Köztisztviselői teljesítmény-követelmények Vasváron

2005. február 22. 15:45:26  nyomtatási kép


Értékelik a dolgozók eredményességét
Vasváron az önkormányzatnál meghatározták az idei évre szóló köztisztviselői teljesítmények alapját képező célokat. Ezek segítségé­vel kerül értékelésre a dolgozók teljesítménye a munkakörök által behatárolt feladatok mellett. A teljesítményértékelés jogszabályban is meghatározott célja, hogy éves szinten a köztisztviselőket anyagi­lag is el lehessen ismerni, illetve marasztalni szükséges esetben.

A köztisztviselők illetményé­nek teljesítmény szerinti diffe­renciálása a képviselő-testületre többlet anyagi terhet nem ró, hi­szen ezzel a lehetőséggel csak a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül élhet a mun­káltatói jog gyakorlója. A köz­tisztviselőkre vonatkozó egyéni teljesítmény-követelmények között célként jelölték meg egye­bek mellett a különböző pályá­zatokhoz való tevékeny kapcso­lódást és a vasvári foglalkozta­tás feltételeit javító, munkahely­teremtő beruházások munkakö­rökből adódó támogatását.
A városi szennyvízcsatorna­ hálózat bővítését segítő anyagi források kutatása is a prioritások közt szerepel. Csakúgy, mint az idei év városi nagyberuházásai­ban való aktív szakmai közre­működés. A felsorolásban sok más mellett hangsúlyosan szere­pel a helyi városfejlesztésre, idegenforgalomra vonatkozó fejlesztési lehetőségek tanulmá­nyozása és kidolgozása is a vas­vári köztisztviselőkre vonatkozó egyéni teljesítmény-követelmé­nyek között. 

Pogács M.
Rábavidék
XVI. évfolyam 3. szám

Program
2021. február 28. vasárnap
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)