Segítségnyújtás máltai szellemiséggel

2011. november 04. 12:54:23  nyomtatási kép

A szeretetszolgálat vasvári csoportja 10 éve áll a rászorulók szolgálatában

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Vasvári Csoportjának tagjai 2011. október 9-én délelőtt jubileumi emlékülésre gyülekeztek a vasvári temetői templomban. Meghívott vendégeink, családtagjaink, valamint kedves érdeklődők is megtisztelték jelenlétükkel az ünnepi rendezvényt. A szentmise szertartásának megkezdése előtt került sor a tíz év munkájának méltatására.  A 2001-ben alakult csoport történetét Hetényi Gézáné csoportvezető idézte fel. Néhány gondolat az ő szavaiból: "Kedves Testvérek! A mai nap a csoport tagjainak ünnep! Három társunk, akik már régóta bekapcsolódtak a máltai munkába és tisztességgel dolgoztak "Ígérettel" tetézik véglegesítésüket. A másik, ami miatt ünnepelünk a jubileum. Tíz esztendeje alakult a csoport, 2001. július 3-án." Majd az elmúlt 10 esztendőről szólt. Mint mondta: a Máltai Szeretetszolgálat katolikus irányítású ökomenikus szellemben működő, de nem vallási szervezet. Adományt kérhetünk, közhasznúsági fokozata kiemelten közhasznú, és egyesületi formában működünk. Csoportunk hagyományos máltai munkát végez kezdettől fogva, szociális és karitatív jellegűt. Ez azt jelenti: segítséget nyújtani a szükségben lévőknek, betegeknek, öregeknek, fogyatékkal élőknek, hátrányos helyzetűeknek, egyedülállóknak, nagycsaládosoknak, veszélyeztetett környezetben élőknek és a lelki segítségadás nemzetiségi és vallási hovatartozás nélkül. A 41 fős csoportnak olyan feladatot kellett kitalálni, ami teljesíthető és értékelhető is. Tudtuk milyen feladatra vállalkoztunk, de nem volt tapasztalatunk. Felmértük a csoport adottságait: tájékozódtunk a lakosság összetételéről, ki milyen réteggel áll kapcsolatban, mit tud tenni adott körülmények, lehetőségek között.

Kiemelte legfontosabb programjainkat is:

 • "Beszélgetek Veled." Az idősek, betegek szükségben lévők látogatását jelenti. Kezdetben nem volt könnyű a bizalmatlanság miatt. Ma már egy kicsit jobb a helyzet, mivel nem vagyunk ismeretlenek.

 • Benépesült az Idősek Otthona és felvettük velük a kapcsolatot. Ma már az Oszkóban lévő otthonnal is kapcsolatban állunk.

 • Az általános iskola eltérő tagozatosainak kezdettől fogva gyermeknapot tartottunk. 10 évig örülhettünk egymásnak, amíg nem integrálták őket az osztályokba. Az óvodásokat is bevontuk a programunkba, és a rászoruló gyerekeknek ez évtől farsangot tartottunk. Egy jó kis uzsonna, műsor, tombola, és az egész évben gyűjtött játékok kiosztása. Az idei évben a csoport elismeréseként február 7-26-ig Liechtensteinbe mehetett üdülni 16 gyerek és 4 kísérő tanár a régión keresztül a svájci Vöröskereszt és a Hercegnő meghívására, ajándékképen.  Sok ajándékkal és élményekben gazdagon értek haza.

 • Az egyedül élőknek kezdettől fogva "Karácsonyvárót" tartunk. Évente felmérjük a lehetőségeinket, és a létszámot. Két csoportra osztjuk őket, akik el tudnak jönni hozzánk, azokat megvendégeljük, kb. 100-120 fő évente. A járóképtelen betegeket, pedig egy kis élelmiszer csomaggal felkeressük. Ez a legaktívabb időszakunk. Továbbra is a célunk, hogy a gyerek rendezvényt és a "Karácsonyvárót" a lehetőségeinkhez mérten megtarthassuk. Sokat áldoznak erre társaim is. Ha csak egy délutánra való örömet, kikapcsolódást tudunk szerezni, megér minden fáradságot.

 • Segítettünk még nagycsaládosokon, egyéb rászorulókon élelmiszerrel, gyógyszerrel.

 • Ruhát osztunk havonta, meg amink van 8-10 segítővel. Azt látjuk, szükség van ránk, általában 30-45 ember keres meg bennünket ezekben az időpontokban.  Két éve ehhez az önkormányzat az üresen álló volt kollégium épületében tudott helyet biztosítani közművek nélkül (költségtakarékossági okokból már az odaköltözés előtt sem voltak közművek), ezért nyitva tartásunk időjárás függő.

 • Csatlakoztunk a Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR üzletlánc közös adománygyűjtő akciójához, ennek keretében karácsony előtt tartós élelmiszert gyűjthetünk, ami a miénk maradhat, és kioszthatjuk a rászorulóknak.  2010-ben csoportunk úgy döntött, hogy nem karácsonyra, hanem később, az Önkormányzattal együttműködve adjuk oda fokozatosan a rászorulóknak. Szépen tudtunk gyűjteni, de örömünk hamar elszállt, ugyanis a raktárunkban kétszer is illetéktelenek jártak, az élelmiszert elvitték. Sőt nagyobb mennyiségű ruha is eltűnt, ami az Idősek Otthonába került volna.

 • Tanácsadó szolgálatok működnek kezdettől fogva: jogi, szociális és lelki segély.

 • Pedagógusaink korrepetálnak.

 • A lelki eseményeken 2009-ig egészségügyi ügyeletet tartottunk.

 • Hősök napján 3 fővel koszorúzunk.

