Tájékoztató a jogi segítségnyújtásról

2005. február 21. 16:56:24  nyomtatási kép


TÁJÉKOZTATÓ

A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL


A jogi segítségnyújtás keretében a szociálisan hátrányos helyzetben lévõk kaphatnak jogi tanácsot, tájékoztatást, kérhetik beadvány készítését jogaik érvényesítése, jogvitáik megoldása érdekében.

A jogi segítõ peren kívül:

- jogvitás ügyekben (pl: vagyoni, családjogi, birtokvitás ügyek)

- mindennapi megélhetést közvetlenül érintõ kérdésekben (lakhatással,  munkajoggal, közüzemi szolgáltatással, társadalombiztosítással összefüggõ ügyekben)

- bûncselekmény sértettjeként feljelentés megtételéhez, bûncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti eljárás megindításához

- tanácsot, tájékoztatást, felvilágosítást ad
- beadványt (szükség esetén keresetlevelet is) szerkeszt.


A jogi szolgáltatás díjtalan (az ügyfél helyett az állam viseli a jogi szolgáltatás díját),

- akinél a családban az egy fõre esõ havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2005-ben 24.700 Ft.)

- jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül az aki:
- rendszeres szociális segélyben
- közgyógyellátásban részesül
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg
- átmeneti szállást igénybevevõ hajléktalan
- menekült, menedékes, illetve a menekültkénti vagy menedékeskénti elismerését kérõ személy

Az állam a jogi szolgáltatás díját megelõlegezi legfeljebb egy éves idõtartamra, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a minimálbér összegét (2005-ben 57.000 Ft.)

A félnek a jogi segítségnyújtás iránti kérelmet nyomtatvány kitöltésével lehet a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes megyei hivatalnál személyesen vagy posta útján benyújtania. A nyomtatvány beszerezhetõ a megyei hivatalban.

A megyei hivatal címe, elérhetõsége:

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Pártfogó Felügyelõi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Vas Megyei Hivatala

9700 Szombathely, Hunyadi u. 2.
Levélcím: 9701 Szombathely, Pf. 284.
Telefon: 94/512-620
Fax: 94/512-621

Ügyfélfogadás:
Hétfõ:9.00-13.00 Szerda:13.00-18.00
Program
2021. február 24. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)