Képviselő-testületi ülés

2015. február 05. 18:35:54  nyomtatási kép
A januári testületi ülésen a képviselők tájékozódtak Vasvár város ivóvíz szolgáltatásának, valamint szennyvízelvezető és tisztító rendszerének helyzetéről. Hangsúlyozták: a hálózati rákötéseket ellenőrzik, s bírságolnak is. Majd a geotermikus projekt érdekében is döntéseket hoztak. Emellett szó volt arról, hogy megkezdődött „Vasvár Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának” kidolgozása.

Tóth Balázs polgármester a képviselők mellett köszöntötte Maszlavér Lászlót, a VASIVÍZ Zrt. munkatársát, aki a januári ülésen a Körmendi Vízszolgáltatási Üzemmérnökség képviseletében jelent meg. Ő nyújtott tájékoztatást Vasvár város ivóvíz szolgáltatásának, valamint szennyvízelvezető és tisztító rendszerének helyzetéről. A térség és a város vízszolgáltatási feladatai közé tartozik az üzemeltetés mellett a karbantartás, a hibaelhárítás, a vízbekötések építése, a hálózat bővítése és az ügyfélszolgálat fenntartása is. A kutak üzemeltetését folyamatosan figyelemmel kísérik. Az elmúlt években a város területén a vízbekötő vezetékek 95 százalékát lecserélték műanyag vezetékekre, ezáltal a meghibásodások száma is jelentősen csökkent. A szennyvízelvezető és tisztító rendszerek helyzetéről szóló írásos dokumentumban is összefoglalták feladataikat, melyek közé a karbantartási és bekötési, valamint a rekonstrukciós munkák is beletartoznak. Maszlavér László kiemelte, hogy a rendszerben hosszú távú fennakadások nem voltak, de az átemelőkben a szivattyúdugulások továbbra is gyakoriak, mert nem odavaló anyagok (felmosórongy, ruhanemű) kerülnek bele. Az idegen anyagok a szivattyúk idő előtti kopását okozzák, aminek több tízezer forintos költsége van. A problémák számának csökkentése érdekében a lakosság figyelmét és együttműködését kérik, mert ezután a javítási költségeket ráterhelik a fogyasztóra. Kiemelte, hogy a csatornahálózat bővítése következtében 786 új rákötött fogyasztóval bővült a rendszer. Ez 72 százalékos arány. A szolgáltatást nem igénybe vevő ivóvízzel ellátott fogyasztók száma: 457. Tóth Balázs hangsúlyozta: a VASIVÍZ Zrt-vel közös ellenőrzések megkezdődtek: Mindenkinek érdeke a rákötés, mert a kötelezően kivetendő talajterhelési díj többszöröse a csatornadíjnak. Erre külön felhívják a lakosság figyelmét! Ezt követően a városi képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról döntöttek. A Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás működéséről szóló megállapodás módosításáról dr. Ódor Ildikó jegyző asszony szólt. A módosításra azért volt szükség, mert a társulás tagjait a lakosságszámok alapján illetik meg a szavazatszámok, s ehhez igazodnak a többlet befizetési kötelezettségek is.
A képviselők jóváhagyták a „Vasvár városban csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedélyezi terv készítése” megnevezésű projekt közbeszerzési feladatainak elvégzésére meghívandó cégek listáját. Később a geotermikus projekt érdekében hoztak felelős döntéseket. Elsőként a „Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és bővítése Vasváron” pályázat keretében megvalósuló beruházás műszaki ellenőrét, majd kivitelezőjét választották ki. Ezt követően Tóth Balázs arról nyújtott tájékoztatást, hogy megkezdődött Vasvár Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozása. E témában a polgármester ezt a sajtóközleményt adta ki: „Vasvár Város fejlesztési dokumentumainak részét képezi a 2008-ban készített Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS), amely a 2007-2013-as Európai Uniós programozási időszak fejlesztési elképzeléseit ölelte fel, valamint a 2004-ben készült településfejlesztési koncepciót. Az azóta eltelt időszak azonban mind a gazdasági, mind a társadalmi környezetben jelentős változásokat hozott nem csak a város, hanem az ország és az unió életében is. Mindezek hatására Vasvár Város Önkormányzata 2015 első félévében elkészíti a város legfőbb fejlesztési dokumentumát, az Integrált Településfejlesztési Stratégiát, melyhez a Belügyminisztérium nyújt támogatást. A tervezés során a lakossággal, a civil és gazdasági szereplőkkel együttműködve, szakértők bevonásával, széles körű párbeszéd során kerül meghatározásra és kidolgozásra Vasvár Város 2014-2020-ra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiája.
A tervezés során sorra kell venni a megoldatlan problémákat és az azokra adható válaszokat, meg kell keresni azokat a kitörési pontokat, amelyek lehetőségeket jelentenek a Vasváron élők, dolgozók és vállalkozók életének, működési feltételeinek javítására. Mindehhez pedig azonosítani kell azokat a veszélyeket, amelyek a lehetőségek kiaknázásának útjában állnak. Ahhoz, hogy olyan jövőkép és stratégia készüljön el, amely az itt élők, itt dolgozók számára tényleges előnyöket biztosít, Vasvár Város Önkormányzata mind a tervezés, mind a későbbi megvalósítás során számít a helyi közösségek aktív együttműködésére. Az előretekintéshez, a hosszú távú tervezéshez tehát kérjük az Önök támogatását, és kérjük, hogy véleményüket és észrevételeiket osszák meg velünk. Ezt a tudást hatalmas értéknek tekintjük, és szeretnénk figyelembe venni Vasvár jövőjének megformálásához.”
Az ülésen szó volt a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködésről, valamint a testület az önkormányzati lakások bérlőiről is döntött. 

Program
2019. február 22. péntek
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
19
20
21
24
25
26
27
28
Időjárás
11 órakor Vasváron
8.9
79 %
páratartalom
Szél:
5.8 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)