Civil fórum

2005. február 14. 22:06:25  nyomtatási kép


Év eleji hagyományos találkozóra hívta össze városunk alpolgármestere az önkormányzathoz bejelentkezett civil szervezetek vezetõit, képviselõit január 17-én 17 órára. Kovács Tilda alpolgármester asszony meleg szeretettel köszöntötte a közélet legaktívabb résztvevõit, megköszönte munkájukat. Sike?resnek ítélte a 2004. évet a kultúra, sport, társadalmi szervezetek munkájának eredményessége szempontjából. Külön kiemelte a rend?szeres közreműködést, szereplést vállaló, nagy közönségsikert arató csoportokat (Kenderke néptánc, Kármentõ népzene, Kalinkó, Fülemüle, Õszirózsa népdalkörök, sportszakosztályok versenyei). E körben is gratulált a Városi Kórus újabb sikeréhez, az arany minõsítéshez, amely erkölcsi elismerése szakmai tudásuknak. Külön öröm, hogy az egységes megjelenést sikerült egy akarattal megoldani.
A civil rendezvények vagy közreműködésük a város rendezvényein közösségteremtõek és közösségi produkciók is egyben. A kisebb-nagyobb közösségek összefogására, egymásra figyelésére, kölcsönös segítésére, a szabadidõ okos megszervezésére, a lehetõségek sokszí?nűségére szüksége van városunknak. Az egyének érdeklõdésüknek megfelelõen fejlõdhetnek, baráti közösségek alakulnak, a rendszeres foglalkozások dinamikát és ritmust visznek rohanó világunkba, jóízű beszélgetésre és esz?mecserére teremtenek alkalmakat. A feladatok, önkéntes vállalások teljesítése kitartásra ösztönöz, értelmes áldozatvállalásra késztet, az elért sikerek újabb tetteket indukálnak. A jó vezetõ(ség) a lelke és motorja az adott közös?ségnek, meghatározó a személyisége, példamutatása, nyitottsága, aktivitása. A jelenlévõk egy pohár pezsgõvel koccintottak az elmúlt év eredményeire és jó egészséget, sikereket kívántak az idei évre.
Alpolgármester asszony tájékoztatta a majdnem teljes körűen megjelent (26 szervezet) képviselõit az önkormányzat működésérõl, gondjairól, a város elõtt álló feladatokról és fejlesztésekrõl. Jelezte, hogy a 600 milliós beruházást igénylõ új Közösségi Ház építési munkálatai április 15-tõl kezdõdnek és 2006. június 30. a befejezés ideje. Kérte a Művelő?dési Házhoz kötõdõ közösségek megértését, rugalmasságát. Lesz minden csoportnak ezután is helye, a rendezvények nem maradnak el, csak a helyszínek váltakoznak.
A fórum céljának megfelelõen vélemé?nyek, kérések, felvetések, kérdések következtek. Gergye Rezsõ tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a Művelődési Ház irodái a volt könyvtárba költöznek, az egyéb rendezvények az ált. iskola aulájában, Városi Könyvtárban, Városi Múzeumban, Moziban, Zöldfában, stb. lesznek. Az egyeztetések folynak, a pontos tájékoztatás mindig idõben megtörténik. A Hegyháti Napok a város kiemelkedõ rendezvénye, ehhez a város vezetésétõl hangsúlyosabb támogatást várna, nagyobb városi összefogást kérne. Hubay Gábor, VVSE elnöke megköszönte az öltözõ felújításához és az egyesületi munka támogatásához nyújtott segítséget, és felhívta a figyelmet, hogy a sportegyesület intézményt tart fenn, tehát kiadásai jelentõsen eltérnek a többi szervezetétõl. Az engedélyek, igazolások, utaztatások, közüzemi díjak, terembérlet, játékvezetõk kifizetése, a nagy fü?ves terület rendszeres gondozása nagyon sok anyagit emészt fel, és hihetetlenül sok társadalmi munkát, önkéntes áldozatvállalást igényel. Ezt szinte csak megszállottan lehet csinálni! Az utánpótlást is beszámítva leg?alább 300 fiatal igényeit próbálja kielégíteni, egészséges életszemléletét alakítani, közösségi és akarati tényezõket erõsíteni, kultúrált és szervezett idõtöltését lehetõvé tenni az egyesület. Kifejezte reményét, hogy a megszorítás nem érinti a civil szer?vezeteket, ezen belül a VVSE-t sem. Az adózók a helyi befizetésekbõl
