Meghívó önkormányzati ülésre

2012. szeptember 20. 17:01:47  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

               táridejű határozatainak végrehajtásáról,

               a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

               történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

               nyekről, valamint az átruházott hatás-

               körben hozott döntésekről

               Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


N a p i r e n d:

 1. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2011.(…) rendelet-tervezete „Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről” szóló 4/2012.(III.01.) számú rendelete módosításáról

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 1. Tájékoztató a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának tevékenységről

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 1. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2012.(….) rendelet-tervezete „A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról” szóló 7/2012.(IV.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2012.(….) rendelet-tervezete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/1995.(VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

 2. Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. FOLYÓ ÜGYEK:

  1. Előterjesztés az alsóújlaki szennyvízberuházásról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés a vasvári 1843/3 hrsz-ú terület hasznosításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés TELENOR bázisállomás alatti földterület bérleti szerződés újratárgyalásáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés a Vasvár, Főszolgabíró tér 3. szám alatti épület vételi szándékáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. I/4. szám alatti lakás bérleti szerződésének megszüntetésére, illetve bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. szám alatti helyiségcsoport bérleti szerződésének módosítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. szám alatti nem lakás célú raktárhelyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés megállapodás kötésére a Vas Megyei Intézményfenntartó Központtal a Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskolában ellátott közoktatási feladatok jogutódlással történő átadására, átvételére

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés a VASI TRIÁSZ KFT ügyvezető igazgatójának megkereséséhez

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


 1. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakások szociális jelleggel történő bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés a 2012. évi helyi támogatási keret elosztására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés „Vasvár Város Díszpolgára” cím, „Vasvár Városért” érdemérem, „Vasvár Város Önkormányzatának a Közszolgálatért Alapított Barabás István Díja”, valamint „A Városfejlesztésért” Díj kitüntetések adományozásához

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


 1. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlemények hasznosítására, felújítására vonatkozóan

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


 1. Köznevelési intézmények további működtetésére vonatkozó szándéknyilatkozat

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


 1. Előterjesztés egészségügyet érintő többletkapacitásra és többletkapacitás átcsoportosítására

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


 1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozáshoz

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


 1. Előterjesztés a vasvári 932. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos övezet változtatási kérelemhez

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


 1. Előterjesztés a vasvári 0364/1. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos övezet változtatási kérelemhez

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző 1. Előterjesztés a vasvári 1504. hrsz-ú földrészlet vételi szándékáról

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester
V a s v á r,  2011. szeptember 12.

                                            KOVÁCS TILDA

                                       polgármester

Program
2021. február 24. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)