Tisztelt Ebtartók!

2015. március 19. 14:23:13  nyomtatási kép
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B § (1) bekezdés rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az ebtartók által szolgáltatott adatokról az önkormányzat, helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója, és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

 Vasvár közigazgatási területén az ebösszeírás az ebtartók és a helyi állatorvosok által szolgáltatott adatok alapján 2014. október 31-én befejeződött. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok/tartók az ebösszeírást követően is kötelesek az eb adataiban, a tartás címében bekövetkező változásokat (költözését, elajándékozását, elhullást, szaporulatot) írásban bejelenteni az „Eb bejelentő lap”-on. Az ebösszeírást követően született, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosai/tartói szíveskedjenek kitölteni és eljuttatni a Vasvári Polgármesteri Hivatal részére az „Eb bejelentő lap”-ot. Az eb tulajdonosa/tartója köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

-személyesen, vagy postai úton a Vasvári Polgármesteri Hivatal 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1. címre.
-adatlapot személyesen a fenti címen Kovács Gabriella ügyintézőnél vagy e-mailben (kovacs.gabriella@vasvar.hu) lehet igényelni, telefonos felvilágosítást a 94/572-036-os számon kérhetnek
-a bejelentőlap az önkormányzat honlapjáról letölthető
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000.- Ft.

Együttműködését köszönöm!


Dr. Ódor Ildikó
jegyző


Program
2019. május 23. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
19
20
21
22
23
24
27
28
30
31
Időjárás
22 órakor Vasváron
13.9
61 %
páratartalom
Szél:
3.1 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)