Táborok, erdei iskolák 2014-ben

2014. október 06. 19:38:28  nyomtatási kép
Ahhoz, hogy diákjainkból az életben jártas, eligazodni képes felnőttek váljanak majd, a tanteremhez kötött, tantárgyakra szabdalt oktatásban szükséges egy hely, ahol a világ egységes egésszé áll össze a gyerekek számára. Ahol megtapasztalhatják a természet nagyszerűségét, rácsodálkozhatnak az élet bonyolultságára, ahol közel kerülhetnek a növényekhez, az állatokhoz. Ahol megismerhetik a környék történetét, felfedezhetik annak kulturális érdekességeit, hagyományos mesterségeit. Találkozhatnak olyan emberekkel, akik életükkel, viselkedésükkel példát mutatnak. Kell egy hely, ahol tudatosul bennük, hogy rajtuk is múlik, milyen környezetben élnek. Ez a hely az ERDEI ISKOLA.
A Kardos László Általános Iskola diákjainak több mint egy évtizede van lehetőségük arra, hogy a környezettel, a környezetben éljenek néhány napot a szorgalmi időszakban. E remek programot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a Vasvári Tankerület is támogatja anyagilag, ami nagymértékben csökkentette a szülők anyagi terheit. 
A tavalyi tanév végén a harmadik és negyedik évfolyamosok Szaknyérban ismerkedtek az Őrség jellegzetességeivel, az ötödikesek a szomszédos Zala megyét tűzték ki úticélul – ők Nován töltöttek 3 napot. A hatodik osztályosok Őrimagyarósdon erdei iskoláztak, felfedezték a Földvárat, túráztak a szőcei tőzegmoháshoz.
Ezekbe a kirándulásokba „tekinthetünk” be a következőkben.

Szeptemberben a Csodaszarvas Tájparkban töltöttek egy délelőttöt a 2. évfolyamosok osztályfőnökeik: Török I. és Kovácsné N. E. irányításával. Megismerkedtek a környék jellemző állataival, régi paraszti eszközökkel, sétáltak a Rába partján. Csónakáztak, lovagoltak és birtokba vették a játszóteret, a drótkötélpályát. Nagyon élvezték a tudásukat számon kérő totót. A drótkötélpálya annyira tetszett nekik, hogy néhányan a hétvégén a szüleikkel újra kilátogattak Rábahidvégre.
Tavasszal a 2. a osztályosok egyik osztálytársuk családjának, Németh Veronikáék kisgazdaságába látogattak el. Megfigyelhették a házi állatokat, tartási körülményeiket. Szántóföldön, réteken játszhattak és nagy élményt jelentett a traktor és a földművelés egyéb kellékeinek megismerése. Nehéz volt búcsút venni a kedves háziaktól és a játékos kutyusoktól.
A 2.b-sek a Káldi Zoli bácsinál lovagoltak. A gyakorlottabbak ügettek, vágtáztak, így azok a gyerekek is kedvet kaptak, akik először ódzkodtak. A fáradt négylábúak, Margó és Donna, szívesen pózoltak egy-egy fénykép erejéig. 
Hazafelé a nyári erdőn keresztül vitt az útjuk, ahol megfigyelhették az élővilág szépségét. Gondot csak a szúnyogsereg jelentett. A szabadtéri színpadon jókedvűen ugrálhattak, énekelhettek. A forróságot a Szent-kút hűs vize enyhítette.
Köszönet: Wesselyné Kupi Ildikónak, aki a gyerekek utaztatását oldotta meg.
Káldi Zoltánnak, Németh Veronika családjának és a Csodaszarvas Tájpark munkatársainak. 


