Tűzgyújtási tilalom

2012. augusztus 28. 17:05:09  nyomtatási kép
Az ország teljes területén lévö erdökre, valamint az erdök határától számított kétszáz méteren belüli területre - átmeneti idöre - jelen határozatom közzétételének idöpontjától azonnali hatállyal általános tüzgyújtásì tilalrnat rendelek el. A határozat közlése idöpontjának az elsö közzététel idöpontja minösül. 

A fenti idöponttól kezdödöen tilos a tüzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt t?zrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásitásokban, beleértve a parlag és gazégetést is. 

Feihívom az erclöben kirándulók, a mezögazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók ñgyelmét, hogy  cigarettát és dohánynernüt ne dobjanak el, azt rnìnden esetben oltsák el. Aki a tüzvédelmi rendelkezéseket megszegi erdövédelmi bírsággal sújtható.

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felü1vizsgálatát­ jogszabálysértésre való hívatkozással  a határozat közîésétöl számított harminc napon belül a Fövárosi Törvényszéktöl lehet kérni. A Fövárosi Törvényszéknek 
címzett keresetlevelet személyesen vagy ajánlott postai küldeményként a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (1055 Budapest Kossuth L. tér 11.) kell benyújtani. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 30 000 Ft, a feleket a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A keresetlevélnek a határozat végrehajtására ninçs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a Végrehajtás felüggesztése kérhetö. 

A tilalom feloldásáról a fokozott t?zveszély elmûltával, késöbbi időpontban intézkedem. 

Budapest, 2012. augusztus 22.

Dr. Fazekas Sándor 
nevében és megbízásából

Dr Kardeván Endre
államtitkár

Program
2021. február 28. vasárnap
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)