Testületi ülés: beszámolók, tájékoztatók a napirendek között

2011. június 01. 17:30:06  nyomtatási kép

A város képviselő-testülete legutóbbi ülésén három főbb napirendi pontról döntött, majd a folyó ügyek húsz pontját tárgyalták. A beszámolók, tájékoztatók mellett napirenden volt a következő tanévben indítható osztály- és csoportlétszámok kérdése, valamint a kisváros önkormányzatának tagsága az alakulóban lévő Vasi-Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesületben.

Kovács Tilda polgármesterasszony köszöntötte a tanácskozás résztvevőit, majd a napirendek módosítását kérte. A folyó ügyek egy pontját levették napirendről a képviselők, majd a megvitatandó ügyek számát hárommal bővítették, így tanácskoztak a Vasi-Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesületben való részvételről, a Vasi-Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsának folyószámla-hitelkeret igénybevételéről, valamint a szennyvízelvezetési projekthez kapcsolódó EU önerőalap-pályázat benyújtásáról is. A két ülés közötti beszámoló elfogadását követően elsőként a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót hallgathatták meg a képviselők. A bizottság véleményét Sejber Mihály képviselő tolmácsolta, kiemelte: szerintük az ezzel a területtel foglalkozó szakemberek megfelelően és közmegelégedésre végzik el feladataikat. Munkájukért maximális elismerés jár.

Kovács Tilda hozzászólásában elmondta: a népmozgalmi adatsorok igencsak pozitív jelenséget mutatnak. Ugyanis 2009-ről 2010-re ötven százalékkal csökkent az elvándorlók száma. Mindez egy olyan, a város jövőjébe vetett bizalmat is mutat, amit meg kell őrizni. A beszámoló kapcsán elmondta: a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő helyi családok számát összevetette más városok adataival, s a vasvári számok arányosak, reálisak. A képviselők a beszámolót egyhangúlag elfogadták, s a Vasivíz ZRt. 2010. évi beszámolójának, s az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelentésének megvitatása következett. Kovács Tilda köszönetet mondott a részvénytársaság vezetőségének az együttműködésért. Mint mondta: a beruházások folyamatosak, sok felújítás volt az elmúlt időszakban, s a város kéréseit maximálisan figyelembe veszi, teljesíti a vállalat vezetősége. A beszámolót egyhangúlag elfogadták.

A nevelés-oktatásról

A továbbiakban az oktatási intézményekben indítható jövő évi osztály- és csoportlétszámokról döntött a testület. Ennek alapján a Ficánkoló Óvodában a következő tanévben - a jelenlegihez hasonlóan - hat óvodai csoport indulhat majd, a Kardos László Általános Iskolában évfolyamonként két osztály indul, így jövőre az 1-8. évfolyamon 16 osztály, az alsóújlaki tagiskolában pedig egy összevont osztályban folyik majd a pedagógiai munka. A létszámok jóváhagyását követően a Kardos László Általános Iskola házirendjének, valamint alapító okiratának szükségszerű módosítását hagyta jóvá a testület.

Bérleti szerződések, lakásbérletek, folyószámla-hitel

A folyó ügyek pontjai között két önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntöttek pozitívan a képviselők, majd Rábahidvég, valamint Győrvár községek településszerkezeti és szabályozási tervének módosítását véleményezte és hagyta jóvá a testület. Ezután a folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításának kérdése került napirendre. A város önkormányzata ugyanis 130 milliós folyószámla-hitelkerettel rendelkezik, melynek hosszabbítása évente szükséges. Elhangzott: a hitelkeret azért is szükséges, mert az önkormányzat legnagyobb összegű saját bevételei, a helyi adók nem havonta, hanem évente két-három részletben érkeznek, a kiadásokat viszont folyamatosan fizetni kell. Így a testület a hosszabbítás mellett döntött. Majd négy, Alkotmány utcai költségalapú lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról, illetve bérbe adásáról határoztak a kisváros képviselői.

A továbbiakban a Telenor bázisállomás alatti földterület bérleti szerződését tárgyalta ismételten a testület. A képviselők a vállalat kérését - miszerint hagyják jóvá a 18 százalékos bérleti díj csökkenést - elutasították. Engedélyezték viszont a Vodafone Magyarország Zrt. által tervezett távközlési bázisállomás telepítését.

Az új napirendek

Jóváhagyta a testület a város a Vasi-Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesületben való részvételét, s ennek ellenőrző bizottságába Tóth Balázs alpolgármester urat delegálta. Ugyancsak pozitív döntés született a Vasi-Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsának folyószámla-hitelkeret igénybevételéről, valamint a szennyvízelvezetési projekthez kapcsolódó EU önerőalap-pályázat benyújtásáról is.

Beszámolók, tájékoztatók

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója, s a kft. felügyelő bizottsági tagjának beszámolója következett. Ennek kapcsán Kovács Tilda polgármesterasszony elmondta: a nagy összegű kintlévőségek behajtására még nagyobb figyelmet kell fordítani. Meg kell gondolni annak a lehetőségét is, hogy az önkormányzat határozattal segítse ezt: például, akinek a közművek felé tartozása van, míg nem rendezi azt, nem hosszabbítják meg a bérleti szerződését az önkormányzati bérlakásra.

Majd a kft. ügyvezető igazgatójának vasvári távfűtéssel kapcsolatos tájékoztatóját hallhatták a képviselők. A geotermikus energia helyzetéről, ennek fejlesztési lehetőségeiről, valamint a biomassza alkalmazási lehetőségeiről is tájékoztatást kaptak.


Végül zárt ülés keretében egy önkormányzati tulajdonban lévő lakás szociális jelleggel történő bérbeadásáról döntött a testület.
-vv-

Program
2020. november 23. hétfő
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)