Hírek a Kardosból

2005. március 12. 09:18:31  nyomtatási kép


A hagyományokhoz híven ebben a tan­évben is részt vesznek, illetve részt vettek tanítványaink az iskolai, térségi, megyei, sõt országos versenyeken is!

Sportos megmérettetésünk a Gyõrvári História futással kezdõdött. AII. korcsoport­ban 1. helyezett Baksa Adrienn 3.a és Pávlicz Gergõ 4.b. Zergi Borbála 7.b a IV. korcsoport gyõztese. Csapatversenyben iskolánk tanulói az elsõ helyet szerezték meg.

A Hosszúperesztegen megrendezett foci Szajk Kupa gyõztesei a 8. osztályos fiúk: Gangel Marcell, Barabás Bence, Horváth Ákos 8.b, Újhelyi Zoltán, Kovács István, Sejber Bálint 7.c, Sejber Martin 6.c, Robán Dávid 8.c, Bazsó Attila 8.a.

A püspökmolnári Princz Gyula teremlab­darúgó torna I. helyezettje a 4. évfolyamos fiúk csapata: Sipos Martin, Bazsó Bálint 4.a, Pavlicz Gergõ, Vincze Martin, Palatin Bence 4.b, Bõsze Botond, Rumi Marcell, Szierer Pé­ter, Tóth Dániel, Szabó Christopher 4.c.

Nemcsak fiaink vettek részt focikupákon. Ebben a tanévben a Vasváron megrendezett kistérségi leány teremlabdarúgó kupa III. korcsoportjának gyõztesei a 6. osztályos, a IV. korcsoporté pedig a 8. oszt. leányok. A 6.-os lányok csapata: Varga Evelin, Farkas Diána, Farkas Lilla 6.a, Frigy Brigitta, Orsós Anett, Fekete Barbara 6.b, Sinkó Noémi, Kovács Klaudia, Kurimai Kinga, Török Dorottya, Mijasovics Kitti 6.c. A 8.-os csapat tagjai: Varga Andrea, Réfi Bettina, Szabó Anita, Tóth Barbara 8.a, Horváth Kinga, Németh Dóra 8.b, Varga Dóra, Bõsze Boglárka 8.c

Iskolánk Mikulás Kupáján a második he­lyet a 8. osztályos - melynek tagjai: Barabás Bence, Gangel Marcell, Polgár Roland, Sõre Szabolcs, Rózsa Péter 8.b, Robán Dávid 8.c, Bazsó Attila 8.a, Kovács István, Sejber Bálint, Újhelyi Zoltán 7.c - a harmadikat pedig a 7. osztályos fiúk szerezték meg. Csapattagok: Tóth Balázs, Hubay Balázs, Bohár Balázs, Pál Dávid, Pasics Tibor 7.b, Sõre Balázs 7.c, Sejber Martin 6.c, Bõsze Milán 6.a

Az õszi Kistérségi Terematlétikai Bajnok­ság III-IV. korcsoport leány eredményei:

? Ötösugrás: 1. helyezett: Varga Petra 6.c

?  Súlylökés:  1. helyezett: Varga Evelin 6.a

?  Magasugrás: 1. helyezett: Tamás Györgyi 6.b

?  600 m-es futás: 1. helyezett: Tóth Réka 5.b

?  30 m-es futás: 1. helyezett: Németh Dóra 8.b

?  Súlylökés: 1. helyezett: Réfi Bettina 8.a

Az õszi Kistérségi Terematlétikai Baj­nokság III-IV. korcsoport fiú eredményei:

?  Ötösugrás: 1. helyezett: Sejber Martin 6.c

?  Súlylökés: 1. helyezett: Sejber Martin 6.c

?  Magasugrás: 1. helyezett: Sejber Martin 6.c

?  600 m-es futás: 1. helyezett: Gudics Tamás 6.b

?  30 m-es futás: 1. helyezett: Sõre Szabolcs 8.b

?  Ötösugrás:   1  helyezett:  Rózsa Péter 8.b


?  Súlylökés: 1. helyezett: Horváth Erik 8.c

? Magasugrás: 1. helyezett: Rózsa Péter 8.b

A gersekaráti Kölyök Kupán 2. helyezést értek el a III. korcsoportos fiúk: Birkás Ri­chárd 6.a, Wéber Dávid, Bõsze Milán 6.b, Sejber Martin, Horváth Patrik, Balogh Róbert 6.c, Kovács István, Sejber Bálint 7.c.

A kistérségi versenyek felkészítõ tanárai és szervezõ-rendezõi: Hubay Kinga, Borbás Jó­zsef, Horváth László és Kovács Csaba

A sárvári Nádasdy leánykézilabda kupa 3. helyezettje iskolánk kézilabdacsapata: Bõsze Boglárka, Varga Dóra 8.c Horváth Kinga, Né­meth Dóra 8.b Réfi Bettina, Varga Andrea, Tóth Barbara, Szabó Anita 8.a , Kovács Edina 7.c, Fülöp Barbara 7.b .Edzõjük: Horváth László

A körzeti Kazinczy Szépkiejtési Verse­nyen 1. helyezést ért el: Huszár Bianka 6.a, felkészítõ tanára: Módli Istvánné. A 7-8. osz­tályosok kategóriájában 1. helyezett és egyben a balatonboglári régiós találkozón résztvevõ tanulónk: Barabás Luca 8.a. felkészítõ tanára: Sógor Béláné.

Az iskolai Arany János Vers- és Próza­mondó Versenyen nyújtott teljesítménye alapján Járfás Cintia 5.c, Huszár Bianka 6.a, Gergye Eszter és Varga Kitti 8.c osztályos ta­nulók képviselik intézményünket az országos fordulón. Felkészítõ nevelõk: Siposné Káldy Gyöngyi, Módli Istvánné és Sógor Béláné.

