Képviselőtestületi ülés

2010. február 21. 15:57:00  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 25-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel közmeghallgatással egybekötött ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-
                ben hozott döntésekről
                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


N a p i r e n d :

I. Alsóújlak, Bérbaltavár, Vasvár Közoktatási Intézményfenntartó Társulás iskolájának 2010. évi intézményi költségvetés-tervezete
(Együttes ülés keretében tárgyalva Alsóújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületével és Bérbaltavár Község Önkormányzata Képviselő-testületével)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

II. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2010./?/ számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

III. Közmeghallgatáson résztvevő lakosság tájékoztatása a
Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás tevékeny-
ségéről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


IV. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés a Városi Művelődési Ház 2010. évi munkatervének fenntartói jóváhagyására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

2) Pályázat kiírása civil szervezetek 2010. évi támogatására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

3) Vasvár Város Önkormányzat 2010. évi Informatikai Koncepciójának megalkotása
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4) Előterjesztés személyszállító kisbusz beszerzésére
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

5) Rádió 8 Körmend műsoridő-lekötési javaslatának megtárgyalása
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

6) Létszámleépítés elrendelése a Kardos László Általános Iskolában
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

7) Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8) Megállapodás kötése a vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola és Kollégium támogatására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

9) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztás támogatásával kapcsolatos felhívásához
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

10) Előterjesztés a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának kérelméhez
Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester

11) Előterjesztés az Önkéntes Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzésére vonatkozó pályázati igényének megerősítéséhez
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

12) Előterjesztés a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár pályázatának támogatásához
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

13) Előterjesztés Böcskei Lászóné Vasvár, Szentmihályfalvi u. 30. fsz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

14) Előterjesztés Véberné Szendi Edit Vasvár, Árpád tér 4. I/1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

15) Előterjesztés Hegyi Andrea Vasvár, Eötvös L.u.6/a. fsz. 3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

16) Előterjesztés Görcsi Beáta Vasvár, Árpád tér 4. fsz.2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

17) Előterjesztés Balogh Jánosné Vasvár, Németh A. u. 2. fsz. 4. szám alatti lakos önkormányzati lakásának szociális úton történő ismételt bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

18) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakások szociális jelleggel történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

19) Vasvár Város Önkormányzata teljes ellátás alapú villamos energia vétele
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

V a s v á r,  2009. február 20.

 

                                      V. NÉMETH ZSOLT
                                       polgármester

 

Program
2019. május 23. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
19
20
21
22
23
24
27
28
30
31
Időjárás
23 órakor Vasváron
12.9
60 %
páratartalom
Szél:
2.5 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)