Meghívó

2006. április 25. 16:11:56  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. április 27-én /csütörtökön/ 14.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt
                határidejű határozatainak végrehajtásá-
                ról, a legutóbbi képviselő-testületi ü-
                lés óta történt fontosabb intézkedések-
                ről, eseményekről, valamint az átruházott
                hatáskörben hozott döntésekről
             Előadó: NÉMETH ZSOLT polgármester

 

N a p i r e n d :

I. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ?/2006./?/ számú rendelet-tervezete a helyi önkormányzat képviselői, valamint bizottsági tagjai tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 3/1995./I.27./ számú rendelet módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

II. Vasvár Város Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének elfogadása
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

III. FOLYÓ ÜGYEK:

1) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6-8. szám alatti irodahelyiség bérbeadására kiírt pályázat elbírálásához /Az írásos anyag utólag kerül kiküldésre./
Előadó: VARGA ZOLTÁN osztályvezető

2) Előterjesztés a Vasvár, Főszolgabíró tér 3. szám alatti üzlethelyiség bérbeadására kiírt pályázat elbírálásához /Az írásos anyag utólag kerül kiküldésre./
Előadó: VARGA ZOLTÁN osztályvezető
3) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására /Az írásos anyag az ülés előtt kerül kiosztásra./
Előadó: VARGA GYULÁNÉ osztályvezető

4) Előterjesztés a Vasvár, Vérmező u. 9. szám alatti lakások átalakításához
Előadó: VARGA ZOLTÁN osztályvezető

5) Előterjesztés a vasvári 0456/3. hrsz-ú telek értékesítéséhez
Előadó: VARGA ZOLTÁN osztályvezető

6) Előterjesztés a polgármester illetményének és költségátalányának megállapítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8) Felhívás az árvízzel veszélyeztetett települések támogatására
Előadó: NÉMETH ZSOLT polgármester

9) Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kérelméhez
Előadó: NÉMETH ZSOLT polgármester

10) Előterjesztés a Mentőöv Alapítvány és   Koordinációs Iroda támogatási kérelméhez
Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester

11) Előterjesztés a "Vasvár történelmi városközpontjának rekonstrukciója" című projekt építési kivitelezői szerződés határidő hosszabbításához
Előadó: NÉMETH ZSOLT polgármester

12) Előterjesztés "A Vasvári Ficánkoló Óvoda kistérségre ható humán infrastruktúra fejlesztése" projekt műszaki tartalmának csökkentéséhez
Előadó: PÁLLÁNÉ Dr. LAKICS ERIKA aljegyző

13) Előterjesztés a Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006. /Interreg III/A/ keretében "A Katonák útja kulturális, turisztikai központ létrehozása" elnevezésű projekt végrehajtásához kapcsolódó egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálására /Az írásos anyag utólag kerül kiküldésre./
Előadó: PÁLLÁNÉ Dr. LAKICS ERIKA aljegyző

 

V a s v á r ,  2006. április 21.

 


                                      NÉMETH ZSOLT
                                      polgármester

Program
2021. február 28. vasárnap
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)