Meghívó

2014. január 23. 18:23:04  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 30-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel 

m e g h í v o m.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

                táridejű határozatainak végrehajtásáról,

                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

                nyekről, valamint az átruházott hatás-

                körben hozott döntésekről

                Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 

 

N a p i r e n d:

 

                                     I.      Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  ../2014.(…) rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

                                II.      Tájékoztató a város távfűtési helyzetéről, felkészülés a geotermikus átállásra

Előadó: NÉMETH ISTVÁN a RÉGIÓHŐ KFT ügyvezető igazgatója

 

                           III.      FOLYÓ ÜGYEK:

1)  Előterjesztés a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előadó:KOVÁCS TILDA polgármester

 

2)  Előterjesztés a Vasvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

3)  Nagy Gáspár Kulturális Központ Szentkúti színpad funkcióval való megtöltésére vonatkozó előterjesztése

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 

 

4)  Nagy Gáspár Kulturális Központ rendezvénytéri kúttal kapcsolatos előterjesztése

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 

5)  Előterjesztés a Vasvár, Március 15. tér 2. szám alatti Szentháromság Gyógyszertár vezetőjének kérelméhez

Előadó:KOVÁCS TILDA polgármester

 

6)  Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata adósságának 2014. évi átvállalásához

Előadó:KOVÁCS TILDA polgármester

 

7)  Előterjesztés a Vasvári Ficánkoló Óvoda alapító okiratának módosításához

Előadó:KOVÁCS TILDA polgármester

                       

8)  Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 15. szám alatti pincehelyiség használati szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

9)  Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. II/3. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

10)               Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/8. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

11)               Előterjesztés lakásbérleti szerződés meghosszabbítására (zárt ülés)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

12)               Előterjesztés Vas Megye Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozásához (zárt ülés)

Előadó:KOVÁCS TILDA polgármester

 

 

V a s v á r,  2014. január 23.

 

 

                                   KOVÁCS TILDA

                              polgármester

Program
2021. február 28. vasárnap
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)