Az Arany János TITOK levelezõ ver­seny országos fordulójára hívták iskolánkból a következõ tanulókat: Kõris Bianka 4.c, Bíró Hajnalka 5.c, Farkas Diána 6.a, Varga Kitti 8.c. Felkészítõ nevelõk: Szilvágyi Tiborné, Siposné Káldy Gyöngyi, Módli Istvánné, Só­gor Béláné.

Az iskolai fordulón elért eredményük alap­ján a megyei Varga Tamás matematika ver­senyre jutott Varga Kitti 8.c és Tóth Balázs 7.b osztályos tanuló. Varga Kitti 3. helyen végzett. Felkészítõ tanára: Pál Katalin. Tóth Balázs Kovács Csaba tanítványa.

Sárváron rendezték meg idén elõször a Megyei Műdaléneklési Versenyt, melyen Varga Zsuzsanna 8.c arany -, Németh Ivett 6.a ezüstminõsítést kapott. Varga Zsuzsanna a zsűri külön dicséretét is élvezhette, mint "a verseny legszebb hangú énekese". Felkészítõ tanár: Pappné Bem Gabriella.

A püspökmolnári Princz Gyula földrajz­versenyen Horváth Dániel 7.a és Nagy Norbert 7.b osztályos tanulók csapata 1. he­lyezést ért el. Felkészítõ tanár: Sejber Mihály.

A Hefele-Elender vándorkupáért kiírt számítástechnika versenyen csapatban Kristóf Dániel, Németh Levente 8.c és Horváth Dáni­el 7.a második helyezést ért el. Az egyéni ver­senyben Németh Levente elsõ, Kristóf Dániel második lett. Felkészítõ tanáraik: Pál Katalin és Bódy József.


Körmenden a Nyelvi Hét rendezvénysoro­zatán 6. osztályos csapatunk 3. helyezett lett. A csapat tagjai: Jesztl Donáta, Varga Petra, Sejber Martin, Sipos Gábor 6.c. Gangel Marcell a szö­vegértési versenyen 2. helyezést ért el. Az angol tanulmányi verseny iskolai fordulóján a legjobb eredményt ugyancsak Gangel Marcell érte el, így õ képviselte iskolánkat a megyei fordulón. Felkészítõ tanár: Siposné Káldy Gyöngyi.

A területi egészségnevelési verseny gyõz­tes csapatának tagjai: Kiss Adél 8.c, Szecsõdi Arnold 8.a, Léber Szabina 8.a . A megyei dön­tõn 2.helyezést értek el. Felkészítõ tanáruk: Piri I. Tamásné.

A német nyelvi verseny iskolai fordulóján Gerots Zoltán 7.a oszt. tanuló érte el a legjobb eredményt, így õ képviseli iskolánkat a megyei fordulón. Felkészítõ tanára: Rauch Ildikó.

A sajátos nevelési igényű tanulók eredmé­nyei: A "Kincskeresõ" vers és prózamondó megyei verseny elsõ helyezettje Nagy Dániel 3. oszt. tanuló, 5. helyezett Kiss Balázs 8. oszt. tanuló. Felkészítõ tanáraik: Horváthné Kapui Zsuzsanna és Kovácsné H. Erika

"Kapkodd a lábad" megyei ügyességi ver­seny õszi fordulón 3., tavaszi fordulón 2. helyezés.

A megyei atlétikai bajnokságon elért ered­mények: 100 m síkfutás: Bogdán Beáta 4., Kalányos Géza 4., Orsós Csilla 5., Danka Imre 5. helyezés ? 300 m síkfutás: Lisztes Norbert 3., Borbély Attila 4. helyezés ? 800 m síkfutás: Kiss Balázs 5.helyezés ? Távolugrás: Orsós Csilla 3., Danka Imre 4. Lisztes Norbert 6., Lisztes Tamás 6.helyezés ? Magasugrás: Bogdán Beáta 1., Lisztes Norbert 2., Bogdán Ernõ 3. helyezés

?  Kislabdahajítás: Bogdán Ernõ 1., Orsós Csilla
2., Bogdán Balázs 4., Kalányos Géza 6. helyezés

?  Súlylökés: Bogdán Ernõ 2.helyezés.

A megyei labdarúgó bajnokságon a sajátos nevelési igényű tanulóink 6. helyezést értek el. A csapat tagjai: Lisztes Tamás, Lisztes Norbert, Danka Imre, Horváth Alex, Kiss Attila, Pölöskei Zsolt, Bogdán Balázs I. és Bogdán Balázs II.

A sportversenyekre felkészítõ tanárok: Siposné Rózsa Erzsébet és Molnár Gyula.

A tanulmányi versenyeken kívül számtalan közösségi rendezvény gazdagította az iskolai életet. Ezek közül kiemeljük a farsangi idõszak összejöveteleit! Vidámak voltunk, jól szóra­koztunk, jelmezbe bújtunk a gyerekek karnevá­li mulatságán. A reggelig tartó színvonalas, jól szervezett, hangulatos SZK-bálra még sokáig fogunk emlékezni! Az említett téli programok, az õszi papírgyűjtés és a sportnap a szülõk tá­mogatása és szervezése nélkül nem jött volna létre. Köszönjük munkájukat! A tánccsoportok emelték a rendezvények hangulatát, köszönjük a szereplõknek és felkészítõiknek, hogy műso­rukban gyönyörködhettünk!

Az iskolavezetés nevében:

Horváthné Tóth Mária igazgatóhelyettes


Program
2021. február 25. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)