Óvodai beiratás

2013. április 08. 09:45:42  nyomtatási kép

Óvodai beiratás

Vasvár Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy a Vasvári Ficánkoló Óvodába a beíratás a 2013/2014. nevelési évre

2013. május 6-án (hétfőn) 8-16 óra között lesz a Vasvár, Kossuth L. u. 2. szám alatt.

A beíratáskor óvodai felvételt nyerhet és óvodai jogviszony létesítésére jogosult az a gyermek, aki a beíratás napján a két és fél éves kort már betöltötte.

A szakérői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján az óvoda felveszi és ellátja a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekeket is.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok és dokumentumok:

A gyermek:

- születési anyakönyvi kivonatának,

- személyi igazolványának,

- lakcímkártyájának és

- Taj-számának fénymásolata.

Kérjük a szülő személyi igazolványának és lakcímkártyájának fénymásolatát is, valamint a gyermekorvos által kiállított igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe felvehető és kötelező oltásait megkapta.

Az óvoda felvételi körzete: Vasvár

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről a szülő legkésőbb 2013. június 5-ig értesítést kap az óvoda vezetőjétől.

A szülő az óvodai felvételi kérelemről szóló döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Vasvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez írott, de az óvodavezetőnek benyújtott fellebbezéssel élhet.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

                                  VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Program
2019. október 22. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
20
22
24
25
26
28
29
30
31
Időjárás
16 órakor Vasváron
18.3
77 %
páratartalom
Szél:
1.8 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)