Pályázat a Vasvár Városi Zeneiskola igazgatói álláshelyének betöltésére

2012. február 29. 19:29:00  nyomtatási kép

Vasvár Város Képviselő-testülete "A közalkalmazottak jogállásáról" szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Vasvár Városi Zeneiskola igazgatói (magasabb vezető) munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre - 2012. augusztus 16-tól 2017. augusztus 15-ig - szól.


A munkavégzés helye:

9800. Vasvár, Kossuth L.u.1. szám


A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok:

Az intézmény tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.


Képesítési és egyéb feltételek:

 • felsőfokú szakirányú végzettség

 • pedagógus szakvizsga,

 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat

 • magyar állampolgárság

 • büntetlen előélet

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

 • megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.


A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életrajza

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

 • eddigi munkahelyeinek és munkakörének felsorolása

 • végzettséget igazoló okiratok másolata

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.


Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény szerint.


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban személyesen, vagy postai úton Vasvár város polgármesteréhez kell benyújtani. (9800. Vasvár, Alkotmány u. 1.)


A pályázat benyújtásának határideje:

A KSZK honlapján történő közzétételtől számított 30. nap.A pályázat elbírálásának határideje:

A véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés.

Vasvár, 2012. február 27.


                               


                                KOVÁCS TILDA

                                polgármester

Program
2020. szeptember 23. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)