szeretnének többet visszakapni és viszontlátni itt Vasváron, erre kiváló lehetõség a civil szervezetek hangsúlyos támogatása. G. Szakály Georgina megköszönte az eddigi támogatást, viszont szeretné az önkormányzati pályázati döntéseknél a nagyobb nyilvánosságot, ismer?ni a többi pályázatot is, azaz egymás jobb megismerését, a döntések indokolását is. Hogyan értelmezzük a civil szervezet fogalmát? - kérdezte. Alpolgármester asszony megnyugtató válaszokat adott a felmerült kérdésekre, majd javasolta szabadtéri görcentrum létrehozását. Felhívta a figyelmet a készülõ városrendezési terv tanulmányozására, észrevételek, javaslatok megtételére.
Pusztai Antal megköszönte az önkormányzat és a polgárõrség jó együttműködését, és néhány veszélyhelyzetre hívta fel a figyelmet (közlekedés, közbiztonság). Erdei Ferenc nagyobb figyelmet kért az önkéntes munkák, felajánlások elismerésére. Jólesik a szóbeli köszönet, de maradandóbb, felemelõbb, ha írásban kap elismerést az adott közösség. Unger József tanácsnok a pályázatok alapos, részletes megírását kérte, a közölt jellemzõk a honlapra is felkerülnek, a programok, az idõpontok pedig a programnaptár összeállításá?hoz szükségesek. Õ is kérte a görkorcsolya, gördeszka, bmx-kerékpár dühöngõ mielõbbi megfontolt megvalósítását. Centrumhoz közeli hely, esetleg más játszótér szomszédsága jó lenne. Több évre szóló tervezet egy nagyobb szabadidõ-centrum részeként is értelmezhet-
né. Szólt a több éve problémát okozó fiatal motorosok problémájáról is. Nem messze a várostól, lakókat, üdülõket és vadászokat nem zavaró, kevésbé értékes, termelésre alkalmatlan, változatos terepű, jól belát?ható, könnyen megközelíthetõ helyet kellene végre találni motoros és kerékpáros akadálypályának, amely idõvel akár versenyek rendezésére is alkalmassá tehetõ. Amíg nem alakítunk ki ilyen lehetõséget, addig nyugtalan és tehetõs fiataljaink kijelölt hely hiányában ott bravúroskodnak, ahol tudnak, veszélyeztetve másokat és önmagukat is. A büntetés és tiltás nem célra?vezetõ megoldás. Kérte a jelenlévõket, hogy érdeklõdjenek ismerõseik körében, és tegyenek javaslatokat, fedezzék fel az esetleges lehetõséget. A fiatalok hálásak lennének. Hubay Gábor szerint a Hegyháti Napok rendezvénysorozatból nem tud eleget profitálni a város, nem sikerült az idegenforgalmat kellõen felfuttatni. Valami nagyobb rendezvényt kellene kitalálnunk, országos léptékűt! Felvetette a raliverseny kiszélesítését, a prológ városban megrendezését. Hatalmas embertömeg jönne a többnapos rendezvényre. Természetesen alapos szervezést és körültekintést igényelne, de a bevétel és a reklámérték sokkal nagyobb lenne.
A kétórás eszmecsere végén egy közös felhívást fogadott el a civil fórum.

UJ
 

Program
2021. február 24. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)