges. Éppen emiatt jó gazdaként kell bánni vele. Ha így teszünk, akkor nem csak fűtőanyaghoz, üzemanyaghoz jutunk, de biztonságosabb klímához és megújuló örömökhöz, gazdag jövőhöz is. Vasvár város önkormányzata ezt átlátta, belátta és megújuló energiákkal képzeli el a város jövőjét. Ennek a 2015-ös beruházásnak volt az előzménye az 1963-as kútfúrás. Meghatározó dátum volt 1975., amikor termálkúttá vált, majd 1994., amikor a város egyik részén először indult el a geotermikus fűtési rendszer. Kiemelte, ha valaki visszaemlékezik a negyed évszázados eseményekre: az ország egyik legkisebb távfűtéses rendszerét örökölte meg a város két - egy szenes és egy olajos - fűtőművel. Megjegyezte: ebből jutnak el reményeik szerint, módszeres fejlesztés eredményeként, egy környezetbarát energiaforráshoz. Vasvár szempontjából jelentős várostörténeti esemény a mostani. Megjegyezte: az elmúlt években eltűnt a régi szeméttelep, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer alakult ki a városban, ami hamarosan már házhoz érkező szelektív rendszerrel bővül. Emellé, ha egy környezetbarát fűtési rendszer is társul, azt gondolhatjuk, hogy a városban egyre többször meg-megújuló öröm közepette élhetjük mindennapjainkat. A beruházás végeztével 1000 tonna gázzal kevesebb jut a levegőbe. Hangsúlyozta: március 20-a van, a csillagászati tavasz kezdete. Ettől a naptól kezdve egyre kevesebb lesz a sötét, s egyre több a napfény. Úgy véli, nem találhattak volna keresve sem jobb időpontot. Kiemelte: alapos kutatások előzték meg a mai nap eseményeit. De mégis izgalommal tölti el az embert, hogy mi van a földben, több mint két kilométer mélyen. Majd emlékeztetett arra, hogy annak idején szén-hidrogént kerestek itt és vizet találtak, most pedig vizet keresnek, s ha igazán jót szeretnék kívánni: olajat találnánk – zárta szavait humorral fűszerezve.
Németh István, a Régióhő Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre összefoglalta a beruházás folyamatát. Mint mondta: a második, termelő kút fúrásával kezdődnek meg a munkálatok, amikhez olajkutat fúrásához is alkalmazható gépet használnak. A most üzemelő kút pedig visszasajtolóvá válik. Ezzel a megoldással duplájára növekszik a rendszer. A jelenleg nem rákötött fűtési körzetet is rákapcsolják a rendszerre. Ez a Béke utcai rész, ahol régen szénnel fűtöttek. A fogyasztók szempontjából a beruházásnak nincsen következménye. A jövőben számunkra az lesz a pozitívum, hogy egy költséghatékonyabb energiaforrással fűthetnek. A kivitelezésnél a piac tevékenységében lehet egy kis fennakadás, kevesebb lesz a parkolóhely. A rendőrség melletti fűtőművet összekötik majd a Béke utcai fűtőművel. A távvezeték olyan helyeken halad, ahol nincs forgalom. De sajnos a garázssor előtt újra fel kell bontani az aszfaltot. Leszögezte: a fűtési szezon kezdetéig lesznek munkálatokat. 
Az önkormányzat dísztermében pohárköszöntőt is tartottak. A fogadáson a Gourmet Pizzéria szolgáltatta az ételeket.
Simon-Németh Adél
Projektbemutató

Vasvár Város Önkormányzata támogatás nyert a „Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és bővítése Vasváron” című KEOP-4.10.0/B/12-2013-0032 számú projekt keretein belül. Az 586. 463. 500 forint összköltségvetésű pályázat keretében Vasvár Város Önkormányzatának célja, hogy a Régióhő Kft. vasvári távfűtési rendszeréhez csatlakozott épületek földgázfogyasztását a lehető legnagyobb arányban váltsa ki a helyben feltárható termálvíz energiája. 
Projekt főbb adatai:

-Projekt összköltségvetés: 586.463.500 forint. 
-Támogatás összege: 475. 581.120 forint 
-Önkormányzat által biztosított önerő összege: 110.882.380 forint 
-Kivitelezés időszaka: 2015. március 20-tól 2015. augusztus 20-ig
-Kivitelező: Porció Műszaki Fejlesztési és Vállalkozási Kft. és VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. KonzorciumTervező: Földhő Tervező, Tanácsadó Bt Műszaki ellenőr: Kapos Hidro Kft. 
A projekt bemutatása:
A Vasváron működő távfűtési rendszer a 4600 fős lakosú település lakásainak 18%-át, valamint az önkormányzati intézményeket látja el. A fűtőműveknek tulajdonosa és üzemeltetője az 1992-ben Körmend, Szentgotthárd és Vasvár városok önkormányzata által alapított Régióhő Regionális Távhőszolgáltató Kft. Feladata a három város területén a távhőszolgáltatás és táv melegvízzel való ellátás, folytatva a korábban a Vas megyei Távhőszolgáltató Vállalat által végzett tevékenységet. 
A Régióhő Kft. a hőszolgáltatáshoz felhasznált hő döntő hányadát maga termeli, egy kisebb részét vásárolja. Meghatározó energiahordozója Vasváron a földgáz, amelyen kívül geotermikus energiát is vételez, ezt azonban csak az egyik fűtőműben hasznosítja, ott is csak kismértékben. A város határában 1963-ban fúrták meg, majd 1975-ben képezték termálkúttá a ma is használt kutat. A meglévő termálkút a város külterületén található, amiből a kitermelt vizet energetikai hasznosítás után balneológiai célra használják a város fürdőjében.
A Vasvár nyugati részén fúrandó új termálkútból kitermelt, körülbelül 75 °C hőmérsékletű termálvizet földbe fektetett távvezetéken a Járdányi utcai és a Béke utcai távfűtési hőközpontba továbbítva kerül sor a termálvíz hőener¬giájának közvetett módú hasznosítására. 
A projekt keretein belül kiépítenek 1 db 2.300 m talpmélységű termálkutat, 250 fm nyomvonal hosszon termál vezetékhálózatot, 950 fm nyomvonal hosszon távfűtési vezetékhálózatot és 38 db alhőközpontot. 
A projekt során létrehozott energiahasznosító rendszer tervezett eredménye közel 22 TJ/év földgáz helyettesítése geotermikus energiával. A beépített berendezések legnagyobb geotermikus teljesítménye 1.400 kW. A felhasznált termálvíz évi mennyisége 181.833 m3. Az üzembe helyezés után 929 t/év CO2 ekv. (klímaváltozást okozó gáz), 107,6 kg/év SO2 és 1,4 kg/év NOx, emisszióval csökken a levegő terhelése.
A megépített települési geotermikus közművet üzemeltetésre Vasvár Város Önkormányzata a Régióhő Kft-nek adja át.
A projekt célkitűzése:
A projekt célkitűzése az, hogy a távfűtéshez csatlakozott épületek és azok használati melegvíz készítési célú földgázfogyasztását a lehető legteljesebb mértékben, és a lehető legnagyobb arányban váltsa ki a helyben feltárható termálvíz energiája. 
Elvárt eredmény:
Az önkormányzat szempontjából a gazdaságossággal szemben támasztott minimális elvárás, hogy a lakosság terhei csökkenjenek és a pályázati önerő a beruházás eredményéből, azaz a csökkenő távfűtési díjból, valamint a városi távfűtés működési veszteségének elmaradásából öt-hat éven belül megtérüljön.

Program
2020. november 23. hétfő
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)