Képviselő-testületi ülés: zöld utat kapott az Egészségház-pályázat előkészítése

2012. október 04. 19:46:36  nyomtatási kép
Az ősz első képviselő-testületi ülésén öt főbb napirend és a folyó ügyek 25 pontja került a tanácskozás résztvevői elé. A képviselők többek között módosították a költségvetést, elfogadták az első félév gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és zöld utat kapott az Egészségház kialakítását célzó pályázat előkészítése is.

Kovács Tilda polgármesterasszony köszöntőjét, a napirendek elfogadását követően költségvetési kérdések kerültek terítékre. Elsőként a város ez évi költségvetését módosították a képviselők, e napirendet az időközben beérkezett pályázati összegek átvezetése indokolta. Majd az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató került a középpontba. Kovács Tilda elmondta: az első féléves gazdálkodás reményeik, elképzeléseik szerint alakult, a kiadások és bevételek teljesítése is megfelel a várakozásoknak. A képviselők egyhangúlag elfogadták a tájékoztatót, majd ezt követően a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsának tevékenységről szóló tájékoztató került napirendre. A  polgármesterasszony elmondta, hogy a társulási tanács január elsejével megszűnik, vannak azonban olyan feladatok, melyek minden településen kötelezően ellátandóak, s a kisebb községek önállóan nehezen birkóznának meg ezekkel a feladatokkal. Ezért a legutóbbi ülésen valamennyi polgármester megfogalmazta, hogy a jelenlegi kötelező feladatokat továbbra is társulási formában lássák el a települések. Hozzátette: a vasvári képviselőtestületnek is javasolja, hogy a város is csatlakozzon az önkéntes társuláshoz. Hangsúlyozta: elsősorban az orvosi ügyeletet és a szociális ellátórendszert működtethetnék továbbra is közösen, ha erre a képviselő-testület felhatalmazást ad. Galambos István tanácsnok a napirend kapcsán elmondta: a tájékoztatóból kitűnik, hogy nagyon sokat foglalkozott a társulás a Kneipp-program eredményes megvalósításával. Majd a tájékoztató egyhangú elfogadását követően „a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról” szóló rendeletét módosította a testület. Az írásos anyag kiegészítéseként elhangzott, hogy a testület tavasszal alkotta meg a lakásrendeletet, melyet a most a testület elé került módosítás több helyütt kiegészít. A felújítások beszámítása és a lakásvisszavételek szempontjai mellett a lakbértámogatás gyakorlata is módosításra, pontosításra került a végül egyhangúlag elfogadott rendelet-módosításában. Ötödik napirendként az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát módosították a képviselők. Dr. Ódor Ildikó elmondta, hogy már korábban elkészítették és aláírták az együttműködési megállapodást a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, de az új törvényi rendelkezés értelmében ennek főbb együttműködési elveit az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat SZMSZ-ében is rögzíteni kell. E tény indokolta a rendeletmódosítást, melyet a képviselők egyhangúlag elfogadtak. Ezt követően a termálvíz került a középpontba. A Vasi Triász Kft. ügyvezetője ugyanis azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a jelenlegi termálvíz-visszasajtolás nélküli üzemet ez év december 22-ével be kell szüntetni, mivel a kiadott, egyébként 2020-ig érvényes üzemeltetési engedély lejárati határidejét erre az időpontra módosította a hatóság. A további vízhasználathoz üzemeltetési engedély kérelmet kell benyújtani a Vízügyi Felügyelőséghez, mely dönt a további üzemeltetésről. E dokumentáció elkészítéséhez szaktervezőt kell felkérnie az önkormányzatnak, s ennek költsége mintegy hatmillió forint. Kovács Tilda elmondta: reményeik szerint kiírásra kerül egy olyan pályázat, mely a termálvíz hasznosítását hivatott támogatni. A legfőbb célja az önkormányzatnak továbbra is a termálvíz gázkiváltó hasznosítása. Hozzátette: a pályázatra való felkészülés első lépéseit is megtették. A pályázat beadását egyhangúlag elfogadták a képviselők. Ezt követően az alsóújlaki szennyvízberuházás ügye került napirendre. A polgármesterasszony tájékoztatta a testületet arról, hogy az Alsóújlaki Önkormányzat azzal a kéréssel kereste meg, miszerint, ha a községben megvalósulna a szennyvízberuházás, a vasvári szennyvíztisztító telep tudná-e fogadni az Alsóújlakról beérkező napi ötven köbméter szennyvizet. Hozzátette: a vasvári telep tisztítókapacitása csak a Vasváron keletkező szennyvízmennyiségre elegendő, az Alsóújlakról érkező szennyvíz befogadásához a telep ismételt kapacitásbővítésére van szükség. Ennek azonban nem látja akadályát, ha Alsóújlak vállalja a bővítés költségeit. A továbbiakban lakásügyekről, bérleti szerződések meghosszabbításáról hoztak döntést a képviselők. Majd a 2012. évi helyi támogatási keret elosztása került sorra. Dr. Pataky Pál tanácsnok elmondta, hogy a bizottság tanácskozásának egyik legnehezebb pontja volt az idei támogatás elosztása. Hangsúlyozta: az elosztás alapelve az volt, hogy aki építkezni akar a városban, annak a korábban szokásos maximum összeget ítélték oda, majd a fennmaradt, rendelkezésre álló 2,2 millió forintnyi összeget pedig a szociális helyzet, a vásárolt ingatlan és a bevállalt adósság figyelembevételével osztották szét. A bizottság döntését egyhangúlag támogatták a képviselők, majd önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításáról és több önkormányzati bérlemény felújításáról hozott pozitív döntést a testület. Eztán a képviselők egyhangúlag kinyilvánították szándékukat, hogy 2013 szeptemberétől az általános iskolát állami fenntartásba adják át. Kovács Tilda e napirend kapcsán hangsúlyozta: amennyiben az állam a működtetést is átvállalja, az intézményt akkor is sajátjaként kezeli a város és az önkormányzat - lehetőségeihez mérten - továbbra is támogatja a gyermekeket.

A továbbiakban az Egészségház kialakítására benyújtható pályázat előkészítése került napirendre. Kovács Tilda elmondta, hogy az önkormányzat a kistérségi járóbeteg-központ kialakítását csaknem egy évtizede tervezi. A korábbi pályázat nem járt sikerrel, ám egy most megjelent pályázati kiírás keretében megvalósítható lenne a beruházás. Önerő nélkül 200 millió forintra nyújthatja be támogatási kérelmét a város. Hozzátette: a projekt megvalósításának helyszíne az Árpád tér 2., az egykori Mozi épülete lenne. Majd ismertette a kötelezően ellátandó feladatokat, a szakorvosi órákat kiegészítve a bizottsági ülésen elhangzott módosításokkal. A testület végül egyhangúlag támogatta a pályázat kidolgozását és benyújtását. Pozitív döntést hoztak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozásról, s döntöttek arról is, hogy 2,5 millió forint megelőző hitelt nyújtanak az utófinanszírozott „City Cooperation – 24 Város Szövetsége” projekt megvalósításához.

Végezetül zárt ülés keretében a Vasvár Város Díszpolgára cím, a Vasvár Városért érdemérem, és a Vasvár Város Önkormányzatának a közszolgálatért alapított Barabás István Díja odaítéléséről döntöttek a képviselők. –vv –

Program
2021. március 2. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)