Pályázat

2005. június 12. 11:59:22  nyomtatási kép


Hagyományos közművelődé­si tevékenységek, kulturális elő­adások, képzések támogatása
Pályázni lehet:
· művészeti és közművelődési programok megvalósítására,
· a kultúra területén tevékeny­kedő civil szervezetek, alkotó­csoportok működésének támo­gatására,
· ismeretterjesztő előadás-so­rozattal, amely hozzájárul a tele­pülés helytörténetének, kulturá­lis értékeinek a bemutatásához,
· a humán műveltség, a művé­szettörténet, a zenekultúra, az irodalom és a tánckultúra alapis­mereteinek a megismertetésére folyamatos jelleggel.
A pályázaton részt vehetnek civil szervezetek és községi szintű művelődési intézmények, könyvtárak, faluházak.
A pályázatok benyújtási határ­ideje: 2005. szeptember 30-ig.

A pályázatokat az MSZA 1369 Bu­dapest, Pf. 329-es postafiókcímére kell beküldeni! Pályázni csak az alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet, amely az alapítvány honlapjáról ( www.vigado.hu ) letölthető, vagy levélben igényelhe­tő a Művészeti és Szabadművelő­dési Alapítvány címén (1369 Bu­dapest, Pf. 329) felbélyegzett vá­laszboríték megküldésével. A pá­lyázat részvételi díja 800 Ft, me­lyet az űrlaphoz mellékelt csek­ken, postai utalvánnyal vagy átuta­lással lehet befizetni az alapítvány 11786001-21033878 sz. számlájá­ra. Az adatlap beszerezhető és a pályázatokkal kapcsolatban infor­máció kérhető az alapítvány titkár­ságán:

Művészeti és Szabadműve­lődési Alapítvány
1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a.
Tel./fax: 354­3750,
e-mail: iroda@msza.hu
http://www.vigado.hu.

Rábavidék
XVI. évfolyam 11. szám

Program
2019. február 22. péntek
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
19
20
21
24
25
26
27
28
Időjárás
12 órakor Vasváron
9.3
78 %
páratartalom
Szél:
7.4 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)