Képviselő-testületi ülés: igazgatóválasztások és gyermekvédelem a napirendek között

2012. június 07. 17:11:09  nyomtatási kép

Május végi ülésén Vasvár képviselő-testülete 21 kérdésben hozott döntést: három intézmény élére neveztek ki igazgatót, a következő tanévben indítandó csoport- és osztálylétszámokról is határoztak.  

Kovács Tilda polgármesterasszony köszöntőjét követően a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóval kezdődött a tanácskozás. Dr. Pataky Pál tanácsnok elmondta: rendkívül alapos, színvonalas tájékoztatást kaptak a témakörben, ám aggasztó adatokkal is találkoztak. Mint mondta: sajnálatos, hogy az elmúlt években csökkent a 18 éven aluliak száma a városban.

Kovács Tilda e napirendnél megköszönte Drimmer Lászlóné munkáját, aki hosszú éveken keresztül, elkötelezetten dolgozott a gyermekvédelem területén, ám új feladatai más pályára szólították.

A beszámoló elfogadását követően a következő tanévben indítandó osztály- és csoportlétszámokról döntöttek a képviselők: az általános iskolában minden évfolyamon két osztályban, valamint az alsóújlaki tagiskola egy, összevont zajlik majd az oktató-nevelő munka, a Ficánkoló Óvodában hat csoport működik majd a következő tanévben, a zeneiskola pedig 12 évfolyamon folytatja munkáját a 2012/2013-as tanévben.

A továbbiakban az igazgatói pályázatok elbírálása következett, s elsőként a Kardos László Általános Iskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok kerültek a képviselők elé. Kovács Tilda elmondta: mindkét beérkezett pályázat megfelelt a feltételeknek. Hozzátette: Sejberné Szabó Mariann megbízása mellett szól az iskolában végzett munkája, a közéleti-közösségi tevékenysége, valamint az, hogy a várost egységben látja - fontos részt vállalva annak életében. Dr. Pataky Pál kiemelte: a polgármesterasszony által elmondottakat és a véleményező testületek javaslatát szem előtt tartva a bizottság Sejberné Szabó Mariann kinevezését támogatja. Így a képviselők egyhangú döntése alapján 2017. augusztus 15-ig Sejberné Szabó Mariann a Kardos László Általános Iskola igazgatója. A Ficánkoló Óvoda óvodavezetői álláshelyére hárman nyújtották be pályázatukat. Kovács Tilda hangsúlyozta: színvonalas, magas szakmai tudásról árulkodó vezetői programok érkeztek felhívásukra. A nevelőtestület, a szülői közösség és a véleményező szervezetek javaslatát figyelembe véve a testület egyhangúlag Szatmári Helga pályázatát támogatta. Majd 2017. augusztus 15-ig Szatmári Helgát bízták meg az óvodavezetői feladatok ellátásával. A továbbiakban a Városi Zeneiskola igazgatói álláshelyéről döntöttek a képviselők. E posztot újabb öt esztendeig Szabó Zoltán tölti majd be régi-új vezetőként. Kovács Tilda elmondta: Szabó Zoltán szakmai munkája, gyakorlati tevékenysége kitűnő, ezt bizonyítja, hogy számos regionális és országos sikerrel is büszkélkedhet az intézmény.

A tanácskozás következő döntéseként a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Támop pályázaton való részvételét hagyták jóvá a képviselők, majd ingatlan-nyilvántartásban való átvezetéséről és a folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbításáról hoztak pozitív döntést, s a Vasivíz Zrt.-vel kötendő üzemeltetési szerződést hagyták jóvá egyhangúlag.

Ezt követően Vasvár Város Önkormányzata és a Vasvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás került a középpontba. Dr. Ódor Ildikó elmondta: a jogszabályok változása indokolta a korábbi megállapodás felülvizsgálatát, kiegészítést. Dr. Pataky Pál hozzászólásában kiemelte: e megállapodás leginkább költségvetési-gazdálkodási szempontból szabályoz, örömteli lenne, ha a későbbiekben e szerződés mintájára az együttműködést kulturális területre is kiterjesztenék. A megállapodás megkötését jóváhagyták, majd lakásügyekről, bérleti szerződések meghosszabbításáról, önkormányzati tulajdonú lakások, helyiségek felértékeltetéséről döntöttek a képviselők.

A tanácskozás következő pontját bevezetve a polgármesterasszony elmondta: a város önkormányzata tulajdonrésszel bír a Régióhő Kft.-ben, így javaslatot tehet a kft. ügyvezetőjének és felügyelőbizottsági tagjának személyére. Mindkettejük megbízása öt esztendőre szól majd, 2017. szeptember végéig. A vasvári képviselők ügyvezetőnek Németh  István jelenlegi ügyvezetőt, felügyelőbizottsági tagnak pedig Szabó Lászlót javasolták. Az egyhangú döntést követően egy földvételi ügy került a tanácskozás résztvevői elé. Dr. Ódor Ildikó emlékeztetett: 2011-ben határoztak a képviselők arról, hogy az önkormányzat iparterület, véderdő, közút céljára hasznosítható földterületet vásárolna a Petőfi Sándor utca melletti szántóból. A telekalakítás lezajlott, a felértékeltetés megtörtént – így került az ügy újra a testület elé. A képviselők úgy határoztak bejelentik vételi szándékukat a területre, s felhatalmazták a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. A tanácskozás utolsó döntéseként a fűtési költségmegosztó készülékek leolvasására, kiértékelésére kötött szerződéseket módosították a képviselők. Ezt a jogszabályi kötelezettség mellett a felszerelés óta eltelt időszak tapasztalatai is indokolták.  –vv –  

Program
2019. október 22. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
20
22
24
25
26
28
29
30
31
Időjárás
15 órakor Vasváron
17.3
82 %
páratartalom
Szél:
1.1 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)