Civil szervezetek 2013. évi támogatása pályázat

2013. február 15. 14:50:46  nyomtatási kép

P Á L Y Á Z A TVasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2013. évi költségvetésben elkülönítésre kerülő pénzalapjára.


A pályázat célja: a városban működő – különböző civil szervezetek, közösségek rendezvényei, programjai bizonyos költségeinek megtérítése, hatékony részvételük elősegítése a település életében, ezzel is hozzájárulva a város közéletének gazdagításához.


Pályázatot nyújthatnak be:


Helyi – elsősorban civil – közösségek, szervezetek, csoportok, intézményeken belüli csoportok.

A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani. Pályázati űrlap és az összeférhetetlenségi nyilatkozat a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi Osztályán szerezhető be, illetve a város honlapjáról letölthető.


A pályázatnak tartalmaznia kell:


  • A pályázó nevét, vezetője vagy cégjegyzésre jogosult képviselője nevét, címét, telefonszámát, a pályázó rövid bemutatását.

  • A pályázó nyilatkozatát az összeférhetetlenséggel kapcsolatosan.

  • A pályázó személyét, szervezet esetén működési formáját.

  • A tagok, vagy a foglalkozásokon, rendezvényeken rendszeresen résztvevők számát, azok gyakoriságát.

  • A pályázati célt és feladatleírást (rendezvények, programok, tömegsport stb.)

  • A pályázati cél megvalósításához szükséges költségvetést, programtervezetet

  • A pályázó bankszámláját (amennyiben rendelkezik vele).

  • A pályázó nyilatkozatát a pályázati összeggel határidőben történő elszámolásról.A pályázat benyújtásának határideje:

2013. március 14. melyet a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi Osztályára kérünk eljuttatni.

A beérkezett pályázatokról Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete  2013. évi március havi ülésén dönt.


A megítélt támogatás kifizetésére csak az erre vonatkozó írásbeli szerződés megkötése után, akkor kerülhet sor, ha a pályázó az előző évi megvalósult rendezvény, program költségeiről bizonylati fegyelem szerint számlákkal elszámolt.


A támogatási szerződésben a civil szervezetek számadásánál a pénzügyi elszámolások összegszerűségén túl ellenőrizni kell a benyújtott számlákat tartalmi és formai követelmények szerint is.

A támogatás felhasználásának jogszerűségét a helyszínen (a támogatott szervezetnél) a támogatást nyújtó ellenőrizheti.


Elszámolni a támogatásban részesített szervezet nevére kiállított számlamásolat becsatolásával kell.


A céltól eltérő felhasználás, valamint a szabálytalan elszámolás, továbbá a számla adási kötelezettség elmulasztása visszafizetési kötelezettséggel jár, továbbá a támogatott kizárja magát az önkormányzat következő évi pályázati támogatásából.
Vasvár, 2013. február 14.                                                            VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKapcsolódó dokumentumok:

Pályázati adatlap

Civil szervezeteknek összeférhetetlenségi nyilatkoza

                           

                                        

                                          

Program
2019. október 22. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
20
22
24
25
26
28
29
30
31
Időjárás
16 órakor Vasváron
18.3
77 %
páratartalom
Szél:
1.8 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)