Meghívó Képviselőtestületi ülésre

2009. december 11. 13:42:13  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. december 17-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


N a p i r e n d:

I. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi munkatervének elfogadása
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

II. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./?/ számú rendelet-tervezete "A gyermekek védelméről" szóló 2/2007./II.28./ számú rendelet módosítására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

III. Előterjesztés a folyékony hulladékszállítási szolgáltatás elvégzésére beérkezett pályázat elbírálásához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

IV. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./?/ számú rendelet-tervezete a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 10/2002./III.29./ számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./?/ számú rendelet-tervezete a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 2/1994./I.28./ számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VI. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./?/ számú rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 13/2006./VII.15./ számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VII. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

2) Előterjesztés a vasvári köztemetők közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetési díjának emeléséhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

3) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. I/1. szám alatti, 44 m2 alapterületű, összkomfortos szolgálati lakás bérleti szerződésének megszüntetésére, valamint pályázati úton történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4) Előterjesztés hóeltakarítási szerződés módosításához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5) Előterjesztés gázbekötési jog forgalmi értékének megállapításához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Előterjesztés a 2009. évi Közbeszerzési Terv kiegészítéséhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés a vasvári települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8) Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata intézményeinek villamosenergia beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 


ZÁRT ÜLÉS:
9) Előterjesztés Vas Megye Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozásához
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

10) Előterjesztés Balogh Jánosné Vasvár, Németh A. u. 2. fsz. 4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11) Előterjesztés Horváth Győző Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meg nem hosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

V a s v á r,  2009. december 10.

 


                                    V. NÉMETH ZSOLT
                                 polgármester


 

Program
2019. október 22. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
20
22
24
25
26
28
29
30
31
Időjárás
16 órakor Vasváron
18.3
77 %
páratartalom
Szél:
1.8 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)