Meghívó önkormányzati ülésre

2013. február 11. 20:59:26  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s s a l

e g y b e k ö t ö t t

ülést tart, melyre tisztelettel 

m e g h í v o m.


NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

               táridejű határozatainak végrehajtásáról,

               a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

               történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

               nyekről, valamint az átruházott hatáskör-

               ben hozott döntésekről

               Előadó: KOVÁCS TILDA polgármesterN a p i r e n d :


 1. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2013.(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


 1. Előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján Vasvár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiről és annak értékeiről Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint és a saját bevételeiről szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelt 2. § szerint

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


 1. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2013.(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


 1. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2013.(…) önkormányzati rendelet-tervezete „Az egyes szociális ellátásokról” szóló 3/2007.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2013.(…) önkormányzati rendelet-tervezete „A gyermekek védelméről” szóló 2/2007.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Beszámoló a Ficánkoló Óvoda tevékenységéről

Előadó: SZATMÁRI HELGA intézményvezető


 1. FOLYÓ ÜGYEK:


 1. Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Pályázat kiírása civil szervezetek 2013. évi támogatására

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


 1. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztás támogatásával kapcsolatos felhívásához

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


 1. Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatójának kérelme

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


 1. Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 15. számú módosítása

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés költségalapú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására (Polgár Miklósné Vasvár, Alkotmány u. 8. I/1. szám)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés KEOP villanyáramot termelő napelem pályázat beadásához

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármesterV a s v á r,  2013. február 7.


                                   KOVÁCS TILDA

                                   polgármester

Program
2019. december 11. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)