Civil fórum - 2006. január 10.

2006. február 03. 21:54:00  nyomtatási kép

Ha január eleje, akkor találkozás, eszmecsere a civil szervezetek képviselõivel. Kovács Tilda alpolgármester asszony naptárában fontos feladatként van bejelölve ez az összejövetel.

Idén Németh Zsolt polgármester úr is aláírta a meghívót és tiszteletét is tette. Alpolgármester asszony különleges évnek nevezte 2005-öt. Pályázatot készített el, amelyben a
kultúra helyi fõszereplõinek több éves eredményes munkáját taglalta, az intézmények és a civil szervezetek egymást erõsítõ és kiegészítõ szerepét hangsúlyozta. Kiemelte hagyományos rendezvényeink színvonalát, kiterjedt, határon átnyúló kapcsolataikat, nemzetközi hírû együttesek szerepeltetését. (A kötetnyi pályázati anyagot közreadta, tanulmányozhatták a jelenlévõk.) Jó az együttmûködés a képviselõ-testülettel, az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsággal, akik pályázataikat támogatják, és ösztönzik a színvonalas és tömegeket vonzó rendezvények szervezését.
Az évek óta végzett nívós munka elismeréseként
- errõl elõzõ számunkban beszámoltunk
- a kisvárosok kategóriájában elsõként Vasvár
a Kultúra Magyar Városa címet nyerte el. Alpolgármester asszony megköszönte a közremûködõk, az intézmények és az aktivisták, a civil szervezetek segítségét, a rengeteg munkát. Nélkülük nem lett volna befutó Vasvár!
Megemlítette, hogy messzemenõen jó élményei
vannak a különbözõ elõkészítésekrõl, egyeztetésekrõl. Az önzetlenség, az önkéntes vállalások sokasága tette lehetõvé, hogy programjaink, a szabadidõsek is sikeresek. A várossá avatás 20. évfordulóján jó érzés az elismerés,
az országos megméretésen aratott siker.
Majd átadta a szót Németh Zsolt polgármesternek, aki elismerte, hogy különlegesen indult ez az év. Lekésett a tûzijátékról. A térre érve már csak a spontán maszek bemutatóból kapott ízelítõt és hallhatta, hogy kissé hibás
volt a tûzijáték, mert a 2006-ból csak az elsõ fele látszott. Hát igen, csak ennyit rendelt meg polgármesterünk, ugyanis ezzel szerette volna jelezni a várossá válás 20. évfordulóját.
(Egyébként a meghívón is volt erre utalás!) Õ is gratulált az elismeréshez és kifejezte köszönetét a jelenlévõknek. Vajon mi a fontos az emberek számára? - kérdezte. A gyerekeknek az, hogy legyen olyan hely, ahol mozoghatnak,
felszabadultan kikapcsolódhatnak. Idõsebbeknek az, hogy ne változzon semmi, mert fontos a megszokottság, a nyugalom. Úgy vélte, hogy jól mûködõ közösségek kellenek ahhoz, hogy minél többen jól érezzék magukat. Szólt a fejlõdésrõl, változásokról is. Pl.20 éve még négy rendõr volt Vasváron, most jól mûködõ kapitányság van, de van már mentõállomásunk, földhivatalunk is. Százzal több közszolgálati dolgozó van, mint a rendszerváltás elõtt. Sok mindent magunknak kell megteremtenünk keserves munkával, az életfeltételek javítása hosszú idõt vesz igénybe. Addig is, közben is szeretnénk jól érezni magunkat. Ehhez szükséges a jó közösségek létezése, együttmûködése. Polgármester úr ezután tájékoztatott
a folyamatban lévõ beruházásokról (új Közösségi Ház, fogyatékkal élõk nappali foglalkoztatója) és utalt a további teendõkre (csatornázás, ipari beruházás,
Tretter-ház felújítása). Hamarosan el lehet kezdeni az új Közösségi Ház civil szervezetek életében betöltött szerepének tervezését is. Utalt arra is, hogy igaz, hogy sok munkahely megszûnt Vasváron, de 1990 óta 572
olyan munkahely létesült, amelynek nem volt elõzménye, (pl. EDS 100 fõ, Hegyháti Jóléti Szolgálat 80 fõ, Idõsek Otthona 45 fõ.) Más szakmákra, több szolgáltatásra van szükség, igény és lehetõség. További jó együttmûködést
és sikerek elérését kívánta pohárköszöntõjében. Ezután hozzászólások következtek. Erdei Ferenc (Hacsek): Büszkének kell lenni Vasvárra! Szeretet, ragaszkodás, fanatizmus, elhivatottság kell! Példaként Varga Jenõ bácsit, Komor Andrást, Horváth Lászlót (Colos), Sejber
Mihályt, Unger Józsefet hozta fel, akikre fel lehet nézni. Megáll a levegõ, ahol ÕK vannak! - fogalmazott röviden. Kérte, hogy továbbra is mutassanak példát és minél több követõt, lokálpatriótát kívánt az ifjúság soraiból.
Pusztai Antal: Az emberek többsége az anyagiak után érdeklõdik. Ezt a közösségi életnél félre kell tenni. A saját szabad idõbõl önként kell áldozni, nem nézni, mennyiért, hogy megéri-e. Az utánpótlást, a fiatalok beszervezését, a fiatalítást, ifjúsági tagozatok
létrehozását támogatja, tartja szükségesnek. Kovács Tilda: Jól érezzük magunkat. Közéleti és közérzeti jólétünk van. Ez fõként rajtunk múlik, ezért tudunk tenni és teszünk is.
Civil fórum - 2006. január 10. Áldozatvállaló személyek kellenek (adminisztráció,szervezés, rendszeresség, felelõsség, csoportmunka, feladatok elosztása). Az
anyagi jólét egészen más kategória.
Németh Zsolt: A közéletben résztvevõk legyenek igényesek! Vasvári megoldásokat kell kitalálni! Van, ami megszûnik, mert eljárt felette az idõ (pl. közfürdõ), és jelentkeznek új igények (pl. köztestületi tûzoltóság). Uszoda
indul hamarosan. Használni kell! Megszervezhetõ és fenntartható a sokféle igényt kielégítõ mûködése. Az új buszt is használni kell, mint a kisbuszt.
Varga Jenõ: A természetjárók nevében megköszönte a kisbuszhoz jutás lehetõségét. Reméli, hogy az új buszt is igényelhetik nagyobb túráik lebonyolításához.
Alpolgármester asszony: A honlapra küldendõ fotósorozatokra, életképekre, rövid beszámolók
küldésére hívta fel a civil szervezetek képviselõit.
Horváth László (modellezõ): Bizony több fotósorozat, nagyobb reklám kellene! A rendezvényekrõl részletesebb elõzetes kínáló, majd utána értékelések, tapasztalatok összegzése lenne kívánatos. Hangsúlyosabban jelenjenek
meg a felhívások plakátokon, újságokban, honlapon is!
ACivil Fórum az 1,6 millió forintos, kitüntetéssel
járó díjból 1 millió forintot az 1956-os emlékmû, szobor pályázati önrészére, 600 ezer forintot pedig egy Vasvár városról reprezentatív kiadvány megjelentetésére javasol
felhasználni.
Nehéz év elé nézünk, ismét hiányos lesz a költségvetésünk, de várhatóan nem csökken a civil szervezetek támogatására szánt önkormányzati keret, jegyezte meg Németh Zsolt polgármester. További jó civil közérzet reményében búcsúztak egymástól a fórum résztvevõi.

Program
2021. március 2. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)