Őrségi Vásár programok

2005. június 23. 20:33:01  nyomtatási kép


25. Õrségi Vásár
Vásári programok


2005. június 24. péntek

16.00 Kapornaki találkozó Helyszín: Kapornak (Krplivnik) Szlovénia Helytörténeti és Nép­rajzi Gyûjtemény (Tájház)
19.00 Népmûvészeti kiállítás Bajánsenyén a mûvelõdési ház­ban Kiállítók: Völgyi Andrea népi játszóházi foglalkozásvezetõ szõt­tes kiállítása, Tóth János népi ipar­mûvész, fazekas kerámia kiállítása. Megtekinthetõ: a vásár ideje alatt szombat, vasárnap 9.00-20.00.
19.00 Török Márton Ibolya és Szabó Balázs amatõr festõk kiállítása a felsõjánosfai mûve­lõdési házban. Megtekinthetõ: szombat, vasárnap 9-20 óráig,
20.00 Vásárnyitó bál Õriszentpéteren a sörsátorban (szabadtéri színpad mellett). Ze­ne: Fáraó. 24.00 órától sztárven­dég: Matyi és a Hegedûs.

Június 25. szombat

6.00 Horgászverseny a ba­jánsenyei Robinson tavon Ne­vezni a helyszínen lehet!
8.00 X. Örség - Goricko gyalogos túra Indítás helye: Szalafõ, kultúrház. Táv: 21 km Szint: 300 m. Nevezni 7.45-ig lehet, nevezés díja: 250 Ft. Fi­gyelem! Útlevél vagy személy­igazolvány szükséges!
8.30 X. Õrség - Goricko ke­rékpáros túra Indítás helye: Szalafõ, Kultúrház. Táv: 51 km Szint: 600 m. Nevezni 8.15-ig lehet, nevezés díja: 250 Ft. Fi­gyelem! Útlevél vagy személy­igazolvány szükséges!
9.00 Kirakodóvásár Õriszentpéter központjában Ha­zai, vajdasági, székelyudvarhe­lyi és muravidéki kézmûvesek bemutatkozása
9.00 25. Jubileumi Õrségi Vásár megnyitása Õriszentpé­ter központjában Az õrségi te­lepülések polgármesterei, és a meghívott vendégek jelenlét­ében a vásárt megnyitja prof. dr. István Lajos, a Vas Megyéért Egyesület elnöke. Közremûköd­nek: a Veszprémi Ifjúsági Fú­vószenekar és a Fortuna mazso­rett csoport.
10.00 Játszóház és kézmûves foglalkozás az õriszentpéteri mûvelõdési ház udvarán
10.00 Nomád tábor (Só­lyomliget csoport közremûködé­sével). Helyszín: õriszentpé­teri mûvelõdési ház belsõ udva­ra. Íjászat, íjászoktatás, amatõr íjászverseny gyerekeknek, arc­festés, hennafestés, lovagoltatás
10.00 Kiállítás-megnyitók az õriszentpéteri mûvelõdési házban
11.00 Kiállítás megnyitók a Körzeti Általános Iskola épüle­tében Helyszín: Õriszentpéter, Városszer 56.
13.00-22.00 Kulturális, szó­rakoztató és folklór progra­mok Helyszín: szabadtéri szín­pad Õriszentpéter (rossz idõ es­tén a sörsátorban)
13.00 Térzenével kísért show-tánc bemutató Elõadják: Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar és a Fortuna mazsorett csoport.
14.00 Folklór délután Közre­mûködnek: Vasvári Kármentõ Együttes, Szivárvány Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, vasvári Kenderke Néptánc együttes, Néptánckör, Sárvár, kí­séri: Lenvirág együttes, Dob­ronaki Nótázók (Szlovénia), Ungaresca táncegyüttes
16.30 Ír sztepptánc csoport bemutatkozása (Lenti)
16.40 Bárányfelhõ bodorító Lázár Ervin meséje a Táltos Szín­pad elõadásában. A színjátszó csoport a délután alatt több alka­lommal is vidám vásári jelenettel szórakoztatja a közönséget.
17.00 "Mulassunk együtt" ze­nés kabaré mûsor Közremûköd­nek: Maksa Zoltán, Berentei Pé­ter, Fazekas József, Szántai Ildikó, Kovács József, Ruszty Miklós.
18.30 Big Mouse Band sramlizenekar koncertje
19.30 Varnus Xavér orgona­hangversenye Helyszín: refor­mátus templom, Bajánsenye.
20.00 Bravó Bál Õriszentpéteren a sörsátorban (a szabad­téri színpad mellett). 24.00 órá­tól sztárvendég: Crystal.
22.00 Tûzzsonglõrök bemu­tatója - tüzes fáklyák, tûzfújás, zenés-tüzes akrobata produkció.