 • Lelkiélet területén:

 • 2003-ban a csoport tagjai közül alakult egy 18 fős liturgikus csoport, amely segítette a Plébánia liturgikus bizottságát.

 • A rózsafüzér társulatot (100 főnél több tagja van) újjá szervezetük első pénteki szentmisével, titokcserével.

 • Minden hónap 13-án Fatimai imaóra van a szentmise után.

 • Képviseltetjük magunkat az évente két lelki napon, húsvét előtt Celldömölkön, karácsony előtt Nagykanizsán, illetve a helyi lelkigyakorlaton.

 • A Plébánia Horizont újságját, annak megszűnéséig, 10 és fél évig terjesztettük, 23 fő vállalta a munkát.

A csoport alakulásakor más volt a szervezeti felépítés, akkor még területi központok voltak és Szombathelyhez tartoztunk. 2005-től a győri régióhoz kerültünk, ami rontotta a helyzetünket a romló gazdasági helyzet és a távolság miatt. Pénzbeli támogatást a régióhoz való tartozás óta nem kapunk, csak természetbenit. Az is évről-évre kevesebb.

Támogatóink az elmúlt 10 évben: az Önkormányzat pályázatok útján. Állandó támogatónk a Co-op Vasvár Szövetkezet, a HP Magyarország Kft., egy szombathelyi cég, néhány magánszemély névtelenül. Bevételünk még a tagdíj. Magánszemélyektől is kapunk ruhát, egyebeket. Bútorfélét tárolni nem tudunk, azokat csak közvetíteni tudjuk.42 taggal indultunk, sajnos két kedves tevékeny társunk már az égből figyeli a munkánkat - Bejczi László és Baán Erika, szeretettel emlékezünk rájuk.

Igyekszünk jó kapcsolatot teremteni a környezetünkkel. A Plébániával 10 éves együttműködési megállapodásunk volt, mely kölcsönös tiszteleten és szereteten alapult. Együttműködési megállapodásunk van a helyi általános iskolával, a Vöröskereszttel. Nagyon jó a kapcsolatunk a Co-op Szövetkezettel, a Tűzoltókkal - náluk tartjuk az üléseinket, az Önkormányzattal, a helyi óvodával, a Nagy Gáspár Kulturális Központtal, a Vas megyei Idősek Otthona és Gondozóházával, a Családsegítővel, a most újjá alakult Karitásszal, akikkel készek vagyunk az együttműködésre.

Terv szerint dolgozunk, amely minden évben szinte azonos megfogalmazású, de csodálatos módon az élet mindig gondoskodik arról, hogy más tartalommal töltődjék.

A cél továbbra is a bajba jutottak segítése a lehetőségek szerint. Jelenleg 24 dolgozó és 17 nyugdíjas alkotja a csoportot. A dolgozók természetesen kötöttebbek, a  nyugdíjasok könnyebben mozgathatók, ezért a munka jelentős része rájuk hárul.

Szekularizálódik a világ, de a máltai tagnak szem előtt kell tartani a máltai szellemiséget.

Kérjük közösen a jó Istent, hogy továbbra is segítsen bennünket, hogy a magunk gondjai mellett a bajba jutottakon önzetlenül segíthessünk, a csapatszellem megmaradjon. Hiszen, ha valakin segíteni tudunk, magunknak szerezzük a legnagyobb örömet. Igyekezzünk, hogy a jót még jobban tegyük!"

A visszatekintés után V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár úr, országgyűlési képviselő köszöntötte a csoportot. Méltatta annak eddigi munkáját, és a további teendőinkre is utalt tömör, magvas gondolatokkal. Utólag is köszönjük kedves szavait!

Az emlékülésen jelen volt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli Régiójának vezetője, Lendvai Rezső. A régióvezető szólt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos működéséről. Elemezte a szervezet eddigi tevékenységét, magyarázta a feladatok átalakulásának szükségességét. Mondanivalójában világosan felvázolta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységének társadalmi fontosságát, a vasvári csoport helyét az országos szervezetben. Kiemelte a helyi csoport erősségeit, lehetőségeit.

A megemlékező rész zárásaként emléklapok átadása következett. Elsőként Bárdics Lajosnak, a csoport lelki vezetőjének adta át Lendvai Rezső azt az emléklapot, amelyet Kozma Imre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke írt alá és küldött munkájának elismeréseképpen.

A hálaadó szentmisét Bárdics Lajos nyugalmazott plébános, kanonok, csoporttag celebrálta. Ennek keretében a három tag, akik a 10 év során kapcsolódtak be a munkába, "Ígéretet" tett a hit megtartására és a szegények szolgálatára a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint. A régi tagok pedig megújították a 10 éve tett "Ígéretüket".

Egy csoport eredményes együtt munkálkodásának elengedhetetlen feltétele a tagok közötti jó kapcsolat és barátság. Ennek megerősítése jegyében, illetve az ünnepi hangulat további fokozása érdekében a csoport tagjai közösen ebédeltek a Hubay Étteremben.

Ezúttal mondunk köszönetet Hubay Kingának és családjának, hogy ezt jelentős anyagi hozzájárulásukkal, munkájukkal és kedvességükkel lehetővé tették.

A visszatekintés, az "Ígéret" újbóli letétele, a hálaadás, a közös ünneplés mind-mind újabb erőt, lelkesedést adhat a csoport tagjainak ahhoz, hogy a jövőben még eredményesebben működhessenek.

"Amint a test lélek nélkül holt, úgy a hit is holt tettek nélkül." (Jakab 2,26)

A csoport aktuális közleménye:

A következő ruhaosztás munkanap áthelyezés miatt november 7-én a szokott időben és helyen lesz.                            

 

Unger Józsefné, a csoport tagja       

Program
2021. január 16. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)