Meghívó

2008. november 24. 19:09:41  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 27-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


N a p i r e n d:

I. Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2008. ¾ éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

II. Vasvár Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciója
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

III. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2008./?/ számú rendelet-tervezete Vasvár Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2005./X.28./ számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

IV. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

2) Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való pályázati részvételhez
Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester

3) Előterjesztés a folyékony hulladékszállítási szolgáltatás elvégzésére beérkezett pályázat elbírálásához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4) Előterjesztés Vörös Istvánné Vasvár, Szentmihályfalvi u. 3/A. fsz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5) Előterjesztés Szabó Józsefné Vasvár, Németh A. u. 4. fsz. 3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Előterjesztés Krisztánovics Józsefné önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelméhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés Bajczik Hajnalka önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelméhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8) Előterjesztés a Vasvár, Németh A.u. 2. fsz. 6. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9) Előterjesztés a Vasvár, Németh A.u. 2. fsz. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás szociális jelleggel történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. III/2. szám alatti önkormányzati lakás pályázat útján történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. IV/1. szám alatti, 51 m2 alapterületű, összkomfortos lakás bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. II/4. szám alatti, 72 m2 alapterületű összkomfortos lakás bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

13) Előterjesztés a Vasvár, Árpád tér 8. szám alatti helyiségcsoport bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

14) Előterjesztés Vasvár köztéri játszótereinek felújítása című HÖF CÉDE (1800059/08CÉDE) pályázat önerejének módosításához
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

15) Előterjesztés a Vasvári Kardos László Általános Iskola felújításához kapcsolódó szolgáltatást nyújtók kiválasztására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

16) Előterjesztés a vasvári 1503/5 és az 1504. hrsz-ú földrészlet bérleti pályázatához (Írásos anyag utólag kerül kiosztásra.)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

V a s v á r,  2008. november 20.

 


                                V. NÉMETH ZSOLT
                                 polgármester   

Program
2019. november 16. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
22 órakor Vasváron
10.2
99 %
páratartalom
Szél:
0.5 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)