Kistérségi Közösségi Pszichiátriai Ellátó Szolgálat a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítványnál

2005. február 10. 19:05:18  nyomtatási kép


Világviszonylatban és Magyarországon is az elmúlt években a lakosság egészségi ál­lapotára irányuló felmérések jelezték a pszichés, mentális problémák megjelenését és rohamos növekedését. A felmérések sze­rint a modern társadalmakban a depresz-szió a második leggyakrabban elõforduló

problémává vált. Az alapítvány szociális szolgáltatásokban dolgozó munkatársai többéves tapasztalatok alapján ezt a Vasi Hegyhát kistérségre vonatkozóan is meg­erõsítették. A problémára reagálva a Hegy­háti Jóléti Szolgálat Alapítvány, mint kis­térségi szociális szolgáltató 2005. január 1-jétõl új, speciális szociális alapellátást végzõ intézményt hozott létre, Közösségi Pszichi­átriai Ellátó Szolgálat néven.

Az  intézmény  vezetõjét,  Nagy  Viktória szociálpedagógust kérdeztük az új szolgáltatásról.

-   Mi a szolgálat célja, milyen feladatokat
fog ellátni ?

-   A közösségi pszichiátriai ellátás olyan
önkéntesen igénybe vehetõ, közösségi alapú
gondozás, amelynek során a gondozás és pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthoná­ban, lakókörnyezetében történik.

A szolgálat célja, a pszichiátriai betegek hosszú távú, közösségi alapú gondozásának biztosítása az ellátottak otthonában, illetve la­kókörnyezetében, a pszicho-szociális rehabili­táció, életmód-változás elindítása és segítés. A közösségi ellátás egy teljesen új szemléletű el­látási forma, amely hatékonyabbá teszi egyes nehéz élethelyzetben levõk esetében a lakó­környezetben történõ ellátást.

A szolgálat segít a problémaelemzésben, problémamegoldásban, a személyes célok meghatározásában, a változtatásra motiváló tényezõk feltárásában, problémamegoldó be­szélgetésekben.

Segít a készségfejlesztésben, az életvitellel kapcsolatos tréningek szervezésében vagy közvetítésében, az önellátásra való képesség javításában és fenntartásában.

Tájékoztatást nyújt a betegséggel kapcso­latos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmaz­kodásról és a kezelés teendõirõl.

Továbbá segítséget nyújt a pszicho-szociális rehabilitáció érdekében: a munkához való hozzá­jutásban, a szabadidõ szervezett eltöltésének se­gítésében, szabadidõs, önsegítõ csoportok, támo­gató hálózatok szervezõdésének létrejöttében.

Feladatunk lesz a tanácsadás, információ­nyújtás az egészségügyi, szociális, gyermek­védelmi ellátások és szolgáltatásokban, vala­mint segítségnyújtás a foglalkoztatási, oktatá­si, lakhatási lehetõségek igénybevételében.

-   Hol lehet igénybe venni a szolgáltatást?

-   A szolgálat központja a Hegyháti Jóléti
Szolgálat Alapítvány központi irodaépülete. A szolgálat a Vasi Hegyhát kistérségre irányuló­an működik.

A szolgálat munkatársai egy "speciális család­gondozási tevékenység" keretében a fenti szolgál­tatásokat az ellátott otthonában, illetve lakókör­nyezetében - egyéni szükségletekre alapozva és ütemezve, gondozási terv alapján - személyesen biztosítják vagy közvetítéssel, szervezéssel, ta­nácsadással segítik az azokhoz való hozzájutást. Munkájukat közösségi munkacsoport keretében végzik, melyet az ellátott szükségletei szerint a szolgálat koordinátora állít össze. A szakmai munka hatékonyságát szakorvos is segíti.

A Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány

nevében az alábbiakban értesítem

meglévõ és leendõ ügyeleinket,

hogy 2005 február 1-jétõl kezdõdõen

Gondozási Csoportunk térítési díjai

jelentõsen megváltoznak.

A házi segítségnyújtás, gondozás

térítési óradíja a 2005. évben

50%-kal csökken

(jövedelemtõl függõen 0-180 Ft/óra).

Rózsás Miklós

HJSZA ügyvezetõ Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány

9800 Vasvár, Árpád tér 8.

Tel.: 94/573-045

Tel./Fax: 94/573-046

hegyhatijsza@axelero.hu

Program
2021. február 25. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)