Május 26-án izgatott 3. osztályos tanulók indultak Szaknyérbe, erdei iskolába Módli Istvánné és Németh Éva tanítónőkkel. Aggódtak a szülők is, hisz a gyermekek többsége most volt először 4 napra távol. A szállás elfoglalása után megismerkedtek az erdei iskola szabályaival, a környezettel. Nagy tetszést aratott az udvar a foci, kosár és röplabdapályával. Először még furcsálták az udvaron legelésző birkákat, de később már hiányolták őket, ha nem jöttek. Még délelőtt megalakultak a munkacsoportok. Ebéd után egy kis tanulás következett, majd Tóth János fazekasmester segítségével nagy élvezettel és türelemmel készített mindenki egy-egy tárgyat. Másnap a reggeli tevékenységeket követően útra keltek. Átsétáltak Őrimagyarósdra, ahol a Földvárról megtudták, hogy mikor építették és milyen célt szolgált a falu életében. Az itt található tóka növényvilágát is megfigyelték ill. megismerték funkcióját is. A magyarósdi erdei iskolában megebédeltek, majd folytatták útjukat a Malomgát tanösvényen keresztül a Vadása-tóhoz és felfedezték növény-és állatvilágát. Kis pihenő után visszamentek szálláshelyükre. Később megnézték az országban egyedül itt található alpakákat. Szerdán délelőtt kirándultak. Őriszentpéteren Laczó László bácsi várta és kalauzolta a társaságot. Megnézték az Árpádkori templomot, Pityerszeren a falumúzeumot, ahol az őrségi népi építészet jellegzetességeivel ismerkedhettek meg. Közben Laci bácsi sokat mesélt a régi őrségi emberek életéről, munkájáról, szórakozásáról. Délutánt tantárgyi foglalkozásokkal illetve kavicsfestéssel töltötték. Sokan izgatottan várták a lovaglást, hiszen most ültek először lóra. Vacsora után Kovács Györgyné Bözsi néni érkezett látogatóba, akivel kürtöskalácsot sütöttek. Negyedik nap délelőtt a csomagolás és a szobák rendbetétele után vetélkedő keretében adtak számot a gyerekek a szerzett ismereteikből. Az eredményhirdetést, jutalmazást követően elbúcsúztak az erdei iskolától.
Az iskola előtt a szülők már nagyon várták a fáradt, de élményekkel gazdagodott kis csapatot. 
A programok sikereihez hozzájárultak a szülők, az erdei iskolák munkatársai, a foglalkozásvezetők, akiknek ezúton mondunk köszönetet.

A 4. évfolyam tanulói Szaknyéren töltöttek 3 napot erdei iskolába Maráczi Beáta és Botfa Istvánné tanítónőkkel. Már az odautazás nagy élményt jelentett amerikai iskolabusszal. Az első nap megismerkedtedtek Szaknyérrel, sétáltak a faluban. Megnézték a jellegzetes építésű kódisállású házakat is. Fazekas foglalkozáson mindenki kedve szerinti formát készíthetett. Jöti lovon lovagolhattak.Egy kis tanulás után tallérkeresés és rovásírás következett. A megtalált tallérok feladatot adtak, melyet a csoportok el is rabolhattak egymástól. A napot futóversennyel zárták. A második nap, a reggeli elfogyasztása után Őrimagyarósdra túráztak. Itt megnéztük a Várdombot, a Történelmi Emlékparkot, a Malomgát tanösvény egy részét, a Lénárd Koppány Kertet. Ebéd után sajnos az időjárás nem kedvezett a délutáni programhoz. Így a túrázás a Vadása-tóhoz elmaradt. Helyette tekéztek, ami nagy élményt jelentett. Késő délután visszagyalogoltak Szaknyérre. A túra fáradalma hamar elszállt, vacsora után ismét a mozgásé volt a főszerep. A napot szalonnasütéssel zárták. A harmadik nap a reggeli után pakolással, és rendrakással indult. E tevékenységek után még további programok várták a kisdiákokat. Ellátogattak a Patakparti Alpaka Farmra, amely nagy élményt nyújtott mindenkinek. Ezt követően kürtöskalácsot készítettek. Mindenki jóízűen fogyasztotta el az általa készített kalácsot. Hamarosan búcsút kellett venni a szaknyéri erdei iskolától. Kissé fáradtan, de pozitív  élményekkel gazdagodva tértek haza. Köszönjük a szülőknek a támogató együttműködést. 

