Egyházi hírek

2011. június 21. 18:42:35  nyomtatási kép
 • Július 1.: Jézus Szent Szíve főünnepe, egyben a hónap első pénteke. Délelőtt idős, beteg testvéreinket gyóntatjuk és áldoztatjuk otthonaikban. Este ¼ 7-től rózsafüzért, ¾ 7-kor Jézus Szíve litániát imádkozunk, majd a 7 órai szentmise után a Rózsafüzér Társulat titokcseréje lesz.

 • Július 3-án, vasárnap fél 11-kor a nagymákfai temetőben az újonnan készült harang megáldására kerül sor. Ezt követően 11 órakor az iskolakápolnában lesz ünnepi búcsúi szentmise.

 • Július 7-én és 21-én 10 órakor az Idősek Otthonában is mutatunk be szentmisét.

 • Június 13-án, szerdán este fatimai üzenetek szellemében engesztelést végzünk a templomban: este ¼ 7-től rózsafüzér-imádság, ¾ 7-kor lorettói litánia, 7 órakor szentmise, majd engesztelő imaóra.

 • Az egyházmegyei beosztás szerint július 21-én lesz a vasvári plébániatemplom szentségimádási napja. Ezt a napot XVI. Benedek pápa pappá szentelése 60. évfordulójára emlékezve és érte imádkozva újabb papi hivatásokért ajánljuk fel.  Délelőtt ½ 9-kor is lesz szentmise, melynek végén kihelyezzük az Oltáriszentséget imádásra. Ezt követően egész napos csendes szentségimádás lesz. Este ½ 7-kor közös szentóra, melynek végén lesz az áldás és a szentségeltétel. 7 órakor szentmisével zárul a szentségimádási nap. Venite, adoremus! - Jöjjetek, imádjuk!

 • Július 26-án, Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szüleinek emléknapján a szentmisében a nagyszülőkért imádkozunk.

 • Július 30-án délelőtt 10 órakor ünnepli Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök úr ezüstmiséjét (pappá szentelése 25. évfordulóját) a szombathelyi Székesegyházban. A megyés Főpásztor a vasvári híveket is szeretettel várja a közös hálaadó szentmisére!

 • Július 30-án, szombaton délután ½ 4-kor Sákovics Tibor és Baldauf Renáta, ½ 5-kor Farkas Zsolt és Borsos Nóra, 6 órakor Simon József és Horváth Kinga jegyesek kötnek házasságot templomunkban.

 • Azok a gyermekek, akik a 2011/2012-es tanévben lesznek első osztályosok, iskolai hittanra beírathatók a Plébániahivatalban. A beíratást személyesen valamelyik szülőnek vagy törvényes gondviselőnek kell megtennie.

 • A szünidő, szabadság idején is tartsuk lelkiismereti kötelességünknek a vasárnapi szentmisén való részvételt!

 • A Szentatya imaszándékai július hónapra: Általános szándék: Hogy a keresztények működjenek közre, főleg a szegényebb országokban az AIDS-betegek anyagi és lelki szenvedéseinek enyhítésében. Missziós szándék: Hogy a szerzetesnők, akik missziós területeken dolgoznak, legyenek az evangélium örömének tanúságtevői, és Krisztus szeretetének élő jelei.

 • Hivatali idő a Plébániahivatalban: hétfőtől péntekig, 9-11.30 és 15-17 óra között. Telefonszám: 370-142 (üzenetrögzítő is).


A Család Éve

Boldog II. János Pál pápa Familiaris consortio ("A családi közösség") c. apostoli buzdítása megjelenésének 30. évfordulóján a Magyar Katolikus Egyház meghirdette a Család Évét. Az apostoli buzdítás a keresztény család mai világban betöltött szerepéről és feladatairól szól. A Család Éve célja, hogy a katolikus családok tanúságot tegyenek hitükről és felkeltsék az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család iránt.

Kortársaink közül sokan abban akarják megélni szabadságukat, hogy mindentől függetlenítik magukat, semmire nincsenek tekintettel, a másik emberre sem, a közösségre sem, a saját jövőjükre sem. A kellemes közérzetnek ebben a bűvöletében könnyen megeshet, hogy nem vesszük észre: elmúlik az élet, s amire lehetőségünk volt tegnap, az holnapra már a múlté. Gyakran félünk meghozni életünk nagy döntéseit, elkötelezni magunkat a sírig tartó hűségre a házasságban. Pedig olyan lények vagyunk, akiknek a fejlődéséhez is, a fizikai, szellemi, lelki értékekben való gyarapodásához és kiteljesedéséhez is szüksége van a jó közösség, a szerető család biztonságára. Még Isten szeretetét is a családi élet tapasztatából vett fogalmakkal fejezzük ki. Így tudjuk igazán átérezni, mit jelent, hogy ő szerető Atyánk, mi pedig egymásnak testvérei vagyunk. Ugyanígy az Egyházban és a közösségben is magabiztosabban, harmonikusabban találjuk meg a helyünket, ha átéltük a szeretet és a bizalom légkörét. Ha megtapasztaltuk az anyai szeretetet, igazi értelmet kap számunkra az is, hogy az Egyházat édesanyánknak valljuk.

A család és az élet Isten tervének szerves része, sőt a család lehetővé teszi, hogy megérezzük az Istennel való közösség örömét. A férfi és a nő szerelmének szépsége, ha egész életre szóló szövetségre lépnek egymással, Isten legvonzóbb természetes képét jeleníti meg az emberi társadalomban. Ez az életszövetség a férj és a feleség kölcsönös javára, s az új emberi élet elfogadására és nevelésére irányul. Ma mégis azt látjuk, hogy gyakran hiányzik a nyitottság a sírig tartó házassági közösségre. Mintha félnénk attól, hogy igent mondjunk az életre! A mai városi, de egyre inkább a vidéki élet is úgy szerveződik, hogy nagy nehézséget jelent népes családot fenntartani. Az anyaságot a társadalom nem mindig becsüli meg kellően. A gazdasági válság és a munkanélküliség szorongást és félelmet hoz sok család életébe. Pedig az anyaság és a családok megérdemlik az egész társadalom megbecsülését és szolidaritását. Az ő támogatásuk nem pusztán szociális kérdés, hanem egész népek, társadalmak jövőjének, létének vagy nemlétének kérdése. A Család Évének az is célja, hogy legyen a család maga is a közös hit, a közös imádság otthona. Minden vasárnapi litánia keretében imádkozunk a vasvári családokért. A Család Éve 2011. december 30-án, Szent Család vasárnapján ér majd véget. Bővebb információ a www.csaladeve.hu internetes portálon olvasható.


Huszár Balázs

Program
2020. szeptember 23. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)