Képviselőtestületi ülés és közmeghallgatás

2011. február 17. 18:00:33  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 24-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel

közmeghallgatással egybekötött ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.


NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

               táridejű határozatainak végrehajtásáról,

               a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

               történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

               nyekről, valamint az átruházott hatáskör-

               ben hozott döntésekről

               Előadó: KOVÁCS TILDA polgármesterN a p i r e n d :

 1. Alsóújlak, Bérbaltavár, Vasvár Közoktatási Intézményfenntartó Társulás iskolájának 2011. évi intézményi költségvetés-tervezete

(Együttes ülés keretében tárgyalva Alsóújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületével és Bérbaltavár Község Önkormányzata Képviselő-testületével)

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 1. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2011./?/ számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 1. Közmeghallgatáson résztvevő lakosság tájékoztatása a

Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás tevékeny-

ségéről

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 1. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2011./?./ számú rendelet-tervezete a gyermekek védelméről szóló 2/2007./II.28./ számú rendelet módosítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2011./?./ számú rendelet-tervezete az egyes szociális ellátásokról szóló, többször módosított 3/2007./II.28./ számú rendelet módosításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. FOLYÓ ÜGYEK:

  1. Előterjesztés a Nagy Gáspár Kulturális Központ 2011. évi munkatervének fenntartói jóváhagyására

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

  1. Pályázat kiírása civil szervezetek 2011. évi támogatására

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

  1. Kardos László Általános Iskola technikai alkalmazotti álláshelyek betöltésére irányuló kérelme

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

  1. Előterjesztés a Vasvár, Árpád tér 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség értékesítése ügyében

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

  1. "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" elnevezésű pályázaton való részvétel (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre)

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

  1. Előterjesztés Hegyi Andrea Vasvár, Eötvös L.u.6/A. fsz. 3. sz. alatti lakos lakásügyében

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

  1. Előterjesztés a Vasvár, Németh A. u. 3. fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

  1. Előterjesztés Szakály Melinda lakásügyében

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

  1. Előterjesztés Püspökmolnári Község Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosításának véleményezésére

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

  1. 14/2011./I.27./ számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

  1. Vasvár város intézményeinek és a város közvilágításának villamos energia beszerzésére közbeszerzési eljárás megindítása (Az ajánlattételi felhívás utólag, várhatóan kedden kerül kiküldésre.)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyzőV a s v á r,  2011. február 14.
                                      KOVÁCS TILDA s.k.

                                       polgármester

Program
2019. október 22. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
20
22
24
25
26
28
29
30
31
Időjárás
15 órakor Vasváron
17.3
82 %
páratartalom
Szél:
1.1 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)