Meghívó önkormányzati ülésre

2014. február 22. 16:00:00  nyomtatási kép
M E G H Í V Ó

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 27-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s s a l
e g y b e k ö t ö t t

ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-
                ben hozott döntésekről
                Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


N a p i r e n d :

I.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2014.(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

II.Előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján Vasvár Város Önkormányzata saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyeleteiről 
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

III.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2014.(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

IV.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2014.(…) önkormányzati rendelet-tervezete „Az egyes szociális ellátásokról” szóló 3/2007.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2014.(…) önkormányzati rendelet-tervezete „A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2001.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

VI.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  ../2014.(…) rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 1/2004.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VII.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  ../2014.(…) rendelet-tervezete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről 
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VIII.FOLYÓ ÜGYEK:

1)RÉGIÓHŐ KFT beruházási hitelszerződése és hozzá kapcsolódó készfizető kezességvállalási megállapodás
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

2)RÉGIÓHŐ KFT vállalkozó folyószámlahitel szerződése és hozzá kapcsolódó készfizető kezességvállalási megállapodás
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

3)Előterjesztés a Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány múzeumi feladatellátási beszámolójához
Előadó: ZÁGORHIDI CZIGÁNY BALÁZS kuratóriumi
        elnök

4)Előterjesztés a Nagy Gáspár Kulturális Központ 2014. évi munkatervének fenntartói jóváhagyására
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

5)Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6)Vasvár Város Önkormányzata 2014. évi informatikai koncepciója
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7)Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás működéséről szóló megállapodás módosítása
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8)Előterjesztés a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztás támogatásával kapcsolatos felhívásához
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

9)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. II/2. szám alatti, szociális jellegű önkormányzati lakás költségalapú lakássá történő átminősítésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. II/4. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11)Pályázat kiírása civil szervezetek 2014. évi támogatására
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

12)2013. évi Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

13)Előterjesztés a Vasvár, Árpád tér 4. fszt. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás szociális jelleggel történő bérbeadására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

14)Előterjesztés a Vasvár, Árpád tér 4. I/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás szociális jelleggel történő bérbeadására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

15)Előterjesztés a Vasvár, Németh A.u.2.fszt. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás szociális jelleggel történő bérbeadására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

16)Előterjesztés Farkas Imre Vasvár, Kossuth L.u.8. fszt. 3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés) 
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

17)Előterjesztés csatlakozási szándéknyilatkozatra a Körmendi és a Vasvári Kistérség közös Helyi Akciócsoportjának létrehozása érdekében
Előadó: TÓTH BALÁZS alpolgármester

18)Előterjesztés „Villamos energia beszerzése Vasváron” közbeszerzési eljárás lefolytatására
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

19)„Kistérségi egészségház kialakítása Vasváron” projekthez kapcsolódó orvosi műszer, bútorzat és informatika beszerzés közbeszerzési eljárás megindítására
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

20)Előterjesztés „Geotermikus energia hasznosítás, korszerűsítés és bővítés Vasváron” projektben a projektmenedzsment kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármesterV a s v á r,  2014. február 4.
                                    KOVÁCS TILDA 
                                    polgármester

Program
2021. február 26. péntek
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)