Nagyléptékű beruházásokat terveznek Vasváron

2005. február 06. 14:31:22  nyomtatási kép


Hatályba lépett Vasváron a képviselõ-testület idei munkater­ve. Ebben a testület tõ célkitûzé­sként az önkormányzati törvény­bõl adódó lakossági ellátásjavítá­sát, a szigorú gazdálkodási fegye­lem érvényesítését, a településfej­lesztés kiemelt megszervezését jelölte meg. A munkatervben idén is hangsúlyos helyet foglal el a foglakoztatás feltételeit javító munkahelyteremtõ beruházások támogatása. A városban idén több, nagyobb beruházás is elkez­dõdik. A tervezet ezek ellenõrzé­sére is nagy hangsúlyt fektet.
Kiemelten szerepel a doku­mentumban a helyi szakközépis­kola homlokzat-felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljá­rás sikeres befejezésének elõse­gítése, a beruházás figyelemmel kísérése, továbbá a pénzügyi el­számolás zökkenõmentes bizto­sítása.
Szintén hangsúlyos a munka­tervben a városi szennyvízcsa­torna-hálózatának kiépítésére való törekvés. Ehhez idén is ke­resik az önkormányzat munka­társai az esetleges pályázati le­hetõségeket.
Egy másik, idei beruházás a város történelmi városközpont­jának rekonstrukciójához kap­csolódik. A munkaterv az ehhez megindított közbeszerzési eljá­rások bonyolítását, a beruházás megkezdését is kijelöli a testület feladataként.
Szerepel még a felsorolásban egy új, átfogó rendezési terv megalkotása is. Végül kiemelt helyet kap a dokumentumban még a helyi városfejlesztési, ide­genforgalmi elképzelések támo­gatása is a képviselõ-testület idei munkatervében Vasváron.

pam
Rábavidék
XVI. évfolyam 2. szám
Program
2021. február 28. vasárnap
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)