Az 5. osztályos erdei iskolai program keretében A Pál utcai fiúk című regény világát megidéző projektet valósítottak meg Nován (kísérők: Siposné Káldy Gy., Jakabné Varga I., Szakályné P.E., Pálla Cs.). Az ottani környezet kiváló lehetőséget biztosított ahhoz, hogy a vasvári, számítógépező gyerekek megtapasztalják a „grund-élményt”, „a végtelenséget és szabadságot”.
Mindennapjaik meghatározó tevékenysége volt a sport, melyben a foci, kézilabda, kosárlabda, ugrókötél mellett a méta is helyet kapott, s megtanulták, hogyan kell stratégiát kidolgozni, küzdeni a zászlóért és a csapatért az egyre népszerűbbé váló számháborúk során.
A projekt fontos része volt a természetismeret. Egy kooperatív foglalkozás keretében az egykori „fűvészkert” felépítésével és növényvilágával ismerkedtek meg a gyerekek, a tanult részleteket fantáziájukkal kiegészítve gyönyörű plakátokon jelenítették meg a Pál utcai fiúk természetrajzát. A regényben bemutatott éjszakai füvészkerti kaland felidézéseként sötétedéskor vadlesre indultak a közeli erdőbe. Vadász és erdész segített a nyomkeresésben, a vadlesről való tájékozódásban a növények felismerésében. Nagy izgalmat jelentett a helyi kilátóra való feljutás sötétben, elemlámpák fényénél.
Az iskolában kevésbé népszerűnek számító matematika is új megvilágításba került. Kíváncsian várták „A matematika a regényből” című foglalkozást, lelkesen kutattak az adatok után a könyv lapjain, hogy ezek segítségével meg tudják oldani az adott problémát. Kiszámolták a grund kerületét, területét, a farakások felszínét, térfogatát, kalkuláltak a regényben előforduló három pénznemmel, a fiúk legnépszerűbb csemegéje, a „diákabrak” összetevőinek arányait vizsgálták. 
Az első magyar irodalom foglalkozáson a gyerekek egy-egy szereplő bőrébe bújtak, valamilyen közös tulajdonság alapján, s ezeket a szerepeket végigvitték a három nap során. Játékos, tevékenységalapú foglalkozásokon elevenítették fel a mű cselekményét, helyszíneit és gondolatiságát. A „Magyarország szeretlek!” című televíziós vetélkedő mintájára szervezték meg a két osztály versenyét az itt szerzett ismeretekből. Nagy izgalommal várták a feladatokat, lelkesen küzdöttek, igazi csapattá formálódva játszottak. Különösen tetszett a „ketyegő” játék és a „szóbeszéd”. A szoros verseny kiegyenlített eredményt hozott.
A projektet több foglalkozás is kiegészítette: kemencés kenyérlángos sütés és a falu nevezetességeinek megtekintése. A legemlékezetesebb azonban bizonyára az esti közös éneklés volt, mely a rossz idő miatt nem tábortűz mellett zajlott, de Edit néni gitárjátéka, Cséri Szandra és Tóth Andor gyönyörű hangja mindenkit kárpótolt.

Május 21-től 23-ig az 6. évfolyam 3 napos erdei iskolában vett részt Őrimagyarósdon a Fenyves-táborban. Immár visszatérő vendégként kiemelt feladatuknak tekintették, hogy a tavalyi évben az Őrség természeti és kulturális értékeiről megszerzett ismereteinket kibővítsék és elmélyítsék, valamint erősítsék a gyerekek közötti kapcsolatokat a szabadidős tevékenységek által. Ennek megvalósulásához a színes programok is hatékonyan hozzájárultak: a tőzegmohaláp megtekintése traktorral, a tanösvények bejárása, egy egész délutánt kitöltő kézműves foglalkozások, a Pityerszer megismerése, szalonnasütés a tábortűznél, vetélkedő. A tábori élet mindennapi feladatait is örömmel és igyekezettel végezték a két osztály tagjai összefogva. Felejthetetlen élményt nyújtott a gyerekeknek a zenés ébresztő és takarodó, és a „Csillag születik” vetélkedő. Nem csak a gyerekek, hanem a kísérő nevelők (Kovácsné Horváth Erika, Ódor Anna, Tüskés Marianna) is pozitív élményekkel feltöltődve értek haza a harmadik nap délutánján. Ezúton is köszönjük a szülőknek a lelkes együttműködést és segítséget.

