Vasvári öltöző

2005. március 19. 15:54:31  nyomtatási kép


Vasváron a tömegsport és ver­senysport mindig kiemelt szere­pet játszott a város életében. Egy múlt évi pályázat inspirálására a városi sportkomplexum és sport­pálya környékét sikerült felújíta­ni. Korábban a pályavilágítás is elkészült, most pedig az öltözõ korszerûsítése, felújítása van so­ron. Azonban a pályázat lehetõ­sége valóban csak a legszüksége­sebb munkákra, tetõcserére, a födém megemelésére és belsõ helyiségek átalakítási munkáihoz adott anyagi segítséget.
A közelmúltban három önkor­mányzati képviselõ is ajánlott fel a munkálatokra jelentõs pénzössze­get, valamint a városi szórakozta­tó rendezvények egyik szervezõje is adakozott e célra. De a helyi, építésben részt vevõ vállalkozó is példát mutatott felajánlásokban: lemondott kereskedelmi hasznáról és a beszerzendõ építési anyago­kat önköltségi áron biztosította. Az építési, beruházási munka a végéhez közeledik, melyben maga a mûködtetõ sportegyesület is önkéntes vállalást tett, és a szak­munkákat õk végzik el a vasvári sportöltözõ épületén.

p. M.
Rábavidék
XVI. évfolyam 5 .szám
Program
2021. február 24. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)