Korismeret és költészet internetes pályázat

2005. március 05. 20:28:34  nyomtatási kép


Fogjatok össze legalább hár­man! Készítsetek korosztályi üze­netet a saját gondjaitokról és vá­gyaitokról! Mûveitekben tetszõle­ges technikával létrehozott moz­góképpel és József Attila szavai­val válaszoljatok a pályázati kiírás három kérdésére! Leadási határ­idõ: 2005. április 9. péntek 24 óra.

Pályázni lehet bármilyen, mo­dern eszközökkel elkészített, mai környezetünkrõl és nemzedéke­tekrõl szóló alkotással, amely:
- kizárólag az alkotók által ké­szített képeket (videók, fényké­pek, grafikák, animációk)
- és József Attila szavait tartal­mazza (hang, dal, felirat)
- 100 másodperc alatt befo­gadható alkotás (videó: max. 100 mp, egyéb interaktív mûfaj,
amely 100 mp alatt bejárható, fel­fogható);
- az alkotás hangja bármit tar­talmazhat (hang nem kötelezõ);
- digitális formában tárolható és továbbítható videó: 768x576 felbontás, bármely formátum flash, html vagy wap alapú meg­oldás digitális fénykép animálva, bármely formátumban.
Beküldés: on-line, intemeten keresztül az attila100@intemetha­jo.hu címre (Extra méret esetén cd­n vagy dvd-n). A pályamûveket a beküldéssel egyidejûleg el kell he­lyezni készítésük helyén, az iskola, a település, a teleház, vagy befoga­dó intézmény honlapján.
A bíráló bizottság tagjai: Galkó Balázs, Z. Karvalics László, Jor­dán Tamás, Földes László Hobó, Turczi István, Tverdota György, Vass Lajos, Wahom András.

Díjak: I., II., III., hely különdí­jakkal és külön tíz nyereménycso­mag, amely három elembõl áll; egy csúcstelefon, egy PC konfiguráció és egy ötven kötetes könyvtár.
A beküldött pályamûveket fo­lyamatosan közzéteszi a http://www.attila100.hu/ , s a pályázat tá­mogatói az ATTILA 100 linkjének közreadásával segíthetik az ér­deklõdõket.
A pályamûvek láthatók lesznek a Költészet Napja központi ün­nepségein Budapesten.

Eredményhirdetés és díjátadás április 21-én.
http://www.attila100.hu/ elõzetes je­lentkezés: attila100@internetha­jo.hu

Rábavidék
XVI. évfolyam 4. szám
Program
2021. február 25. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)