A tanévet követően iskolánk tehetséges, kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 1-4. osztályos tanulóinak most már hagyománnyá vált 3 napos tábort szerveztek Kovácsné Németh Edit tanítónő irányításával. A programokat az osztályfőnökök és a gyógypedagógusok valósították meg. 
Az osztályfőnökök javaslatával 51 gyerek kerülhetett be a résztvevők közé. Az előző év tapasztalatai után nagy izgalommal és kíváncsisággal várták a résztvevők, hogy ebben az évben milyen programokon vehetnek részt. 
A bizonyítvány kiosztását követő nap délelőttjén játékos formában szervezett foglalkozásokon új ismeretekkel gazdagodhattak: angol nyelvből, környezetvédelemből, matematikából, logikai feladatokból, és ügyeskedhettek néptáncon, sportfoglalkozáson, kézművességen. Az ebédet a Csörnöc Gyöngye étteremben jóízűen fogyasztották el. Délután kutyaiskolai bemutatót láthattak, és vadászoktól leshették el a vadászat fortélyait. 
A következő nap is foglalkozásokkal kezdődött, majd ebéd után nagyot csobbanhattak a vasvári strandon. 
Az utolsó napon kirándulásra invitáltuk gyermekeinket: autóbusszal indultunk Kisbérre. Először a mini skanzent jártuk be, ami nagy tetszést aratott. Egy tájházban a régi paraszti élet használati tárgyait tekinthettük meg. A parkban Jászai Mari szobránál is megálltunk.
A legnagyobb sikert a Mini- Magyarország Makett-park aratta tanulóink körében. A kisbéri tó partján közel 30 nevezetes épület makettjét csodálhattuk meg. A Bakony Étteremben elfogyasztott finom ebéd után a Kisbéri Lovardában lovagolhattak, íjászkodhattak, lovas kocsival városnéző körúton vehettek részt, izgalmas lovasíjász bemutatón a honfoglalás kori lovas harcászatot szemlélhették meg. 
Fagyizást követően indult haza a sok élménytől elfáradt, de jókedvű csapat. Reméljük mindenki jól érezte magát, jövőre találkozunk!
A megvalósításban együttműködő pedagógusok munkája köszönetet érdemel. Megköszönjük Szilvágyi Zsoltnak és csapatának, Gerencsér Zoltán és Rásó Miklós vadászoknak önzetlen munkájukat. A tábort anyagilag a Vasvári Gyermekekért Alapítvány és a Szülői Munkaközösség támogatta.

