Meghívó képviselő-testületi ülésre

2011. június 23. 19:51:43  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 29-én /szerdán/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

               táridejű határozatainak végrehajtásáról,

               a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

               történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

               nyekről, valamint az átruházott hatás-

               körben hozott döntésekről

               Előadó: KOVÁCS TILDA polgármesterN a p i r e n d:

 1. Tájékoztató a város környezetvédelmi helyzetéről, kül- és belterületi utak állapotáról, felújítási ütemezéséről, valamint az árkok, átereszek állapotáról a városban

Előadó: VARGA ZOLTÁN osztályvezető

 1. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátó Intézmény tevékenységéről

Előadó: FÜZI ANDREA intézményvezető

 1. Vasi Triász Kft 2010. évi mérlegbeszámolója

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 1. Beszámoló a Vasi Triász Kft Felügyelő Bizottsága tevékenységéről

Előadó: VARGA ZOLTÁN felügyelő bizottsági tag

 1. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2011./?./ számú rendelet-tervezete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és az egyéb anyakönyvi családi események szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetők közreműködésének díjazásáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2011./?./ számú rendelet-tervezete "A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról" szóló, többször módosított 8/2006./III.31./ számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. FOLYÓ ÜGYEK:
 1. Tájékoztató a geotermikus hőenergia felhasználásával kapcsolatos pályázati lehetőségekről

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 1. Vas Megye Önkormányzatával a Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskolában ellátott közoktatási feladatok átadására, átvételére kötendő közoktatási megállapodás elfogadása

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 1. Előterjesztés a gyermek és ifjúsági fogászat műszervásárlásával kapcsolatban

Előadó: FÜZI ANDREA intézményvezető

 1. Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 2. szám alatti, egészségügyi tevékenység folytatására szolgáló nem lakás célú helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés a Vasvár, Kossuth L.u.8. fsz. 1. szám alatti, 95 m2 alapterületű, komfortos lakás bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés a vasvári 1250/1 és 1250/2. helyrajzi számú ingatlanok ingatlan-nyilvántartásban való átvezetésére

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés a vasvári 1942. hrsz-ú ingatlan park megnevezéssel az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


V a s v á r,  2011. június 22.                                 KOVÁCS TILDA

                             polgármester

Program
2019. október 22. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
20
22
24
25
26
28
29
30
31
Időjárás
16 órakor Vasváron
18.3
77 %
páratartalom
Szél:
1.8 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)