Június 26. vasárnap

8.30 Mise Római katolikus templom, Õriszentpéter
9.00 Koronglövõ verseny Szombathelyi Erdészeti Rt. szer­vezésében. Helyszín: õriszentpé­teri bárkás tavi lõtér
9.00 Kirakodóvásár Õri­szentpéter központjában Ha­zai, vajdasági, székelyudvarhe­lyi és muravidéki kézmûvesek bemutatkozása.
10.00 Mise Római katolikus kápolna, Bajánsenye
10.00 Istentisztelet Reformá­tus templom, Õriszentpéter
10.00 Játszóház és kézmû­ves foglalkozás az õriszentpé­teri mûvelõdési ház udvarán
10.00 Nomád tábor Helyszín: õriszentpéteri, mûvelõdési ház bel­sõ udvara. Íjászat, íjászoktatás, amatõr íjászverseny gyerekeknek, arcfestés, hennafestés, lovagoltatás
11.00 Nagykanizsai Gólyalá­basok bemutatója Helyszín: sza­badtéri színpad, Õriszentpéter. A bemutatót követõen gólyalábas fel­vonulás a vásárutcában, bátrabbak­nak kipróbálási lehetõséggel is!
11.00 Istentisztelet Evangé­likus templom, Õrimagyarósd
13.00-19.00 Kulturális, szó­rakoztató és folklór progra­mok Helyszín: szabadtéri szín­pad, ,Helyszín: (rossz idõ es­tén a sörsátorban)
13.00 KREPP modern gyer­mektánccsoport elõadása
13.30 Hórukk Színpad elõ­adásában slágerparádé
14.00 Koncert gyerekeknek
14.45 Muravidéki Mûvelõ­dési Egyesület bemutatkozása
15.00 Blackriders együttes koncertje, ír és amerikai népzene
16.00 Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Táncklub
16.30 Szandi gyerekmûsora
17.00 Soproni sörivó ver­seny Helyszín: sörsátor. Nevez­ni a helyszínen lehet!
18.00 Apostol koncert Hely­szín: sörsátor - belépés ingyenes!
19.00 Dohnányi Trió kon­certje Helyszín: Õriszentpéter, római katolikus Templom
19.00 Vásárzáró Utcabál Zene: LUX. Helyszín: mûvelõ­dési ház udvara Õriszentpéter.


Kísérõ programok

Póni lovaglás Helyszín: a körzeti Általános Iskola (Õri-szentpéter, Kovács szer 7.) mel­letti park. Vásár ideje alatt szombat, vasárnap egész nap!
Biorezonanciás egészségi ál­lapotfelmérés - Energy Klub Za­laegerszeg. Helyszín: mûvelõdési ház, Õriszentpéter. Idõpontja: szombat, vasárnap: 9.00-18.00. A lélek és a test egyidejû regenerá­ciója ENERGY termékekkel és a BEACH -VIRÁGTERÁPIA (lé­lekgyógyászat) együttes haszná­latával, nikotinstopp, számítógé­pes mágnes- és fényterápia, infra szauna és gyógymasszázs, cel­lulitisz kezeléssel, izomstimulá­tor és oxigén terápia.


gyu

Rábavidék
XVI. évfolyam 12.szám
Program
2019. május 23. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
19
20
21
22
23
24
27
28
30
31
Időjárás
23 órakor Vasváron
12.9
60 %
páratartalom
Szél:
2.5 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)