Támogatják a tehetséges diákokat Vasváron

2005. február 04. 18:19:59  nyomtatási kép


A vasvári önkormányzat 2002-tõl vesz részt a hátrányos helyzetû tanulók Arany János tehetséggondozó programjában.

A projekthez csatlakozó ön­kormányzatok, így a vasvári is, a városban lakó diákok iskolai tanulmányait támogatják havi 5000 forinttal. A programra pályázatot kell benyújtaniuk a gyermekeknek, melyrõl aztán a képviselõ-testület dönt. 2002-tõl egyébként összesen 5 diák végzi tanulmányait az önkormányzat támogatásával a tehetséggondo­zó program befogadó középis­kolájában, a kõszegi gimnázi­umban.
Természetesen jóval több pá­lyázó van évrõl évre a program­ra, de a város anyagi forrásai csak korlátozott számú diák anyagi patronálását engedik meg. Viszont az ösztöndíjban nem részesülõk többsége elvi tá­mogatásban részesül a döntés­hozók részérõl, mely egyfajta bekerülési sorrendet is nyit szá­mukra adandó alkalommal.
2005-ben egyébként egy te­hetséges, hátrányos helyzetû di­ák kíván a pályázati lehetõség­gel élni, melyet az iskola, a ne­velõtestület, az osztályfõnök is egyhangúlag támogat. A testület vele kapcsolatban is öt tanévre kötelezte el magát. A leendõ kö­zépiskolai tanuló anyagi segíté­sét is az éves költségvetésébe tervezik. Átlagban évente 50 ezer forintot biztosítanak a te­hetséges diáknak 2010-ig.
Az errõl szóló határozatot a testület az Arany János program­irodának a közeljövõben elküldi, így Vasvár jövõre immár hat diá­kot támogat a tehetséggondozó program keretében.

pam
Rábavidék
XVI. évfolyam 2. szám
Program
2021. február 28. vasárnap
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)