Tehetséggondozó tábor a felső tagozaton

Iskolánkban több mint egy évtizede hagyomány, hogy a nyári szünidő első hetében a tehetséges, versenyeken eredményesen szereplő és/vagy kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulóink egy négynapos „tábor” keretében még jobban elmélyülhetnek a választott szakterület rejtelmeiben. Idén ötödiktől hetedik osztályig 40 fő kerülhetett be a programba az osztályfőnökök és szaktanárok javaslatai alapján. A négy nap során változatos és élményszerű tevékenységeket biztosítottak a diákok számára a pedagógusok Siposné Káldy Gyöngyi irányításával, melyek mindegyike hozzájárult ismereteik bővítéséhez, készségeik fejlesztéséhez, tanulási motivációjuk erősítéséhez. A csoportok munkája más-más műveltségi illetve kompetenciaterületekhez kapcsolódott: Idegen nyelvi csoportok (angol és német: Ódor Anna, Siposné Káldy Gyöngyi és Tüskés Mariann vezetésével), Természettudományi és matematikai csoport (Jakabné Varga Ildikó), Kulturális kompetenciákhoz kapcsolódó csoportok (Szalainé Kiss Viktória és Fixl László vezetésével).  
A szakterületenkénti kompetenciafejlesztő foglalkozásokat megfűszereztük sport és szabadidős tevékenységekkel (Pálla Csaba irányításával), strandolással, számháborúval, szalonnasütéssel és tábortűz melletti közös énekléssel. 
A változatos programot kínáló három napot a keszthelyi kirándulás (Siposné Káldy Gy., Tüskés M., Szalainé Kiss V., Laczó Zné, Horváth L, Sejberné Szabó M. kíséretével) koronázta meg a negyedik napon. A délutáni fürdőzés a Balatonban, a vízibiciklizés, a séta a gyönyörű parton jó előkészítője volt a nap fő eseményének: a Múzeumok Éjszakája című programba való bekapcsolódásnak. A BoomBatucada ütős együttes dobosait pontban este 7 órakor engedték be a Helikon Kastélymúzeum parkjába, s mi csatlakoztunk hozzájuk. A kapu mögött a kastély dolgozói korhű ruhába öltözve várták a látogatókat, és bevezettek bennünket a Festeticsek titokzatos ódon szobáiba. Élményekkel tele sétáltunk a kastélyparkban, a Szent Iván – éji máglya meggyújtását nem tudtuk megvárni, mégis éreztük mindannyian a Szent Iván éj, a nyári napforduló misztikumával, apró csodákkal fűszerezett éjszaka hangulatát.  Az éj leple alatt minden kicsit más volt, mint a nap fényénél. 
Most újabb egy évet kell várni arra, hogy a vasvári tehetséges gyerekek ismét együtt tevékenykedhessenek, dolgozhassanak, kirándulhassanak.

Balatoni tábor Fonyódligeten

Július végén 60 iskolás kelt útra kísérőikkel a Balatonra. Amilyen szomorú volt az odaérkezés (végig esett az eső az úton), olyan jól sikerült 6 napot töltöttek együtt kicsik és nagyok a magyar tengernél. Nem volt ugyan hőség, de mindennap előbújt a nap és élvezhették a diákok a Balaton vízét. A lubickolás mellett természetesen volt program bőven. Kirándultak a gyerekek Fonyódra, élvezetes volt számukra a dottón való utazás, nem kevésbé a vitorláshajózás Balatonboglárról. Szerencsére idén az időjárás kegyes volt a vasváriakhoz, és kipróbálhatták a gyerekek a drótkötélpálya mellett a vízi kalandparkot is. Nagyon népszerűek voltak a kézműves foglalkozások, ahol pólók, táskák és egyéb tárgyak készültek. Részt vehettek a diákok egy színházi előadáson és táncházban is. Természetesen a disco sem maradhatott el. Az egyik legizgalmasabb versenyt a vasvári iskola csapata nyerte meg. A vasvári fiúk és lányok bizonyultak a legügyesebbeknek a bátorságpróbán. A fiú foci csapat elnyerte a „Fair play” díjat és ping-pongban is elhozták az ezüst és bronzérmet. Sok szép élménnyel és a ragyogó napsütést hazahozva térhettek a diákok vissza kisvárosunkba.

Összeállította: Sejberné Szabó Marianna
igazgató

rolex replica watches omega replica watches rolex replica watches omega replica watches omega replica omega replica watches rolex replica watches replica watches omega replica omega replica watches omega replica omega replica u boat replica watches audemars piguet replica iwc replica watches omega replica watches omega replica watches breitling replica watches replica watches

CCIE Lab CCIE 400-101 Lab CCIE 350-018 lab http://www.cciepress.com CCIE 400-101 Lab CCIE 350-050 lab 220-802 exam 1Z0-053 100-101 exam VCP-550 exam C4040-109 MB2-703 exam 70-463 642-457 300-208 1Z0-052 HP0-P20

Program
2019. május 26. vasárnap
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
19
20
21
22
23
24
27
28
30
31
Időjárás
11 órakor Vasváron
22.4
57 %
páratartalom
Szél:
2.7 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)